Dodawanie lub usuwanie dni wolnych i wydarzeń niestandardowych w kalendarzu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dni wolne są wydarzenia całodzienne w programie Outlook. Domyślnie dni wolne nie zostaną dodane do kalendarza, po rozpoczęciu używania Microsoft Outlook.

Można także tworzyć niestandardowe pliki dni wolnych dla pozostałych typów zdarzeniami, takimi jak ostatecznych terminów kwartalnych lub dni wypłaty w organizacji.

W tym artykule

Dodawanie dni wolnych i wydarzeń

Usuwanie dni wolnych i wydarzeń

Tworzenie niestandardowych plików dni wolnych i wydarzeń

Rozprowadzanie niestandardowych plików dni wolnych i wydarzeń

Dodawanie dni wolnych i wydarzeń

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Kalendarz.

 4. W obszarze Opcje Kalendarza kliknij przycisk Dodaj dni wolne.

 5. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok każdego kraju/regionu, dla którego chcesz dodać do kalendarza dni wolne, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Kraj/region użytkownika jest zaznaczony automatycznie.

  Jeśli dni wolne danego kraju lub regionu zostały już dodane do kalendarza, pole wyboru tego kraju/regionu będzie wybrane w oknie dialogowym Dodawanie dni wolnych do Kalendarza. Przy próbie ponownego dodania tych samych elementów zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Dni wolne dla kraju kraj/region są już zainstalowane. Czy zainstalować je ponownie?

  Kliknięcie przycisku Tak spowoduje dni wolnych i wydarzeń są zainstalowane ponownie, a zobaczysz zduplikowane dni wolnych i wpisy zdarzeń.

Uwaga : Informacje o dniach wolnych dołączony do programu Outlook 2010 zawiera elementy latach kalendarz gregoriański 2009 do daty 2020. Jeśli korzystasz z elementów niezgodne z kalendarz gregoriański, które występują w tym samym czasie są uwzględniane.

Początek strony

Usuwanie dni wolnych i wydarzeń

Możesz również wykonać poniższe czynności, aby usunąć zduplikowane dni wolne, które zostały dodane podczas dodawania dni wolnych do kalendarza.

 1. W kalendarzu, na karcie Widok w grupie Widok bieżący kliknij przycisk Zmień widok, a następnie kliknij zdarzenia.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz zdarzeń, upewnij się, że jesteś w widoku kalendarza. Polecenie wydarzenia nie jest wyświetlany podczas pracy w innych widokach. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Zaznacz dni wolne, które chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wiele wierszy, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij pozostałe wiersze.

  Porada : Kliknij ikonę kalendarza, aby zaznaczyć wiersz. Nie klikaj w komórkach danych wiersza.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akcje kliknij przycisk Usuń.

Porada : Aby szybko usunąć wszystkie dni wolne w danym kraju/regionie, należy kliknąć nagłówek kolumny Lokalizacja w celu posortowania listy wydarzeń, tak aby wszystkie dni wolne w danym kraju/regionie zostały wyświetlone razem.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych plików dni wolnych i wydarzeń

Program Outlook zawiera wstępnie zdefiniowane dni wolne. Jednak co zrobić, jeśli chcesz wszystkim członkom zespołu, aby wyświetlić firmy dni wolnych i wydarzeń, takich jak być firmy i kwartalną wydatków Data ukończenia w kalendarzach? Można utworzyć własny niestandardowy zbiór dni wolnych i rozpowszechnianie go innym osobom w Twoim zespole.

Porada : Zamiast tworzyć niestandardowe pliki dni wolnych, warto rozważyć tworzenie i udostępnianie kalendarzy niestandardowych. Łącza do dodatkowych informacji o udostępnianiu informacji kalendarza w sekcji Zobacz też.

Ostrzeżenie : Zmienianie pliku Outlook.hol na własne ryzyko. Firma Microsoft udostępnia tę procedurę "jakim jest", bez jakichkolwiek gwarancji dowolnego rodzaju, ani rękojmi, w tym, ale nie ograniczone do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu.

Uwaga : Jeśli dodasz ten sam zestaw niestandardowych ponownie dni wolne, zostanie wyświetlony zduplikowanych zestawu dni wolnych w kalendarzu. W związku z tym należy utworzyć niestandardowe świąt, ustaw zamiast dostosowywania istniejącego zestawu.

 1. Jeśli program Outlook jest uruchomiony, zamknij go.

 2. W Eksploratorze Windows zlokalizuj następujący plik:

  dysk: \Program Files\Microsoft Office\Office 14\LCID\outlook.hol

  Uwaga : Identyfikator LCID to numer identyfikacyjny ustawień regionalnych. Więcej informacji na temat numerów LCID można uzyskać w sekcji Zobacz też.

 3. Utwórz kopię zapasową tego pliku.

 4. Otwórz plik Outlook.hol w edytorze tekstów (np. w Notatniku).

 5. Naciśnij klawisze CTRL + END, aby umieścić kursor na końcu pliku.

 6. Wpisz nowy nagłówek i wydarzenia niestandardowe w następującym formacie.

  [Country or Description] ###Holiday or event description, yyyy/mm/ddHoliday or event description, yyyy/mm/dd

  W poprzednim formacie ### jest całkowita liczba elementów, które są wyświetlane dla krajów/regionów lub opis. Istnieje spację między nawias zamykający i numer, oprócz powrotu karetki na końcu wiersza. W każdym wierszu świąt istnieje przecinkiem i spacją między opisem dnia wolnego a datą, oprócz powrotu karetki na końcu wiersza. Na przykład:

  [Expense Reports] 4
  Q1 Expense Reports Due, 2011/04/15
  Q2 Expense Reports Due, 2011/07/15
  Q3 Expense Reports Due, 2011/10/15
  Q4 Expense Reports Due, 2012/01/15
 7. Zapisz plik Outlook.hol i zamknij go.

Przy następnym uruchomieniu programu Outlook, można je dodać do kalendarza są nowe daty raportów z wydatków.

Początek strony

Rozprowadzanie niestandardowych plików dni wolnych i wydarzeń

Dostosowany plik dni wolnych i wydarzeń można rozprowadzić wśród innych użytkowników w następujący sposób:

 • Wyślij wiadomość e-mail z dołączonym plikiem Outlook.hol.

 • Umieść plik w folderze udostępnionym w sieci miejsce, w którym inne osoby mogą skopiuj plik.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×