Dodawanie lub odejmowanie jednostek czasu

Załóżmy, że trzeba obliczyć całkowity czas realizacji kilku zadań, aby określić stawkę kontraktu. Albo trzeba obliczyć czas, jaki upłynął podczas treningowego biegu maratońskiego. Oba te zadania można wykonać, dodając lub odejmując jednostki czasu.

W tych obliczeniach na jednostkach czasu można użyć formatu standardowego lub 24-godzinnego. Można na przykład wprowadzić tę samą godzinę jako 10:45 PM (format standardowy) lub 22:45 (format 24-godzinny).

W tym artykule

Dodawanie jednostek czasu

Obliczanie czasu, który upłynął (odejmowanie godzin)

Wyświetlanie jednostek czasu w formacie 24-godzinnym

Początek strony

Dodawanie jednostek czasu

Załóżmy, że trzeba sprawdzić, ile godzin i minut zajmie wykonanie dwóch zadań. Szacunkowo wykonanie pierwszego zadania potrwa 12 godzin i 45 minut, natomiast wykonanie drugiego zadania zajmie 15 godzin i 30 minut.

 1. W komórce A1 wpisz 12:45, a następnie w komórce A2 wpisz 15:30.

 2. W komórce A3 wpisz =A1+A2.

Domyślnie program Excel interpretuje wartości czasu wprowadzone w tych dwóch komórkach jako czas, który upłynął od północy. W tym przypadku dodanie 12:45 do 15:30 daje w wyniku 28:15, co oznacza jeden pełny dzień plus 4 godziny i 15 minut.

Jednak jeśli komórki, w których zostały wprowadzone wartości czasu, były pierwotnie ustawione na format ogólny, program Excel zwraca jako wynik 4:15 (28 godzin i 15 minut minus 24 godziny). Aby program Excel wyświetlał wartość, której oczekujesz (w tym przypadku 28:15), wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 3. W obszarze Kategoria kliknij opcję Niestandardowe.

 4. W polu Typ wpisz [g]:mm.

  Porada : Wyniki można również wyświetlić w minutach i sekundach, ustawiając format [m]:ss, lub tylko w minutach, wpisując [m].

 5. Kliknij przycisk OK.

  Program Excel wyświetli wynik 28:15 (jeśli został użyty format [g]:mm).

Początek strony

Obliczanie czasu, który upłynął (odejmowanie godzin)

Czas, który upłynął, to różnica między dwoma godzinami. Załóżmy, że trzeba obliczyć czas, jaki upłynął podczas treningowego biegu maratońskiego, który rozpoczął się o godzinie 10:24:00 i zakończył o godzinie 14:13:36 z dokładnością do sekundy.

 1. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  • W komórce A1 (lub dowolnej innej komórce) wpisz czas końcowy. Na przykład wpisz 10:24:00 AM.

  • W komórce A2 (lub dowolnej innej komórce) wpisz czas początkowy. Na przykład wpisz 2:13:36 PM.

   Porada : Pamiętaj o wpisaniu spacji między wartością odpowiadającą liczbie minut a oznaczeniem „AM” lub „PM”.

 2. W komórce A3 wpisz =A2-A1.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 4. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 5. W obszarze Kategoria kliknij opcję Niestandardowe.

 6. W polu Typ wpisz [g]:mm:ss.

  Porada : Wyniki można również wyświetlić w minutach, ustawiając format [m]:ss.

 7. Kliknij przycisk OK.

  W komórce A3 program Excel wyświetli wynik 3:49:36 (lub 229:36, jeśli został użyty format [m]:ss).

Początek strony

Wyświetlanie jednostek czasu w formacie 24-godzinnym

Zamiast 12-godzinnego formatu wyświetlania czasu można użyć formatu 24-godzinnego. Ten format czasu dodaje 12 godzin do każdej wartości godziny, która jest większa lub równa 1:00 PM. Na przykład godzina 1:00 PM jest wyświetlana jako 13:00, a 10:45 PM jako 22:45.

 1. Zaznacz w arkuszu komórki zawierające wartości godziny, które chcesz wyświetlić w formacie 24-godzinnym.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 4. W obszarze Kategoria kliknij opcję Niestandardowe.

 5. W polu Typ wpisz gg:mm.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!