Dodawanie lub odejmowanie jednostek czasu

Załóżmy, że trzeba obliczyć całkowity czas realizacji kilku zadań, aby określić stawkę kontraktu. Albo trzeba obliczyć czas, jaki upłynął podczas treningowego biegu maratońskiego. Te zadania można wykonać w programie Excel, dodając lub odejmując jednostki czasu.

W tych obliczeniach na jednostkach czasu można użyć standardowego formatu 24-godzinnego lub formatu 12-godzinnego.

Aby uzyskać informacje dotyczące dodawania lub odejmowania połączonych wartości daty i godziny, sprawdź łącza do artykułów poświęconych obliczeniom daty i godziny w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Dodawanie jednostek czasu

Obliczanie czasu, który upłynął

Wyświetlanie jednostek czasu w formacie 24-godzinnym

Początek strony

Dodawanie jednostek czasu

Załóżmy, że trzeba sprawdzić, ile godzin i minut zajmie wykonanie dwóch zadań. Szacunkowo wykonanie pierwszego zadania potrwa 12 godzin i 45 minut, natomiast wykonanie drugiego zadania zajmie 15 godzin i 30 minut.

 1. W komórce A1 (lub dowolnej innej komórce) wpisz czas w godzinach i minutach.

  Porada   Wpisz na przykład 12:45.

 2. W komórce A2 (lub dowolnej innej komórce) wpisz drugi czas w godzinach i minutach.

  Porada   Wpisz na przykład 15:30.

 3. W komórce A3 (lub dowolnej innej komórce) wpisz =A1+A2.

  Uwaga   W przypadku wpisania danych w innych komórkach należy użyć tych komórek w formule.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 5. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 6. W obszarze Kategoria kliknij opcję Niestandardowe.

 7. W polu Typ wpisz [g]:mm.

  Porada   Wyniki można również wyświetlić w minutach, ustawiając format [m]:ss.

 8. Kliknij przycisk OK.

  W przypadku użycia danych przykładowych (12:45 i 15:30) komórka A3 będzie zawierała wynik 28:15 (lub 1695:00 w razie użycia formatu [m]:ss).

Początek strony

Obliczanie czasu, który upłynął

Czas, który upłynął, to różnica między dwoma godzinami. Załóżmy, że trzeba obliczyć czas, jaki upłynął podczas treningowego biegu maratońskiego, który rozpoczął się o godzinie 10:24:00 i zakończył o godzinie 14:13:36 z dokładnością do sekundy.

 1. Wykonaj następujące czynności:

  • W komórce A1 (lub dowolnej innej komórce) wpisz czas końcowy.

   Porada   Wpisz na przykład 10:24:00.

  • W komórce A2 (lub dowolnej innej komórce) wpisz czas początkowy.

   Porada   Wpisz na przykład 14:13:36.

 2. Uwaga   W przypadku zapisu 12-godzinnego: pamiętaj o wpisaniu spacji między wartością odpowiadającą liczbie minut a oznaczeniem „AM” lub „PM”.

 3. W komórce A3 wpisz =A2-A1.

  Uwaga   W przypadku wpisania danych w innych komórkach należy użyć tych komórek w formule.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 5. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 6. W obszarze Kategoria kliknij opcję Niestandardowe.

 7. W polu Typ wpisz [g]:mm:ss.

  Porada   Wyniki można również wyświetlić w minutach, ustawiając format [m]:ss.

 8. Kliknij przycisk OK.

  W przypadku użycia danych przykładowych w komórce A3 będzie wyświetlana wartość 3:49:36 (lub 229:36 w razie użycia formatu [m]:ss).

Początek strony

Wyświetlanie jednostek czasu w formacie 24-godzinnym

Zamiast 12-godzinnego formatu wyświetlania czasu można użyć formatu 24-godzinnego. W tym formacie godzina 10:45 PM jest wyświetlana jako 22:45.

 1. Zaznacz w arkuszu komórki zawierające wartości godziny, które chcesz wyświetlić w formacie 24-godzinnym.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 4. W obszarze Kategoria kliknij opcję Niestandardowe.

 5. W polu Typ wpisz gg:mm.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język