Dodawanie lub odejmowanie dat

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba skorygować pewną datę w harmonogramie, dodając do niej dwa tygodnie, aby zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na datę wykonania, albo określić czas wykonywania określonego działania na liście zadań projektu. Można dodać określoną liczbę dni do daty, odjąć określoną liczbę dni od daty w prostej formule lub użyć funkcji zaprojektowanych specjalnie pod kątem pracy z datami w programie Excel.

W tym artykule

Dodawanie dni do daty lub odejmowanie dni od daty

Dodawanie miesięcy do daty lub odejmowanie miesięcy od daty

Dodawanie lat do dat lub odejmowanie lat od dat

Dodawanie kombinacji dni, miesięcy i lat do daty

Początek strony

Dodawanie dni do daty lub odejmowanie dni od daty

Załóżmy, że saldo rachunku jest wystawiane z datą 8 lutego 2008 r. Pieniądze mają zostać przesłane na rachunek bieżący, aby znalazły się na nim 15 dni przed tą datą. Ponadto wiadomo, że dla rachunku obowiązuje 30-dniowy cykl rozliczeniowy i trzeba sprawdzić, kiedy należy przesłać pieniądze, aby zostały uwzględnione w saldzie za marzec i aby były dostępne 15 dni przed tą datą.

 1. W komórce A1 wpisz 08-02-2008.

 2. W komórce B1 wpisz =A1-15.

 3. W komórce C1 wpisz =A1+30.

 4. W komórce D1 wpisz =C1-15.

Komórki A1 i C1 będą zawierały daty wystawienia (08-02-2008 i 09-03-2008) sald rachunku za luty i marzec, a komórki B1 i D1 będą zawierały daty (24-01-2008 i 23-02-2008), do których należy przesłać pieniądze, aby zostały uwzględnione w saldach wystawianych w określonych dniach.

Początek strony

Dodawanie miesięcy do daty lub odejmowanie miesięcy od daty

Aby szybko dodać do daty lub odjąć od daty określoną liczbę całych miesięcy, można użyć funkcji NR.SER.DATY.

Funkcja EDATE wymaga podania dwóch wartości (określanych również mianem argumentów): daty początkowej i liczby miesięcy do dodania lub odjęcia. Aby odjąć miesiące, jako drugi argument wpisz liczbę ujemną, na przykład =EDATE("15-02-08",-5). Wynikiem tej formuły jest data 15-09-2007.

Wartość daty początkowej można określić, wprowadzając odniesienie do komórki zawierającej tę wartość lub wpisując datę w cudzysłowie, na przykład "15-02-2008."

Na przykład: do daty 16 października 2007 r. należy dodać 16 miesięcy.

 1. W komórce A5 wpisz 16-10-2007.

 2. W komórce B5 wpisz =NR.SER.DATY(A5;16).

  Funkcja użyje wartości w komórce A5 jako daty.

 3. W komórce C5 wpisz =EDATE("16-10-2007";16).

  W tym wypadku funkcja użyje wartości daty wpisanej bezpośrednio: "16-10-2007".

  Komórki B5 i C5 powinny zawierać datę 16-02-2009.

  Uwaga : W zależności od formatu komórek zawierających wpisane formuły program Excel może wyświetlić wyniki jako liczby kolejne — w takim wypadku data 16-02-2009 może zostać wyświetlona jako 39860.

  Program Excel zapisuje daty w postaci liczb kolejnych, aby umożliwić używanie ich w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 r. jest liczbą kolejną 1, natomiast data 1 stycznia 2008 r. jest liczbą kolejną 39448, ponieważ od daty 1 stycznia 1900 r. dzieli ją 39 447 dni. Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używa domyślnie innego systemu zapisywania dat.

 4. Jeśli wyniki są wyświetlane w postaci liczb kolejnych, zaznacz komórki B5 oraz C5 i wykonaj poniższe czynności.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Format, a następnie kliknij polecenie Formatuj komórki.

 6. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Liczba.

 7. W obszarze Kategoria kliknij pozycję Data, a następnie kliknij przycisk OK. Wartość każdej z komórek powinna być wyświetlana w postaci daty zamiast liczby kolejnej.

Początek strony

Dodawanie lat do dat lub odejmowanie lat od dat

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład?

 1. Zaznacz przykład w tym artykule.

Ważne : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy programu Excel 2013 dla systemu Windows

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 2. W programie Excel utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 3. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

Ważne : Aby przykład działał poprawnie, musi zostać wklejony do komórki A1 w arkuszu.

 1. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza można dopasować go do własnych potrzeb.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Data

Liczba lat do dodania (lub odjęcia)

09-06-2007

3

02-09-2007

-5

12-10-2008

25

Formuła

Opis (wynik)

=DATA(ROK(A2)+B2;MIESIĄC(A2);DZIEŃ(A2))

Dodaje 3 lata do daty 09-06-2007 (09-06-2010)

=DATA(ROK(A3)+B3;MIESIĄC(A3);DZIEŃ(A3))

Odejmuje 5 lat od daty 02-09-2007 (02-09-2002)

=DATA(ROK(A4)+B4;MIESIĄC(A4);DZIEŃ(A4))

Dodaje 25 lat do daty 10-12-2008 (10-12-2033)

Jak działa ta formuła

W każdej z trzech formuł liczba lat określona w kolumnie B jest dodawana do wartości roku pobranej z daty w kolumnie A.

Na przykład w komórce A6 funkcja ROK jest używana w stosunku do daty zawartej w komórce A2 (09-06-2007) i zwraca wartość 2007 jako wartość roku. Następnie formuła dodaje liczbę 3 (wartość w komórce B2) do tej wartości roku, co daje wynik 2010. W tej samej formule funkcja MIESIĄC zwraca wartość 6, a funkcja DZIEŃ zwraca wartość 9. Następnie funkcja DATA łączy te trzy wartości, dając datę przypadającą za trzy lata — 09-06-2010.

Za pomocą podobnej formuły można dodawać miesiące do daty. Używając daty podanej w poprzednim przykładzie, można dodać 9 miesięcy do daty 09-06-2007 przy użyciu następującej formuły: =DATA(ROK(A2);MIESIĄC(A2)+9;DZIEŃ(A2)). Formuła zwróci datę 09-03-2008.

Początek strony

Dodawanie kombinacji dni, miesięcy i lat do daty

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład?

 1. Zaznacz przykład w tym artykule.

Ważne : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy programu Excel 2013 dla systemu Windows

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 2. W programie Excel utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 3. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

Ważne : Aby przykład działał poprawnie, musi zostać wklejony do komórki A1 w arkuszu.

 1. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza można dopasować go do własnych potrzeb.

1

2

3


4


5

A

B

Data

09-06-2007

Formuła

Opis (wynik)

=DATA(ROK(A2)+3;MIESIĄC(A2)+1;DZIEŃ(A2)+5)

Dodanie 3 lat, 1 miesiąca i 5 dni do daty 6/9/2007 (7/14/2010)

=DATA(ROK(A2)+1;MIESIĄC(A2)+7;DZIEŃ(A2)+5)

Dodanie 1 roku, 7 miesięcy i 5 dni do daty 6/9/2007 (1/14/2009)

Formuły w przykładzie mają następujące argumenty (argument to wartość przekazywana do funkcji).

Formuła do dodawania dat

Formuła do dodawania dat

Obraz przycisku data_początkowa: Data lub odwołanie do komórki zawierającej datę.

Objaśnienie 2 dodaj_lata: liczba lat do dodania.

Obraz przycisku dodaj_miesiące: liczba miesięcy do dodania.

Objaśnienie 4 dodaj_dni: liczba dni do dodania.

Jak działa ta formuła

W każdej z formuł do daty znajdującej się w komórce A2 jest dodawana określona liczba lat, miesięcy i dni.

Na przykład w komórce A5 (pierwsza formuła) funkcja ROK jest używana w stosunku do daty zawartej w komórce A2 (09-06-2007) i zwraca wartość 2007 jako rok. Następnie formuła dodaje liczbę 1 do tej wartości roku, co daje wynik 2008. Funkcja MIESIĄC zwraca wartość 6, a następnie do tej wartości jest dodawanych 7 miesięcy. Ponieważ suma 6 i 7 miesięcy wynosi 13 miesięcy, funkcja DATA dodaje 1 rok do wartości roku, co daje wartość 2009. Funkcja DATA odejmuje 12 od wartości miesięcy, co daje wartość miesiąca 1. Funkcja DZIEŃ zwraca wartość 9 i dodaje do niej 5 dni, co daje wartość 14. Na koniec funkcja DATA łączy te trzy wartości (2009, 1 i 14) w datę przypadającą za rok, siedem miesięcy i 5 dni — 14-01-2009.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×