Dodawanie lub modyfikowanie kategorii w katalogu witryn

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Katalog witryn stanowi centralną lokalizację, która umożliwia wyświetlanie i organizowanie witryn sieci Web skojarzonych z witryną portalu. Aby zorganizować te witryny i wyświetlać je w uporządkowany sposób, można utworzyć kategorie służące do grupowania witryn. Wraz z rozrastaniem się witryny portalu i wraz ze zmianami w organizacji może wystąpić potrzeba zmodyfikowania kategorii w katalogu witryn. Użytkownik może zmieniać lub usuwać domyślne kategorie w katalogu witryn w celu dopasowania ich do struktury organizacyjnej lub do procesów biznesowych.

Uwaga: Po wprowadzeniu zmian w kategoriach lub po dodaniu nowych kategorii należy edytować wszystkie istniejące witryny, aby upewnić się, że znajdują się we właściwych kategoriach. Ponadto należy upewnić się, że nowe lub zmodyfikowane kategorie są dostępne na stronie Tworzenie witryny.

Dodawanie nowej kategorii do katalogu witryn

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk Witryny, aby otworzyć katalog witryn.

 2. W katalogu witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W sekcji Kategorie kliknij pozycję Utwórz nową kategorię.

 4. Na stronie Tworzenie kolumny w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę nowej kategorii, upewnij się, że opcja Wybór jest zaznaczona, w razie potrzeby wybierz dodatkowe ustawienia kategorii, a następnie wpisz opcje, które mają być wyświetlane pod nagłówkiem kategorii.

 5. Upewnij się, że pole wyboru Dodaj do widoku domyślnego jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Na stronie Dostosowywanie witryn w sekcji Widoki kliknij pozycję Kategorie.

 7. W sekcji Kolumny uporządkuj kolumny, wybierając odpowiednie opcje z listy Pozycja od lewej, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk Witryny, aby wrócić do katalogu witryn, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Modyfikowanie kategorii w katalogu witryn

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk Witryny, aby otworzyć katalog witryn.

 2. W katalogu witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W sekcji Kategorie kliknij pozycję Edytuj witryny i kategorie.

 4. Na stronie Witryny kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Ustawienia listy.

 5. Na stronie Dostosowywanie witryn w sekcji Kolumny kliknij nazwę kategorii, która ma zostać zmieniona.

 6. Na stronie Zmienianie kolumny wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Na stronie Dostosowywanie witryn w sekcji Widoki kliknij pozycję Kategorie.

 8. Na stronie Edytowanie widoku upewnij się, że pole wyboru Uczyń ten widok domyślnym jest zaznaczone (jeśli jest wyświetlane), a następnie w sekcji Kolumny upewnij się, że pole wyboru dotyczące kolumny (kategorii) zmodyfikowanej przez użytkownika jest zaznaczone i właściwie umieszczone na liście Pozycja od lewej.

 9. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do strony Dostosowywanie witryn.

 10. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk Witryny, aby wrócić do katalogu witryn, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Usuwanie kategorii katalogu witryn

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk Witryny, aby otworzyć katalog witryn.

 2. W katalogu witryn kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 3. W sekcji Kategorie kliknij pozycję Edytuj witryny i kategorie.

 4. Na stronie Witryny kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Ustawienia listy.

 5. Na stronie Dostosowywanie witryn w sekcji Kolumny kliknij nazwę kategorii, która ma zostać usunięta.

 6. Na stronie Zmienianie kolumny przewiń do dołu strony, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 7. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij przycisk Witryny, aby wrócić do katalogu witryn, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Dodawanie lub modyfikowanie kategorii katalogu witryn dotyczącej istniejącej witryny

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym strony głównej witryny portalu kliknij przycisk Witryny, aby otworzyć katalog witryn.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny.

 3. Na stronie Cała zawartość witryny w sekcji Galerie kliknij łącze Witryny.

 4. na stronie Witryny w menu Widok kliknij polecenie Wszystkie witryny.

 5. Umieść wskaźnik na witrynie, która ma zostać zmodyfikowana, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 6. Na stronie Witryny zaznacz kategorię, w której ma być wyświetlana witryna, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×