Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, można dodać lub zmienić tekst w dokumencie w programie Word 2016. Można zaznaczać i edytować tekst oraz przenosić lub usuwać pojedyncze znaki bądź większe sekcje tekstu.

Program Word 2016 zawiera wbudowany moduł sprawdzania pisowni, który sprawdza również gramatykę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Uwagi : 

W tym temacie

Dodawanie tekstu do dokumentu programu Word

Po dodaniu tekstu w dokumencie pamiętaj o zapisaniu wyników pracy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zapisywanie dokumentu programu Word.

 1. Aby otworzyć nowy, pusty dokument, naciśnij klawisze A+F w celu otwarcia menu Plik, a następnie naciśnij klawisz N odpowiadający poleceniu Nowy.

 2. Wybierz szablon z galerii. Skrót dla domyślnego (pustego) szablonu to klawisz L.

  Usłyszysz potwierdzenie, że otwarto kartę Plik i utworzono nowy dokument. Fokus zostanie przeniesiony na nowo otwarty dokument.

 3. Zacznij pisać.

 4. Aby zakończyć wiersz lub akapit i rozpocząć nowy, naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie tekstu do istniejącego dokumentu programu Word

 1. Aby otworzyć istniejący dokument, naciśnij klawisze A+F w celu otwarcia menu Plik, a następnie naciśnij klawisz O odpowiadający poleceniu Otwórz. Zostanie otwarta lista lokalizacji plików, takich jak usługa OneDrive czy komputer. Po wybraniu polecenia Otwórz na początek wyświetlana jest lista ostatnio utworzonych dokumentów.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby zapoznać się z lokalizacjami, bądź naciśnij klawisz Tab, aby przejść przez listę ostatnio używanych plików.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby umieścić fokus na liście, a następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aby zapoznać się z listą. Wybierz dokument, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć plik.

 4. Po otwarciu pliku usłyszysz nazwę pliku, a następnie komunikat „Edytowanie”, dzięki czemu wiadomo, że fokus zmienił się.

  Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać nowy tekst, a następnie zacznij pisać.

 5. Po zakończeniu zapisz swoją pracę.

Porada : Aby umieścić kursor w miejscu, w którym pisano przed ostatnim zamknięciem dokumentu, naciśnij klawisze Shift+F5.

Zamienianie istniejącego tekstu w dokumencie programu Word

 • Zaznacz tekst, który chcesz zamienić, i zacznij pisać. Zaznaczony tekst zostanie odczytany na głos. Program Word 2016 zamieni stary tekst na tekst, który wpiszesz.

Przenoszenie tekstu w dokumencie programu Word

Szybko przenoś wyrazy, zdania lub akapity z jednego miejsca w dokumencie do innego, bez konieczności ponownego wpisywania tekstu. Po zmodyfikowaniu dokumentu zapisz wyniki pracy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zapisywanie dokumentu programu Word.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+X.

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić tekst, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+V.

Usuwanie tekstu w dokumencie programu Word

Możesz usunąć pojedynczy znak lub większy fragment tekstu.

Usuwanie pojedynczego znaku

 1. Umieść kursor obok znaku, który chcesz usunąć.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • Aby usunąć znak na lewo od kursora, naciśnij klawisz Backspace.

  • Aby usunąć znak na prawo od kursora, naciśnij klawisz Delete.

Usuwanie wyrazów, zdań, akapitów i nie tylko

 1. Umieść kursor obok tekstu, który chcesz usunąć.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Zapisywanie dokumentu programu Word

Po zakończeniu wpisywania tekstu możesz zapisać pracę w dowolnej z dostępnych lokalizacji plików, na przykład na komputerze lub w usłudze OneDrive.

Uwaga : Warto często zapisywać wyniki pracy, nawet przed jej zakończeniem. Pozwoli to uniknąć wielu problemów.

Zapisywanie nowego pliku lub zapisywanie istniejącego pliku pod nową nazwą lub w nowej lokalizacji

 1. Aby zapisać nowy lub istniejący plik pod nową nazwą w nowej lokalizacji, naciśnij klawisze Alt+F, A. Program Word otworzy wtedy panel Zapisz jako w widoku Backstage i wyświetli listę lokalizacji plików.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby ustawić fokus na liście, a następnie użyj klawisza Strzałka w dół, aby przejrzeć listę.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać lokalizację pliku. Jeśli przejdziesz do folderu w tej lokalizacji, być może konieczne będzie ponowne naciśnięcie klawisza Enter, aby wrócić do listy plików.

  Gdy zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako, wpisz nazwę nowego pliku, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zapisz, i wybierz go.

Zapisywanie istniejącego pliku

 • Aby zapisać istniejący plik w tej samej lokalizacji, naciśnij klawisze Alt+F, S.

Zobacz też

Zmienianie czcionki w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówka w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×