Dodawanie lub edytowanie obrazów na wizytówkach elektronicznych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czy tworzenia karty dla siebie lub edytują karty otrzymany od kogoś innego, można dodać lub zmienić obrazów na wizytówkach elektronicznych.

Jeśli chcesz zmienić własne zdjęcia do profilu programu Outlook, zobacz Zmienianie swojego zdjęcia.

Dodawanie lub zmienianie obrazu do wizytówki elektronicznej

 1. Kliknij pozycję osoby >Widok > Zmień widok.

 2. Kliknij przycisk Widok wizytówki.

 3. Znajdowanie kontaktu z wizytówki elektronicznej chcesz zmienić.

 4. Kliknij dwukrotnie kontakt, a następnie kliknij dwukrotnie obraz z wizytówki elektronicznej aby otworzyć okno Edytowanie wizytówki.

 5. W obszarze Projekt wizytówki wybierz odpowiedni obraz układ.

  Na przykład może być obrazu jako tła na wizytówce.

 6. Kliknij polecenie Zmień na Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu, który ma być używany.

Uwaga : Aby przywrócić informacje wprowadzone w domyślnych polach formularza kontaktu i domyślny projekt wizytówki, kliknij przycisk Resetuj wizytówkę.

Wybierając układ Tylko tekst w oknie dialogowym Edytowanie wizytówki, można usunąć obraz lub uniemożliwić wyświetlanie obrazów w wizytówce elektronicznej.

 1. Kliknij pozycję osoby >Widok > Zmień widok.

 2. Kliknij przycisk Widok wizytówki.

 3. Znajdź kontakt z obrazem wizytówki elektronicznej, który chcesz usunąć.

 4. Kliknij dwukrotnie kontakt, a następnie kliknij dwukrotnie obraz z wizytówki elektronicznej aby otworzyć okno Edytowanie wizytówki.

 5. W obszarze Projekt wizytówki wybierz układ Tylko tekst.

Zobacz też

Przykład wizytówki elektronicznej

Obrazy, takich jak zdjęcia i logo firmy wprowadź wizytówek elektronicznych wysoce rozpoznawalne i łatwo przeglądać, podobnie jak ich papierowe odpowiedniki.

Dodawanie obrazu do wizytówki elektronicznej

Po dodaniu obrazu do wizytówki elektronicznej można określić jego rozmiar i położenie na wizytówce.

Domyślny obraz na wizytówce elektronicznej
Wizytówka elektroniczna z domyślnym obrazem umieszczonym po lewej stronie i z domyślnym formatowaniem.

Uwaga : Program Outlook automatycznie tworzy wizytówkę dla każdego kontaktu dodawanego do listy kontaktów. Jeśli z danym kontaktem nie jest skojarzony żaden obraz, na wizytówce będzie wyświetlany domyślny obraz programu Outlook. W przypadku dodania obrazu do wizytówki z domyślnym obrazem nowy obraz zostanie umieszczony w tym samym miejscu co domyślny.

 1. W otwartym kontakcie kliknij dwukrotnie wizytówkę elektroniczną.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie wizytówki w sekcji Projekt wizytówki kliknij przycisk Zmień.

 3. Znajdź obraz, który chcesz dodać lub zmienić, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 4. W oknie dialogowym Edytowanie wizytówki wykonaj dowolne z następujących czynności:

  Zmiana w projekcie

  Czynność

  Uwagi

  Określanie położenia obrazu na wizytówce

  W obszarze Układ wybierz układ z listy rozwijanej.

  Na nowej wizytówce domyślny układ wizytówki programu Outlook jest widoczny w polu podglądu obok sekcji Projekt wizytówki.

  Zmienianie położenia obrazu na wizytówce

  Z listy rozwijanej Wyrównanie obrazu wybierz położenie obrazu na wizytówce.

  Zmienianie rozmiaru obrazu

  W polu Obszar obrazu wpisz rozmiar obrazu. Wpisana liczba określa procentowo obszar wizytówki przeznaczony na obraz.

  Do zmiany rozmiaru obrazu można użyć strzałek znajdujących się obok tego pola.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Obraz może także stanowić tło wizytówki elektronicznej. Aby wykluczyć zniekształcenia, obraz powinien mieć te same wymiary co wizytówka, czyli 248 na 148 pikseli. Sama wizytówka ma jeszcze po jednym pikselu obramowania z każdej strony.

 1. W otwartym kontakcie kliknij dwukrotnie wizytówkę elektroniczną.

 2. W oknie dialogowym Edytowanie wizytówki w sekcji Projekt wizytówki kliknij przycisk Zmień.

 3. Znajdź obraz, którego chcesz użyć jako tła, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 4. W polu Układ wybierz pozycję Obraz tła.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Jeśli wizytówka elektroniczna zawiera już obraz, który nie jest domyślnym obrazem programu Outlook — taki jak fotografia lub znak logo — obraz dodany do formularza kontaktu nie zastąpi obrazu na wizytówce.

Przykładowo otrzymujesz wizytówkę elektroniczną od Marcina Kretowicza z firmy Contoso, Ltd. Wizytówka Marcina zawiera logo firmy Contoso, które pragniesz zachować, a jednocześnie chcesz dodać zdjęcie Marcina do jego formularza kontaktu, aby móc rozpoznać go następnym razem, kiedy pojawi się w mieście na spotkaniu.

Po dodaniu nowego obrazu do formularza kontaktu oryginalny obraz nadal będzie wyświetlany na wizytówce elektronicznej i w widok Wizytówki — dopóki obraz na wizytówce nie zostanie zaktualizowany w oknie dialogowym Edytowanie wizytówki.

Ważne : Zaktualizowanie (zresetowanie) wizytówki powoduje także aktualizację wszystkich pozostałych nowych informacji o kontakcie na wizytówce oraz przywrócenie domyślnego formatowania całej wizytówki (poza obrazem). Obejmuje to kolory czcionki i tła, a także rozmiar i wyrównanie tekstu. Warto wziąć to pod uwagę podczas pracy z niestandardowymi wizytówkami.

 1. W otwartym kontakcie na karcie Kontakt w grupie Opcje kliknij przycisk Obraz, a następnie kliknij polecenie Dodaj obraz.

  Porada : Można również kliknąć miejsce na zdjęcie kontaktu i wybrać właściwy obraz.

 2. Znajdź obraz, który chcesz dodać, a następnie kliknij go dwukrotnie.

  Rozmiar obrazu jest automatycznie dopasowywany do miejsca na zdjęcie w kontakcie.

 3. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Uwaga : Nie należy dwukrotnie klikać wizytówki elektronicznej w celu jej otwarcia i zaktualizowania tego widoku kontaktu.

Wybierając układ Tylko tekst w oknie dialogowym Edytowanie wizytówki, można usunąć obraz lub uniemożliwić wyświetlanie obrazów w wizytówce elektronicznej.

 1. W otwartym kontakcie kliknij dwukrotnie wizytówkę elektroniczną w celu otwarcia okna dialogowego Edytowanie wizytówki.

 2. W sekcji Projekt wizytówki na liście Układ zaznacz opcję Tylko tekst.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×