Dodawanie lub ładowanie dodatku programu PowerPoint

Dodatki są programami, dzięki którym można dodawać polecenia lub funkcje do programu Microsoft PowerPoint 2013. Dodatki do programu PowerPoint można uzyskać w witrynie Office.com lub w witrynach sieci Web innych firm. Można także pisać własne programy dodatków niestandardowych, używając języka Visual Basic for Applications (VBA)).

Ważne:  Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Office używasz?

Aby móc używać dodatku, należy go najpierw dodać do listy Dostępne dodatki w programie PowerPoint, a następnie załadować.

Dodawanie dodatku programu PowerPoint

Można zapisać dodatek na komputerze, a następnie zainstalować go, dodając do listy Dostępne dodatki.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kategorię Dodatki.

  3. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  4. W oknie dialogowym Dodatki kliknij przycisk Dodaj nowy.

  5. W oknie dialogowym Dodawanie nowego dodatku programu PowerPoint wyszukaj dodatek, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

Zostanie wyświetlone powiadomienie o zabezpieczeniach. Jeśli masz pewność, że dodatek pochodzi z zaufanego źródła, kliknij pozycję Włącz makra, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Ładowanie dodatku programu PowerPoint

Załadowanie dodatku powoduje uruchomienie dodatku, który został dodany do programu PowerPoint.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kategorię Dodatki.

  3. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  4. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×