Dodawanie lub ładowanie dodatku programu PowerPoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodatki to programy uzupełniające, które dodają niestandardowe polecenia i funkcje do programu Microsoft PowerPoint 2010.

Dodatki dla programu PowerPoint można uzyskać na Office.com lub dostawców witryn sieci Web. Jeśli jesteś deweloperem, można napisać własne niestandardowe dodatków za pomocą Visual Basic for Applications (VBA) ).

Aby móc używać dodatku, należy go najpierw dodać do listy Dostępne dodatki, a następnie załadować.

Dodawanie dodatku programu PowerPoint

W przypadku pobrania dodatku lub otrzymania go od współpracownika lub znajomego można zapisać ten dodatek na komputerze, a następnie zainstalować go, dodając do listy Dostępne dodatki.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Program PowerPoint kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kategorię Dodatki.

 4. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 5. W oknie dialogowym Dodatki kliknij przycisk Dodaj nowy.

 6. W oknie dialogowym Dodawanie nowego dodatku programu PowerPoint wyszukaj dodatek, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zostanie wyświetlone powiadomienie o zabezpieczeniach. W przypadku pewności, że dodatek pochodzi z zaufanego źródła, kliknij pozycję Włącz makra, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Ładowanie dodatku programu PowerPoint

Załadowanie dodatku powoduje uruchomienie dodatku, który został dodany do programu PowerPoint.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Program PowerPoint kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kategorię Dodatki.

 4. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 5. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×