Dodawanie lub ładowanie dodatku programu PowerPoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodatki to programy uzupełniające, które Dodawanie niestandardowych poleceń lub funkcji niestandardowych do programów pakietu Office.

Można uzyskać dodatki dla programu PowerPoint, po pobraniu pakietu Office popularnych lub w witrynach sieci Web u innego dostawcy. Jeśli jesteś deweloperem, można napisać własne niestandardowe dodatków za pomocą języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać więcej informacji zobacz Rozwiązania programu PowerPoint.

Dodawanie dodatku programu PowerPoint

Pobierz dodatek lub współpracownika lub znajomego wysyłane dodatek, można go zapisać na komputerze i następnie zainstalować dodatek przez dodanie go do listy Dostępne dodatki.

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje, a następnie kliknij pozycję Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki kliknij przycisk Dodaj nowy.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie nowego dodatku programu PowerPoint wyszukaj dodatek, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Zostanie wyświetlone powiadomienie o zabezpieczeniach. Jeśli masz pewność, że dodatek pochodzi z zaufanego źródła, kliknij przycisk Włącz makra, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Ładowanie dodatku programu PowerPoint

Załadowanie dodatku powoduje uruchomienie dodatku, który został dodany do programu PowerPoint.

 1. Kliknij pozycję plik > Opcje, a następnie kliknij pozycję Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie dodatku programu PowerPoint

Pobierz dodatek lub współpracownika lub znajomego wysyłane dodatek, można go zapisać na komputerze i następnie zainstalować dodatek przez dodanie go do listy Dostępne dodatki.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint, a następnie kliknij Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki kliknij przycisk Dodaj nowy.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie nowego dodatku programu PowerPoint wyszukaj dodatek, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Zostanie wyświetlone powiadomienie o zabezpieczeniach. Jeśli masz pewność, że dodatek pochodzi z zaufanego źródła, kliknij przycisk Włącz makra, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Ładowanie dodatku programu PowerPoint

Załadowanie dodatku powoduje uruchomienie dodatku, który został dodany do programu PowerPoint.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint, a następnie kliknij Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×