Dodawanie logo, nazwy firmy lub tekstu nagłówka i stopki do materiałów informacyjnych

Dodawanie logo, nazwy firmy lub tekstu nagłówka i stopki do materiałów informacyjnych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W widoku wzorca materiałów informacyjnych możesz dodać elementy do układu strony dla drukowanych materiałów informacyjnych prezentacji, takich jak logo firmy lub nazwę.

Uwaga : Jeśli chcesz dodać stopki do prezentacji, a nie do drukowanych materiałów informacyjnych, zobacz Dodawanie numerów stron, daty i godziny lub tekstu stopki do wszystkich slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

Dodawanie logo, nazwy firmy lub tekstu nagłówka lub stopki do materiałów informacyjnych w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Aby dodać tekst nagłówka lub stopki:

 1. Aby rozpocząć, kliknij pozycję Widok > Wzorzec materiałów informacyjnych.

  Przycisk Wzorzec materiałów informacyjnych na karcie Widok

  Zmiany wprowadzone w widoku Wzorzec materiałów informacyjnych są widoczne na wszystkich stronach materiałów informacyjnych.

 2. Na karcie Wzorzec materiałów informacyjnych kliknij pole nagłówka lub stopki, które chcesz edytować, a następnie wpisz tekst.

Aby dodać obraz:

 1. Otwórz kartę Wzorzec materiałów informacyjnych, kliknij menu Wstaw, a następnie kliknij pozycję Obraz > Obraz z pliku.

 2. Przejdź do odpowiedniego obrazu i kliknij przycisk Wstaw.

 3. Przeciągnij obraz do odpowiedniej lokalizacji i w razie potrzeby zmień jego rozmiar. Aby wyświetlić dodatkowe opcje formatowania, kliknij kartę Formatowanie obrazu.

Aby wyświetlić podgląd materiałów informacyjnych:

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W menu podręcznym Układ kliknij typ układu.

  PowerPoint Preview dla komputerów Mac — materiały informacyjne do drukowania
 3. Przejrzyj miniatury w oknie dialogowym drukowania i kliknij przycisk Anuluj po zakończeniu.

Dodawanie logo do drukowanych materiałów informacyjnych w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Możesz dodać plik obrazu do układu strony, dzięki czemu logo pojawia się na wszystkich stronach drukowanych materiałów informacyjnych prezentacji.

Ważne : Poniższa procedura dotyczy tylko materiałów informacyjnych, zawierających wiele slajdów na stronie. Jeśli slajdów notatki, które chcesz uwzględnić w materiałów informacyjnych, należy wykonać tę procedurę w widoku wzorca notatek zamiast widoku wzorca materiałów informacyjnych.

 1. W menu Widok wskaż polecenie wzorzec, a następnie kliknij Wzorzec materiałów informacyjnych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję Obraz, a następnie kliknij pozycję Obraz z pliku.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 3. Zlokalizuj plik obrazu logo firmy, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Rozmiar logo, aby dopasować na układ strony

  Zaznacz obraz, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru, aż obraz osiągnie odpowiedni rozmiar. Aby zachować proporcje obrazu podczas zmiany jego rozmiaru przy użyciu uchwytów zmiany rozmiaru, kliknij obiekt, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij narożny uchwyt zmiany rozmiaru.

  Przenoszenie logo na układ strony

  Kliknij pozycję, a następnie przeciągnij obraz na stronie, aż znajdzie się znajduje, którym chcesz.

  Stosowanie stylu obrazu logo

  Zaznacz obraz, a następnie kliknij kartę Formatowanie obrazu. W obszarze Style obrazu kliknij odpowiedni styl obrazu.

  Karta Formatowanie obrazu, grupa Style obrazu

 5. Po zakończeniu zmian w widoku wzorca materiałów informacyjnych, na pasku komunikatów kliknij przycisk Zamknij wzorzec, aby powrócić do widoku normalnego.

Dodawanie nagłówka lub stopki do drukowanych materiałów informacyjnych

W nagłówku lub stopce możesz umieścić nazwę swojej firmy lub klauzula wyłączenia odpowiedzialności obejmuje prawa autorskiego lub poufności prezentacji.

 1. W menu Widok wskaż polecenie wzorzec, a następnie kliknij Wzorzec materiałów informacyjnych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Wstawianie kliknij pozycję tekst, a następnie kliknij Nagłówek i stopkę.

  Karta Narzędzia główne, grupa Wstawianie

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Aby dodać nagłówek

Na karcie notatki i materiały informacyjne wybierz Nagłówek, a następnie wpisz tekst, który ma być.

Dodawanie stopki

Na karcie notatki i materiały informacyjne wybierz stopki, a następnie wpisz tekst, który ma być.

 1. Kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 2. Po zakończeniu zmian w widoku wzorca materiałów informacyjnych, na pasku komunikatów kliknij przycisk Zamknij wzorzec, aby powrócić do widoku normalnego.

Zobacz też

Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych

Dodawanie daty i godziny, tekstu stopki lub numerów stron do wszystkich slajdów

Dodawanie lub usuwanie przypisu dolnego w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×