Dodawanie listy lub biblioteki programu SharePoint jako źródła danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie każda lista i biblioteka programu Microsoft SharePoint znajdująca się w witrynie ma odpowiednie połączenie źródła danych w bibliotece źródeł danych. Aby dodać listę lub bibliotekę programu SharePoint do biblioteki źródeł danych, można utworzyć nową listę lub bibliotekę albo utworzyć nowe połączenie z istniejącą listą lub biblioteką.

Dla wszystkich tworzonych list lub bibliotek programu SharePoint jest również automatycznie tworzone odpowiednie połączenie w bibliotece źródeł danych.

Uwaga: Typem listy są ankiety programu SharePoint, które są również wyświetlane w sekcji Listy programu SharePoint w bibliotece źródeł danych.

W tym artykule

Informacje o używaniu listy lub biblioteki jako źródła danych

Tworzenie listy programu SharePoint

Tworzenie biblioteki dokumentów programu SharePoint

Kopiowanie i modyfikowanie listy programu SharePoint lub w bibliotece

Używanie listy lub biblioteki jako źródła danych — informacje

Listy i biblioteki programu SharePoint znajdujące się na liście folderów mają automatycznie utworzone połączenie w bibliotece źródeł danych

1. Listy i biblioteki programu SharePoint są wyświetlane na liście folderów.

2. Każda lista i biblioteka programu SharePoint ma w bibliotece źródeł danych odpowiednie, automatycznie utworzone połączenie źródła danych.

Tak jak w przypadku innych typów źródeł danych, listy i biblioteki programu SharePoint wyświetlane w bibliotece źródeł danych to w rzeczywistości połączenia z oryginalnymi danymi, które umożliwiają wyświetlenie wyników kwerend dotyczących tych danych. Jednak listy i biblioteki programu SharePoint różnią się od źródeł danych innych typów pod dwoma ważnymi względami:

 • Nie można modyfikować kwerend dotyczących list i bibliotek programu SharePoint, tak jak jest to możliwe w przypadku innych źródeł w bibliotece źródeł danych. Można jednak skopiować połączenie z listą lub biblioteką programu SharePoint, a następnie utworzyć na liście lub w bibliotece kwerendę niestandardową, wyświetlającą dokładnie te dane, których potrzebuje użytkownik. Utworzenie nowego połączenia źródła danych dla listy programu SharePoint nie powoduje skopiowania danych źródłowych. Zamiast tego tworzone jest dodatkowe połączenia z tymi samymi danymi.

 • W przypadku listy lub biblioteki programu SharePoint można zmienić oryginalne dane źródłowe za pośrednictwem biblioteki źródeł danych, zmieniając właściwości listy, co nie jest możliwe w przypadku innych źródeł w bibliotece źródeł danych. Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu właściwości listy programu SharePoint, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie listy programu SharePoint

Po kliknięciu łącza Utwórz nową listę programu SharePoint w bibliotece źródeł danych zostanie otwarte okno dialogowe Nowy. W oknie dialogowym Nowy można utworzyć nową listę programu SharePoint za pomocą jednego z wbudowanych szablonów list programu SharePoint.

Ikona listy programu SharePoint Nowa lista na liście folderów jest taka sama na liście folderów i w bibliotece źródeł danych.

 1. W okienku Lista folderów kliknij pozycję Listy.

  Dzięki temu każda nowo utworzona lista będzie zawarta w folderze Listy.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Listy programu SharePoint kliknij pozycję Utwórz nową listę programu SharePoint.

  Jeśli nagłówek Listy programu SharePoint jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

  Uwaga: Można również kliknąć polecenie Nowy w menu Plik, a następnie kliknąć polecenie Zawartość programu SharePoint.

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Listy, a następnie w środkowym okienku kliknij typ listy, którą chcesz dodać.

  Porada: Po kliknięciu szablonu listy opis tej listy zostanie wyświetlony w skrajnym prawym okienku w obszarze Opis.

 4. W skrajnym prawym okienku w obszarze Opcje wpisz nazwę nowej listy.

  Aby postępować zgodnie z tym przykładem, w środkowym okienku kliknij pozycję Anonse, a następnie w obszarze Opcje wpisz Aktualności.

 5. Kliknij przycisk OK.

Nowa lista zostanie wyświetlona na liście folderów.

Nowa lista zostanie wyświetlona na liście folderów
Nowa lista zostanie wyświetlona na liście folderów

Ponadto dla nowej listy zostanie utworzone odpowiednie połączenie źródła danych w sekcji Listy programu SharePoint w bibliotece źródeł danych.

Nowa lista w sekcji Listy programu SharePoint w bibliotece źródeł danych
Nowa lista zostanie wyświetlona w sekcji listy programu SharePoint w bibliotece źródeł danych.

Początek strony

Tworzenie biblioteki dokumentów programu SharePoint

Po kliknięciu łącza Utwórz nową bibliotekę dokumentów w bibliotece źródeł danych zostanie otwarte okno dialogowe Nowy. W oknie dialogowym Nowy można utworzyć nową bibliotekę dokumentów programu SharePoint za pomocą jednego z wbudowanych szablonów bibliotek dokumentów programu SharePoint.

Ikona biblioteki dokumentów programu SharePoint na liście folderów wygląda różne Obraz ikony ze sposobem pisanego w bibliotece źródeł danych Obraz ikony .

 1. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Biblioteki programu SharePoint kliknij pozycję Utwórz nową bibliotekę dokumentów.

  Jeśli nagłówek Biblioteki programu SharePoint jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

  Uwaga: Można również kliknąć polecenie Nowy w menu Plik, a następnie kliknąć polecenie Zawartość programu SharePoint.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Biblioteki dokumentów, a następnie w środkowym okienku kliknij typ biblioteki dokumentów, którą chcesz dodać.

  Porada: Po kliknięciu szablonu biblioteki dokumentów opis tej biblioteki zostanie wyświetlony w skrajnym prawym okienku w obszarze Opis.

 3. W skrajnym prawym okienku w obszarze Opcje wpisz nazwę nowej biblioteki dokumentów.

  Aby postępować zgodnie z tym przykładem, w środkowym okienku kliknij pozycję Biblioteka dokumentów, a następnie w obszarze Opcje wpisz Artykuły.

 4. Kliknij przycisk OK.

Nowo utworzona biblioteka dokumentów jest widoczna na liście folderów.

Nowa biblioteka dokumentów zostanie wyświetlona na liście folderów.
Nowa biblioteka dokumentów zostanie wyświetlona na liście folderów.

Ponadto dla nowej biblioteki dokumentów zostanie utworzone odpowiednie połączenie źródła danych w sekcji Biblioteki programu SharePoint w bibliotece źródeł danych.

Nowa biblioteka dokumentów w sekcji Biblioteki programu SharePoint w bibliotece źródeł danych
Nowa biblioteka dokumentów zostanie wyświetlona w sekcji listy programu SharePoint w bibliotece źródeł danych.

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie listy lub biblioteki programu SharePoint

Jak już wspomniano wcześniej, listy i biblioteki programu SharePoint wyświetlane w bibliotece źródeł danych to w rzeczywistości połączenia z oryginalnymi danymi, które umożliwiają wyświetlenie wyników kwerend dotyczących tych danych. W odróżnieniu od innych źródeł danych zawartych w bibliotece źródeł danych, nie można modyfikować kwerend dotyczących źródeł danych, które są tworzone automatycznie dla list i bibliotek programu SharePoint. Można jednak skopiować połączenie z listą lub biblioteką programu SharePoint, a następnie zastosować na liście lub w bibliotece kwerendę niestandardową, wyświetlającą dokładnie te dane, których potrzebuje użytkownik.

Po kliknięciu, Kopiowanie i modyfikowanie, możesz utworzyć kopię połączenia źródła danych, który można następnie modyfikować przy użyciu okna dialogowego Właściwości źródła danych. Na karcie Ogólne można modyfikować nazwę, opis i słowa kluczowe dla źródła danych. Na karcie źródło możesz zmodyfikować kwerendę dla źródła danych. Poniższa procedura pokazano, jak należy skopiować połączenia źródła danych, a następnie zmień nazwę, opis i słowa kluczowe dla tego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie modyfikowania kwerendy dla źródła danych zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

 1. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Listy programu SharePoint lub Biblioteki programu SharePoint kliknij listę lub bibliotekę, którą chcesz skopiować i zmodyfikować, a następnie kliknij pozycję Kopiuj i modyfikuj.

  Sekcja Kwerenda stanie się dostępna.

  Karta Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych

 2. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę skopiowanego źródła danych.

  Jeśli nie wpisz nową nazwę dla źródła danych, nazwa będzie taka sama jak nazwa poprzedniego elementu, ale _copy(n) — gdzie n jest liczbą kopii — dołączone do niego. Na przykład jeśli kopiowanie anonsy połączenie ze źródłem danych, ale nie wpisz nową nazwę, nazwę nowe źródło danych będzie anonse_kopia(1). Jeśli kopiowanie anonsy połączenie ze źródłem danych po raz drugi, ale nie wpisz nową nazwę, nazwę nowe źródło danych będzie Announcements_copy(2).

 4. W polu Opis wpisz opis skopiowanego źródła danych.

 5. W polu Słowa kluczowa wpisz dowolne słowa kluczowe skopiowanego źródła danych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Nowe połączenie źródła danych zostanie wyświetlone w bibliotece źródeł danych. W wyniku kopiowania połączenia źródła danych kopiowana jest tylko kwerenda dotycząca oryginalnego źródła danych. Samo źródło danych nie jest kopiowane. Ponieważ Anonse i Anonse_kopia(1) to kwerendy dotyczące listy Anonse, na poniższej ilustracji pozycja Anonse jest wyświetlana na liście folderów tylko raz.

  Anonse i Anonse_kopia(1) w bibliotece źródeł danych

  Ponieważ zarówno anonse i anonse_kopia(1) połączyć się z listą Anonsy, Anonsy pojawi się tylko raz na liście folderów.

Kwerendy dla list programu SharePoint i bibliotek, które możesz utworzyć za pomocą poleceń Kopiuj i Modyfikuj nie są wyświetlane jako łącza, gdy użytkownik wyświetla witryny w przeglądarce. Jednak możesz utworzyć widok danych przy użyciu skopiowane listy lub biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia widoków danych zobacz artykuł Tworzenie widoku danych.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×