Dodawanie listy łączy do podsumowań do układu strony do publikowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule pokazano, jak wstawić składnik Web Part Podsumowanie łącze do układu strony. Dodanie składnika Web Part w układzie strony, powoduje, że na liście hiperłączy są wyświetlane na każdej stronie publikacji, utworzonego na podstawie tego układu strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat układów stron, zobacz artykuł Tworzenie układu strony do publikowania.

Ważne : Składnik Web Part Łącze do podsumowania jest dostępny tylko w witrynach znajdujących się na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Najpierw administrator musi udostępnić ten składnik Web Part w galerii składników Web Part w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia autorskie w witrynie najwyższego poziomu, aby otwierać i edytować układy stron.

W tym artykule

Co to jest składnik Web Part Podsumowanie łącze?

Znajdź i otwórz odpowiedni układ strony

Wstawianie składnika Web Part łącze do podsumowania

Co to jest składnik Web Part Łącze do podsumowania?

Składnik Web Part Łącze do podsumowania umożliwia właścicielom zawartości tworzenie dowolnych list hiperłączy zgrupowanych według ich życzenia. Jeśli użytkownik odpowiedzialny za tworzenie układu strony używanego przez właścicieli zawartości uzna, że właściciele będą chcieli dołączyć do zawartości listę hiperłączy i zgrupować je według określonych nagłówków, może wstawić do układu strony składnik Web Part Łącze do podsumowania. Dla właściciela zawartości uzupełniającego formularz oparty na sieci Web składnik Web Part Łącze do podsumowania będzie widoczny w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Składnik Web Part Łącze do podsumowania podczas edytowania

Na poprzedniej ilustracji przedstawiono interfejs, w którym właściciel zawartości może kliknąć łącze Nowe łącze, aby dodać nowe hiperłącze, lub łącze Nowa grupa, aby dodać nowy nagłówek dla zbioru hiperłączy. Na poniższej ilustracji przedstawiono sposób wyświetlania składnika Web Part Łącze do podsumowania widzianego w przeglądarce przez odwiedzających po opublikowaniu strony.

Składnik Web Part Łącze do podsumowania po opublikowaniu

Początek strony

Znajdowanie i otwieranie układu strony

Składnik Web Part Łącze do podsumowania można dodać do dowolnej strony składników Web Part, ale dodanie tego składnika Web Part do układu strony spowoduje wyświetlanie listy hiperłączy na każdej stronie do publikowania utworzonej na podstawie danego układu strony. Najpierw należy zidentyfikować układ strony, który ma zostać użyty:

 1. W programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 otwórz witrynę zawierającą układ strony, w którym chcesz wyświetlić łącza do podsumowań.

 2. Kliknij znak (+) obok folderu _catalogs, aby go rozwinąć, kliknij znak plus (+) obok folderu masterpages aby go rozwinąć, a następnie kliknij dwukrotnie układ strony, do którego chcesz wstawić składnik Web Part Łącze do podsumowania. Układ strony zostanie otwarty do edycji.

  Uwaga : Układy stron mają rozszerzenie pliku aspx. Jeśli na liście plików aspx brakuje szukanego układu strony, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy każdy z plików, a następnie kliknąć polecenie Właściwości w menu skrótów. Karta Ogólne zawiera tytuł układu strony, który może być lepiej znany niż nazwa pliku, ponieważ w interfejsie użytkownika przeglądarki używane są tytuły układów stron. Należy wyświetlić tytuły, aby ułatwić identyfikację żądanego układu strony.

Początek strony

Wstawianie składnika Web Part Łącze do podsumowania

Aby wstawić składnik Web Part Łącze do podsumowania do otwartego układu strony, wykonaj następujące czynności:

 1. W układzie strony otwartym w programie Office SharePoint Designer 2007 kliknij symbol zastępczy, do którego chcesz dodać zawartość, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij polecenie Utwórz zawartość niestandardową, aby odblokować symbol zastępczy do edycji.

  Symbol zastępczy z uaktywnionym menu zawartości

 2. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Składniki Web Part.

 3. W okienku zadań Składniki Web Part przeglądaj galerię, na przykład galerię Fabrikam Publishing, aby wyszukać witrynę sieci Web i składnik Web Part Łącze do podsumowania.

  Okienko zadań Składniki Web Part z wybranym składnikiem Web Part Łącze do podsumowania

  Porada : Jeśli składnik Web Part Łącze do podsumowania nie jest widoczny, upewnij się, że wyświetlane są składniki Web Part z odpowiedniej galerii i że filtr jest ustawiony poprawnie. Kliknij przycisk Filtruj, a następnie kliknij odpowiednią pozycję na liście Pokaż, aby zmienić składniki Web Part z bieżącej galerii wyświetlane na liście.

 4. Przeciągnij element Składnik Web Part Łącze do podsumowania na symbol zastępczy zawartości.

  Składnik Web Part zostanie wstawiony do strony.

 5. Aby wyświetlić podgląd układu strony zawierającej składnik Web Part Łącze do podsumowania, kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Typowe.

  Strona zostanie wyświetlona w przeglądarce. Składnik Web Part Łącze do podsumowania będzie pusty do momentu, aż właściciel zawartości utworzy stronę na podstawie tego układu strony, doda łącza i grupy oraz skonfiguruje style i układ tych łączy. Właściciele zawartości mogą przy użyciu przeglądarki tworzyć listy lub podsumowania łączy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu i konfigurowaniu składnika Web Part Łącze do podsumowania za pomocą przeglądarki, przejrzyj łącza w sekcji Zobacz też.

 6. Aby zmodyfikować układ lub wygląd składnika Web Part Łącze do podsumowania, zamknij przeglądarkę, w widoku projektu kliknij prawym przyciskiem myszy składnik Web Part, a następnie kliknij polecenie Właściwości składnika Web Part w menu skrótów.

 7. W oknie dialogowym Składnik Web Part Łącze do podsumowania zmień żądane właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×