Dodawanie linii trendu lub innej linii do wykresu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz dodać linia trendu lub innej linii do dowolnej serii danych na obszar, pasek, kolumny, linii, giełdowego, xy (punktowy) lub bąbelkowym 2-W i nie skumulowany. Jednak nie można dodać linii trendu do serii danych w dowolnym typie wykresu, który jest skumulowany lub również 3-D. linie trendu nie są dostępne dla radarowy, wykresu kołowego, powierzchniowy lub pierścieniowego.

Uwaga : W tym artykule opisano procedury dla komputerów Mac. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, zobacz temat Dodawanie, zmienianie lub usuwanie linii trendu na wykresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

  Karta Projekt wykresu

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij linię trendu.

  Dodawanie linii trendu

 4. Wybierz opcję linii trendu lub kliknij przycisk Więcej opcji linii trendu.

  Opcje linii trendu

  Możesz wybrać z następujących czynności:

  • Wykładniczy.

  • Liniowy

  • Logarytmiczna

  • Typ Wielomianowa

  • Zasilanie

  • Średnia ruchoma

  Można również nazwę swojej linii trendu i wybierz opcje prognozowania.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Karta Projekt wykresu

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Brak.

  Usuwanie trandline

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, którą chcesz dodać linię, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Karta Projekt wykresu

  Możesz na przykład kliknąć jedną z linii na wykresie liniowym, co spowoduje, że zostaną wybrane wszystkie znacznik danych, które obejmuje ta seria danych.

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij polecenie linie siatki.

  Dodaj Element wykresu menu

 4. Wybierz opcję linii, gdy chcesz wstawić lub kliknij przycisk Więcej opcji linii siatki.

  Dodawanie linii siatki

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z liniami, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Karta Projekt wykresu

 3. Kliknij pozycję Dodaj Element wykresu, kliknij przycisk linie siatki, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji linii siatki.

  Dodawanie linii siatki

 4. Wybierz pozycję Brak linii.

  Usuwanie linii siatki

  Możesz również kliknąć linię i nacisnąć klawisz DELETE.

Word

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 3. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij odpowiednią linię trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie linii trendu, wybierz serię, do której ma zostać dodana linia trendu.

  Aby dostosować nazwę linii trendu lub dodać etykietę równania, w obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Opcje linii trendu. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Bez linii trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 3. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linie, a następnie kliknij odpowiednią linię.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres z liniami, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linie, a następnie kliknij polecenie Bez linii.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię i nacisnąć klawisz DELETE.

PowerPoint

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij odpowiednią linię trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie linii trendu, wybierz serię, do której ma zostać dodana linia trendu.

  Aby dostosować nazwę linii trendu lub dodać etykietę równania, w obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Opcje linii trendu. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Bez linii trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linie, a następnie kliknij odpowiednią linię.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres z liniami, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linie, a następnie kliknij polecenie Bez linii.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię i nacisnąć klawisz DELETE.

Excel

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij odpowiednią linię trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie linii trendu, wybierz serię, do której ma zostać dodana linia trendu.

  Porada : Aby dostosować nazwę linii trendu lub dodać etykietę równania, w obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Opcje linii trendu. W okienku nawigacji kliknij pozycję Opcje, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 1. Kliknij wykres z linią trendu, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linia trendu, a następnie kliknij polecenie Bez linii trendu.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię trendu i nacisnąć klawisz DELETE.

 1. Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu

  Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linie, a następnie kliknij odpowiednią linię.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres z liniami, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Analiza kliknij przycisk Linie, a następnie kliknij polecenie Bez linii.

  Karta Układ wykresu, grupa Analiza

  Możesz również kliknąć linię i nacisnąć klawisz DELETE.

Zobacz też

Edytowanie danych na wykresie

Modyfikowanie wykresu

Animowanie tekstu, obiektów i wykresów w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×