Dodawanie liczb

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że należy podsumować ceny wszystkich towarów lub podsumować marże zysku brutto dla wszystkich oddziałów, w których nie wykorzystano budżetu. Liczby można dodawać na kilka sposobów. Aby szybko dodać liczby w komórkach, użyj znaku + (plus) w formule.

Jeśli na przykład wpiszesz =5 +10, w komórce zostanie pokazany wynik 15.

Dodawanie wszystkich liczb w wierszu lub kolumnie

Zakres sąsiadujących liczb (niezawierający pustych komórek) można zsumować, używając przycisku Autosumowanie Obraz przycisku .

  1. Kliknij komórkę znajdującą się poniżej kolumny zawierającej liczby lub po prawej stronie wiersza zawierającego liczby.

  2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Autosumowanie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie liczb niesąsiadujących

Zakres liczb zawierający puste komórki lub komórki z tekstem zamiast liczb można zsumować, używając w formule funkcji SUMA. Puste komórki lub komórki z tekstem można uwzględnić w zakresie użytym w formule, ale zostaną one zignorowane.

Przykład

Poniższy skoroszyt zawiera przykłady tej funkcji. Zapoznaj się z nimi, zmień istniejące formuły i wprowadź własne, aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja.

Uwaga : Funkcja SUMA może zawierać dowolną kombinację do 30 odwołań do zakresów lub komórek. Na przykład formuła =SUMA(B2:B3;B5) zawiera odwołanie do zakresu (B2:B3) i jedną komórkę (B5).

Dodawanie liczb na podstawie jednego warunku

Funkcję SUMA.JEŻELI można zastosować do utworzenia łącznej wartości pojedynczego zakresu na podstawie wartości w innym zakresie. W następującym przykładzie należy utworzyć sumę tylko tych wartości w kolumnie B (Faktura), które odpowiadają wartościom w kolumnie A (Sprzedawca) wskazującym sprzedawcę o nazwisku Bochenek.

Przykład

Poniższy skoroszyt zawiera przykłady funkcji SUMA.JEŻELI. Zapoznaj się z nimi, zmień istniejące formuły i wprowadź własne, aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja.

Dodawanie liczb na podstawie wielu warunków

Aby wykonać to zadanie, użyj funkcji SUMA.WARUNKÓW.

Przykład

Poniższy skoroszyt zawiera przykłady tej funkcji. Zapoznaj się z nimi, zmień istniejące formuły lub wprowadź własne, aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja.

Zastosowanie funkcji w przykładzie funkcji SUMA.WARUNKÓW

=SUMA.WARUNKÓW(D2:D11;A2:A11;"Południe";C2:C11;"Mięso")

W pierwszej formule funkcję SUMA.WARUNKÓW zastosowano do znalezienia wierszy, które w kolumnie A mają wartość Południe, a w kolumnie C wartość Mięso. Są trzy takie przypadki: w wierszach 7, 8 i 11. Funkcja najpierw sprawdza kolumnę A (region), szukając ciągu „Południe”. Następnie sprawdza kolumnę C (typ żywności), szukając ciągu „Mięso”. Na końcu funkcja bada zakres wartości do zsumowania (D2:D11) i sumuje tylko te wartości z tej kolumny, które spełniają te dwa określone warunki.

=SUMA(JEŻELI((A2:A11="Południe")+(A2:A11="Wschód");D2:D11))

W drugiej formule zastosowano funkcje SUMA i JEŻELI, a sama formuła jest wprowadzana jako formuła tablicowa (aby zmienić tablice, kliknij przycisk Otwórz w programie Excel) i służy do znalezienia wierszy, w których kolumna A ma wartość Południe lub Wschód. Jest siedem takich przypadków: w wierszach 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 11. Ponieważ jest to formuła tablicowa, operator + nie służy do dodawania wartości, lecz do sprawdzania co najmniej dwóch warunków, z których co najmniej jeden musi być spełniony. Następnie wartości spełniające kryteria są sumowane za pomocą funkcji SUMA.

Dodawanie tylko unikatowych wartości

Aby wykonać to zadanie, użyj połączenia funkcji SUMA, JEŻELI i CZĘSTOŚĆ.

W poniższym przykładzie użyto następujących funkcji:

  • CZĘSTOŚĆ — zidentyfikowanie unikatowych wartości w zakresie. Dla pierwszego wystąpienia określonej wartości ta funkcja zwraca liczbę równą liczbie wystąpień danej wartości. Dla każdego kolejnego wystąpienia tej samej wartości ta funkcja zwraca 0 (zero).

  • JEŻELI — przypisanie wartości 1 do spełnionych warunków.

  • SUMA — dodanie wartości unikatowych.

Przykład

Poniższy skoroszyt zawiera przykłady tych funkcji. Zapoznaj się z nimi, zmień istniejące formuły i wprowadź własne, aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×