Dodawanie kształtów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do dokumentów, wiadomości e-mail, pokazów slajdów i arkuszy kalkulacyjnych możesz dodawać kształty, na przykład prostokąty, koła i strzałki. Aby dodać kształt, kliknij kartę Wstawianie, kliknij przycisk Kształty, wybierz kształt, a następnie kliknij i przeciągnij wskaźnik myszy, aby go narysować.

Po dodaniu jednego lub większej liczby kształtów, możesz dodać tekst, punktory i numerowanie do nich i możesz zmienić jego wypełnienia, konturu i innych efektów na karcie Formatowanie.

Porada : Można dodawać pojedyncze kształty do wykresu lub dodawać kształty na grafice SmartArt, aby dostosować wykres lub grafikę. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu wykresów lub grafik SmartArt w dokumentach, zobacz Kiedy używać grafiki SmartArt i kiedy należy używać wykresu?

Dodawanie kształtu w programie Excel, Outlook, Word i PowerPoint

 1. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Kształty.

  Wstawianie przycisku kształtów w programie Excel

  Przycisk Wstaw kształty

 2. Kliknij kształt, kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, a następnie przeciągnij, aby umieścić kształt.

  Rysowanie kształtu

  Aby utworzyć równy kwadrat lub okrąg (lub ograniczyć wymiary innych kształtów), na czas przeciągania myszą naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

Dodawanie kształtu w programie Project

Aby wykonać poniższe czynności, musisz otworzyć lub utworzyć raport. Aby to zrobić, na karcie raport, kliknij pozycję ostatnie, aby otworzyć istniejącego raportu, lub kliknij przycisk Więcej raportów wybierz raport z listy w oknie dialogowym Raporty lub tworzenie nowego raportu.

 1. W otwartym raporcie, na karcie Projekt kliknij przycisk Kształty.

  Przycisk Wstaw kształty
 2. Kliknij kształt, kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, a następnie przeciągnij, aby umieścić kształt.

  Rysowanie kształtu

  Aby utworzyć idealny kwadrat lub okrąg (lub ograniczyć wymiary innych kształtów), naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Co jeszcze chcesz zrobić?

Dodawanie tekstu do kształtu

Zmienianie danego kształtu na inny

Dodawanie tego samego kształtu wielokrotnie

Dodawanie listy punktowanej lub numerowanej do kształtu

Dodawanie szybkiego stylu do kształtu

Zmienianie koloru kształtu

Usuwanie kształtu

Dodawanie tekstu do kształtu

Wstaw kształt lub kliknij istniejący kształt, a następnie wprowadź tekst.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i kliknij pozycję Dodaj tekst lub Edytuj tekst lub po prostu zacznij wpisywać.

  Uwaga : Dodany tekst stanie się częścią kształtu — w przypadku obrócenia lub przerzucenia kształtu tekst również zostanie obrócony lub przerzucony.

 2. Aby sformatować i wyrównanie tekstu, kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie wybierz opcje na podstawie grup czcionki, Akapit lub Wyrównanie, w zależności od używanego programu i jakiego rodzaju formatowanie, który chcesz zastosować. (Opcje formatowania tekstu są ograniczone w programie Project).

Zmienianie danego kształtu na inny

Uwaga : Te polecenia nie są dostępne w programie Project.

 1. Kliknij kształt, który chcesz zmienić.

  Aby zmienić wiele kształtów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, klikając kształty, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Wstawianie kształtów kliknij przycisk Edytuj kształt Obraz przycisku kształtu , wskaż polecenie Zmień kształt, a następnie kliknij żądany nowy kształt, który ma.

Dodawanie tego samego kształtu wielokrotnie

Jeśli chcesz dodać ten sam kształt wielokrotnie, należy tak szybko przy użyciu Zablokuj tryb rysowania.

Uwaga : Zamiast dodawać pojedyncze kształty do tworzenia rysunku, można utworzyć grafikę SmartArt. W grafice SmartArt rozmieszczenie kształtów i rozmiar czcionki w kształtach te są aktualizowane automatycznie podczas dodawania lub usuwania kształtów i edytowania tekstu.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Kształty.

  Wstawianie przycisku kształtów w programie Excel

  Przycisk Wstaw kształty

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, który chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Zablokuj tryb rysowania.

  Zablokuj tryb rysowania
 3. Kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, a następnie przeciągnij, aby umieścić kształt.

 4. Powtórz krok 3, aby dodać kształt dowolną liczbę razy.

  Porada : Aby utworzyć idealny kwadrat lub okrąg (lub ograniczyć wymiary innych kształtów), naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

 5. Po dodaniu wszystkich potrzebnych kształtów naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie listy punktowanej lub numerowanej do kształtu

Uwaga : Ta funkcja nie jest dostępna w programie Project.

 1. Zaznacz w kształcie tekst, do którego chcesz dodać punktory lub numerowanie.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, w menu skrótów wskaż polecenie Punktory, a następnie kliknij polecenie Punktory i numeracja.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać punktory, kliknij kartę Punktowana, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać numerowanie, kliknij kartę Numerowana, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Dodawanie szybkiego stylu do kształtu

Szybkie style umożliwiają zastosowanie stylu do kształtu jednym kliknięciem. Są one dostępne w galerii szybkich stylów. Po zatrzymaniu wskaźnika na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób styl wpłynie na kształt.

 1. Kliknij kształt, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij szybki styl, którego chcesz użyć.

  Grupa Style kształtów

  Aby wyświetlić więcej szybkich stylów, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

Zmienianie koloru kształtu

Aby dowiedzieć się, jak zmienić kolor wypełnienia, kolor obramowania lub kolor tekstu, zobacz Zmienianie kolorów w polu tekstowym lub kształcie.

Usuwanie kształtu

 • Kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete. Aby usunąć wiele kształtów, naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas klikania kształtów, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Informacje pokrewne

Rysowanie lub usuwanie linii, łącznika lub dowolnego kształtu

Obracanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu

Zmienianie kolorów w polu tekstowym lub kształcie

Wybieranie układu grafiki SmartArt

Tworzenie wykresu od początku do końca

Wyszukiwanie obrazów lub obiektów clipart w trybie online

Rysowanie i szkicowanie na stronie w programie OneNote

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×