Dodawanie kontrolki obrazu do arkusza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kontrolka obrazu umożliwia osadzenie obrazu, na przykład mapa bitowa, JPEG, GIF lub wyświetlenia logo firmy lub obiektu clipart.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Elementy sterujące kliknij pozycję Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Obraz Obraz przycisku .

  Grupa dotycząca kontrolek

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik kontrolki obrazu.

 4. Jeżeli nie został jeszcze włączony tryb projektowania, przejdź na kartę Deweloper i w grupie Elementy sterujące kliknij pozycję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 5. Na tej samej karcie i grupie kliknij pozycję Właściwości Przycisk edycji kodu .

  Porada : Można również kliknąć kontrolkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Pojawi się okno dialogowe Właściwości. Aby dodać obraz, kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku znajdujący się obok pola właściwości Obraz, a następnie użyj okna dialogowego Ładowanie obrazu do zlokalizowania i otwarcia obrazu.

  Szczegółowe informacje na temat każdej właściwości można uzyskać wybierając ją i naciskając klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomoc języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. W poniższej sekcji podsumowano dostępne właściwości.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy kontrolka jest ładowana po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku kontrolek ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy kontrolka może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy kontrolka może być edytowana.

Locked (formularz)

Nazwa kontrolki.

Name (formularz)

Sposób dołączania kontrolki do znajdujących się poniżej niej komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować kontrolkę.

PrintObject (program Excel)

Czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Visible (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar kontrolki jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między kontrolką a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor obramowania.

BorderColor (formularz)

Typ obramowania (brak lub pojedyncza linia).

BorderStyle (formularz)

Czy kontrolka ma cień.

Shadow (program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne).

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w kontrolce.

Picture (formularz)

Lokalizacja obrazu tła (lewa górna część, prawa górna część, środek itp.).

PictureAlignment (formularz)

Sposób wyświetlania obrazu tła w kontrolce (przycinanie, rozciąganie lub powiększenie).

PictureSizeMode (formularz)

Czy wiele kopii obrazu ma zostać rozmieszczonych sąsiadująco w kontrolce.

PictureTiling (formularz)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (Formularz)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×