Dodawanie kontrolek w celu dostosowania obiektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Najczęstszym sposobem dostosowywania formularza, widoku lub raportu programu Access jest dodanie lub zmodyfikowanie kontrolek. Mogą to być pola tekstowe, przyciski, pola kombi lub inne elementy służące do dodawania, edytowania i wyświetlania danych.

Typowe kontrolki programu Access.

Pracując w aplikacji sieci Web programu Access lub bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, możesz dodawać kontrolki dwiema metodami:

  • Aby utworzyć kontrolkę powiązaną z polem (tzn. służącą do wyświetlania i edytowania danych z tabeli), otwórz Listę pól (Alt+F8) i przeciągnij z niej odpowiednie pole do formularza, widoku lub raportu. Program Access doda kontrolkę odpowiednią dla typu danych przechowywanych w tym polu.

    Przeciąganie pola z listy pól do widoku.

    Porada: Jeśli automatyczne Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz pulpitu bazy danych programu Access, Access tworzy kontrolki powiązane dla wszystkich pól w źródle rekordów.

  • Aby utworzyć kontrolkę niepowiązaną, kliknij kontrolkę na karcie Projektowanie na wstążce. W aplikacji sieci Web programu Access kontrolka zostanie natychmiast wyświetlona w widoku. W bazie danych dla komputerów stacjonarnych należy kliknąć miejsce w formularzu, widoku lub raporcie, w którym kontrolka ma zostać umieszczona.

    Galeria Kontrolki na wstążce

    W razie potrzeby można przekonwertować kontrolkę niepowiązaną na kontrolkę powiązaną, edytując właściwości kontrolki. Jeśli korzystasz z bazy danych dla komputerów stacjonarnych, naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić te właściwości, a następnie wybierz nazwę pola z listy rozwijanej Źródło kontrolki.

Które kontrolki wybrać: powiązane czy niepowiązane?

Kontrolki powiązane służą do wyświetlania danych w tabelach i kwerendach oraz do pracy z tymi danymi. Ponieważ są one powiązane z bazowym źródłem danych, wszelkie zmiany, jakie wprowadzasz za ich pomocą, są odzwierciedlane w źródle danych (przy założeniu, że źródło danych umożliwia edytowanie).

Kontrolki niepowiązane są przydatne przy wyświetlaniu obliczonych wartości i wprowadzaniu wartości, które nie muszą być zapisywane w tabelach. Kontrolki tego typu możesz na przykład umieścić na formularzu w celu wprowadzenia daty początkowej i końcowej, a następnie za pomocą makra dołączonego do kontrolki przycisku polecenia odczytać te daty i wyświetlić raport obejmujący podany okres. Ponieważ nie ma potrzeby zapisywania tych dat, kontrolki nie muszą być powiązane z jakimikolwiek polami.

Co jeszcze mogę zrobić przy użyciu kontrolek?

Najpopularniejszym typem formantu jest pole tekstowe; te można wyświetlić wiele typów danych, takich jak tekst, numery i daty. Inne formanty mają więcej specjalne funkcje. Na przykład jest Wstawianie podziału strony w raporcie, aby dodać zawartość sieci web do formularza stacjonarnej bazy danychi inny dodać podformularz do formularza stacjonarnej bazy danychza pomocą przycisków. Możesz utworzyć kontrolki, która odwołuje się do formantu w innym formularzui w bazie danych pulpitu, możesz zmienić kolejności tabulacji dla kontrolek.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kontrolek do raportów, zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×