Dodawanie kontaktów spoza firmy

Do listy kontaktów programu Communicator można dodawać kontakty spoza firmy.

 • Jeśli firma dysponuje licencją na korzystanie z infrastruktury publicznego dostępu do Internetu, do listy kontaktów można dodać osobę korzystającą z serwisów wiadomości błyskawicznych sieci usług internetowych AOL, Yahoo, MSN czy Windows Live. Następnie można wymieniać z tym użytkownikiem wiadomości błyskawiczne.

 • Jeśli systemy informatyczne firmy są połączone z systemami informatycznymi innej firmy (sytuacja nazywana „federacją”), do listy kontaktów można dodać osoby z tej innej firmy. Z osobą taką można się następnie kontaktować za pomocą trybów komunikacji, takich jak wiadomości błyskawiczne, telefon czy przekaz wideo, o ile ten tryb jest obsługiwany w obu firmach.

 • Jeśli zewnętrzny użytkownik nie jest kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych, można go dodać do listy kontaktów jako kontakt, z którym można się komunikować jedynie za pośrednictwem telefonu. Można na przykład dodać do listy kontaktów członka rodziny, by móc łączyć się z nim telefoniczne jednym kliknięciem myszy.

Jeśli nie wiesz, czy Twoja firma może korzystać z publicznego Internetu lub czy jest sfederowana z firmą innego użytkownika, skontaktuj się z administratorem systemu.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie użytkownika spoza firmy do listy kontaktów

Zmienianie kontaktowi poziomu dostępu

Dodawanie użytkownika spoza firmy do listy kontaktów

Kontaktem spoza firmy (niewymienionym w wykazie firmy) może być:

Jak dodać publiczne kontakty wiadomości błyskawicznych do listy kontaktów?

Program Office Communicator jest skonfigurowany do obsługi publicznych wiadomości błyskawicznych, dzięki czemu do listy kontaktów programu Office Communicator można dodawać kontakty wiadomości błyskawicznych z sieci usług internetowych AOL, Yahoo, MSN i Windows Live™. Gdy zostanie dodany publiczny kontakt wiadomości błyskawicznych, można się z nim komunikować za pomocą wiadomości błyskawicznych. Połączenia programu Communicator (Voice over IP, lub połączenia VoIP), połączenia wideo, konferencje audio i wideokonferencje nie są jednak obsługiwanymi trybami komunikacji z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych.

Najlepszym sposobem dodawania publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych jest użycie folderu Kontakty programu Outlook w celu dodania domowych, komórkowych i innych numerów telefonu. Dzięki temu można z kontaktem nawiązywać połączenie telefoniczne przy użyciu funkcji łączenia za pośrednictwem kliknięcia.

 1. Otwórz folder Kontakty programu Office Outlook, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W polu Imię i nazwisko wpisz nazwę kontaktu. Wypełnianie pól Firma, Stanowisko oraz Zapisz jako jest opcjonalne.

 3. W obszarze Internet wpisz adres e-mail kontaktu, a następnie wypełnij następujące pola:

  • Wyświetl jako     Nazwa, która ma się pojawiać na liście kontaktów programu Communicator.

  • Adres wiadomości błyskawicznych     Adres wiadomości błyskawicznych kontaktu. Jeśli to pole pozostanie niewypełnione, nie możesz dodać kontaktu do listy kontaktów programu Communicator. (Jeśli kontakt nie ma adresu wiadomości błyskawicznych lub jeśli nie znasz tego adresu, podaj fikcyjny adres jako symbol zastępczy, na przykład username@msn.com, a następnie zastąp go poprawnym adresem.)

 4. Podaj numery telefonów kontaktu, stosując format E.164 numeru kierunkowego kraju, numeru kierunkowego strefy numeracyjnej oraz numeru stacji abonenckiej bez myślników. Na przykład numer w Stanach Zjednoczonych mógłby mieć następującą postać: 14255550101, gdzie 1 to numer kierunkowy kraju, 425 numer kierunkowy strefy numeracyjnej, a 5550101 to numer stacji abonenckiej.

 5. Zapisz kontakt

 6. Otwórz program Office Communicator i w polu Wyszukaj wpisz nazwę wpisaną do pola Wyświetl jako w programie Outlook. Nazwa kontaktu pojawi się w polu Wyniki wyszukiwania.

 7. Przeciągnij kontakt z pola Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Możesz teraz prowadzić rozmowy z kontaktem za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych. Możesz także kliknąć przycisk telefonu na prawo od nazwy kontaktu. Połączenia w programie Communicator nie są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, ale można nawiązywać połączenia z domowymi, służbowymi lub komórkowymi numerami telefonów.

Jak dodać kontakty federacyjne do listy kontaktów?

Program Office Communicator serwer Office Communications Server 2007 obsługują funkcję federowania (łączenia) z innymi organizacjami, co umożliwia dodawanie kontaktów z tych organizacji do listy kontaktów. Gdy dodasz kontakt federacyjny do listy kontaktów, możesz się z nim komunikować przy użyciu dowolnego trybu komunikacji obsługiwanego w obu organizacjach. Jeśli na przykład obie organizacje obsługują połączenia programu Communicator, połączenia wideo, konferencje audio i wideokonferencje, możesz używać tych trybów komunikacji do komunikowania się z kontaktami federacyjnymi.

 1. W polu Wyszukaj programu Communicator wpisz adres e-mail lub adres wiadomości błyskawicznych kontaktu.

 2. Przeciągnij kontakt z pola Wyniki wyszukiwania do listy kontaktów. Na liście kontaktów na prawo od nazwy kontaktu federacyjnego jest wyświetlana ikona kontaktu federacyjnego.

Jak dodać numery telefonów do kontaktów federacyjnych na liście kontaktów?

Aby dodać numery telefonów do kontaktu federacyjnego, poproś kontakt o podniesienie Ci poziomu dostępu do poziomu Zespół lub Osobisty.

Możesz też usunąć kontakt z listy kontaktów, a następnie dodać do za pośrednictwem folderu Kontakty programu Outlook.

 1. Otwórz program Communicator, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, a następnie kliknij polecenie Usuń z listy kontaktów.

 2. Otwórz folder Kontakty programu Office Outlook, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 3. W polu Imię i nazwisko wpisz nazwę kontaktu. Wypełnianie pól Firma, Stanowisko oraz Zapisz jako jest opcjonalne.

 4. W obszarze Internet wpisz adres e-mail kontaktu, a następnie wypełnij następujące pola:

  • Wyświetl jako Nazwa, która ma się pojawiać na liście kontaktów programu Communicator.

  • Adres wiadomości błyskawicznych Adres wiadomości błyskawicznych kontaktu. Jeśli to pole pozostanie niewypełnione, nie możesz dodać kontaktu do listy kontaktów programu Communicator. (Jeśli kontakt nie ma adresu wiadomości błyskawicznych lub jeśli nie znasz tego adresu, podaj fikcyjny adres jako symbol zastępczy, na przykład username@msn.com, a następnie zastąp go poprawnym adresem.)

 5. Podaj numery telefonów kontaktu, stosując format E.164 numeru kierunkowego kraju, numeru kierunkowego strefy numeracyjnej oraz numeru stacji abonenckiej bez myślników. Na przykład numer w Stanach Zjednoczonych mógłby mieć następującą postać: 14255550101, gdzie 1 to numer kierunkowy kraju, 425 numer kierunkowy strefy numeracyjnej, a 5550101 to numer stacji abonenckiej.

 6. Zapisz kontakt

 7. Otwórz program Office Communicator i w polu Wyszukaj wpisz nazwę wpisaną do pola Wyświetl jako w programie Outlook. Nazwa kontaktu pojawi się w polu Wyniki wyszukiwania.

 8. Przeciągnij kontakt z pola Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Możesz teraz prowadzić rozmowy z kontaktem za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych. Możesz także kliknąć przycisk telefonu na prawo od nazwy kontaktu. Połączenia w programie Communicator nie są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, ale można nawiązywać połączenia z domowymi, służbowymi lub komórkowymi numerami telefonów.

Jak dodać kontakt zewnętrzny niebędący kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych do listy kontaktów programu Communicator?

Aby do listy kontaktów dodać kontakt spoza firmy niebędący kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych, użyj folderu Kontakty programu Outlook, aby dodać domowe, komórkowe i inne numery telefonów. Dzięki temu można z kontaktem nawiązywać połączenie telefoniczne przy użyciu funkcji łączenia za pośrednictwem kliknięcia. Z zewnętrznymi kontaktami niebędącymi kontaktami federacyjnymi ani publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych można się łączyć za pośrednictwem numerów telefonów kontaktu, ale nie można się komunikować za pomocą wiadomości błyskawicznych, nie można nawiązywać połączeń programu Communicator ani połączeń wideo, ani też prowadzić konferencji audio czy wideokonferencji programu Communicator.

 1. Otwórz folder Kontakty programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 2. W polu Imię i nazwisko wpisz nazwę kontaktu. Wypełnianie pól Firma, Stanowisko oraz Zapisz jako jest opcjonalne.

 3. W obszarze Internet wpisz adres e-mail kontaktu, a następnie wypełnij następujące pola:

  • Wyświetl jako     Nazwa, która ma się pojawiać na liście kontaktów.

  • Adres wiadomości błyskawicznych     Adres wiadomości błyskawicznych kontaktu. Jeśli to pole pozostanie niewypełnione, nie możesz dodać kontaktu do listy kontaktów. (Jeśli kontakt nie ma adresu wiadomości błyskawicznych lub jeśli nie znasz tego adresu, podaj fikcyjny adres jako symbol zastępczy, na przykład username@msn.com, a następnie zastąp go poprawnym adresem.)

 4. Podaj numery telefonów kontaktu, stosując format E.164 numeru kierunkowego kraju, numeru kierunkowego strefy numeracyjnej oraz numeru stacji abonenckiej bez myślników. Na przykład numer w Stanach Zjednoczonych mógłby mieć następującą postać: 14255550101, gdzie 1 to numer kierunkowy kraju, 425 numer kierunkowy strefy numeracyjnej, a 5550101 to numer stacji abonenckiej.

 5. Zapisz kontakt

 6. Otwórz program Office Communicator i w polu Wyszukaj wpisz nazwę wpisaną do pola Wyświetl jako w programie Outlook. Nazwa kontaktu pojawi się w polu Wyniki wyszukiwania.

 7. Przeciągnij kontakt z pola Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Możesz teraz prowadzić rozmowy z kontaktem za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych. Możesz także kliknąć przycisk telefonu na prawo od nazwy kontaktu. Połączenia w programie Communicator nie są obsługiwane w przypadku publicznych kontaktów wiadomości błyskawicznych, ale można nawiązywać połączenia z domowymi, służbowymi lub komórkowymi numerami telefonów.

Jak dodać do listy kontaktów kontakty, z którymi można się komunikować jedynie za pośrednictwem telefonu?

Nie ma bezpośredniej możliwości dodawania do listy kontaktów programu Office Communicator kontaktów, z którymi można się komunikować jedynie za pośrednictwem telefonu. Użyj instrukcji podanych w sekcji Jak dodać kontakt zewnętrzny niebędący kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych do listy kontaktów?

Dlaczego nie mogę dodać kontaktu z listy Ostatnie kontakty do listy kontaktów?

Kontakt może być kontaktem, z którym można nawiązywać jedynie połączenia telefoniczne, niewymienionym w wykazie firmy. Albo połączenie z kontaktem było nawiązane przez Ciebie, albo to kontakt nawiązał połączenie z Tobą. Program Communicator nie umożliwia bezpośredniego dodawania kontaktów niewymienionych w wykazie firmy. Użyj instrukcji podanych w sekcji Jak dodać kontakt zewnętrzny niebędący kontaktem federacyjnym ani publicznym kontaktem wiadomości błyskawicznych do listy kontaktów?

Jakie tryby komunikacji są obsługiwane z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych?

Za pomocą programu Communicator można wymieniać wiadomości błyskawiczne z klientami serwisów wiadomości błyskawicznych sieci usług internetowych AOL, Yahoo, MSN oraz Windows Live. Komunikacja z publicznymi kontaktami wiadomości błyskawicznych jest ograniczona do wiadomości błyskawicznych. Nie są obsługiwane funkcje przesyłania plików, połączenia programu Communicator, połączenia wideo, konferencje audio i wideokonferencje.

Jakie funkcje komunikacyjne są obsługiwane w odniesieniu do kontaktów federacyjnych?

Za pomocą programu Communicator można się komunikować z kontaktami federacyjnymi przy użyciu trybów komunikacji obsługiwanych przez obie firmy. Jeśli na przykład Twoja firma i firma kontaktu federacyjnego obsługują konferencje audio/wideokonferencje, możesz z tym kontaktem prowadzić takie połączenia konferencyjne. Jeśli obie firmy obsługują pełne możliwości audio i wideo, możesz inicjować i odbierać połączenia programu Communicator i połączenia wideo.

Jak mogę się dowiedzieć, które firmy są sfederowane z moją firmą?

Skontaktuj się z administratorem systemu, aby się dowiedzieć, czy firma osoby, z którą się chcesz skontaktować, jest sfederowana z Twoją firmą.

Czy musze używać menu dodawania kontaktów, aby dodawać kontakty do listy kontaktów?

Nie. W wypadku kontaktów z sieci firmowej możesz po prostu wpisać imię i nazwisko osoby lub jej adres e-mail w polu Wyszukaj, a następnie przeciągnąć kontakt z pola Wyniki wyszukiwania do grupy na liście kontaktów. Domyślnie program Communicator będzie przeszukiwać wykaz firmowy oraz folder Kontakty programu Outlook.

Początek strony

Zmienianie kontaktowi poziomu dostępu

Gdy do listy kontaktów programu Communicator dodajesz osobę korzystającą z serwisu wiadomości błyskawicznych AOL, Yahoo, MSN lub Windows Live albo kontakt federacyjny, domyślnie kontaktowi jest przyznawany poziom dostępu Publiczny. Poziom dostępu Publiczny umożliwia odbieranie wiadomości błyskawicznych i otrzymywanie powiadomień o połączeniach od kontaktu. Kontakt widzi także Twój stan obecności (w trybie online lub offline). Jeśli chcesz, aby kontakt miał wgląd w dodatkowe informacje o Twojej obecności, np. by miał dostęp do numeru telefonu komórkowego czy do planów, możesz zmienić tej osobie poziom dostępu.

Aby zmienić kontaktowi poziom dostępu

 • Na liście kontaktów kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiedni poziom dostępu.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×