Dodawanie kontaktów do kategorii oznaczonych kolorem

Dodawanie kontaktów do kategorii oznaczonych kolorem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Twoja lista kontaktów zaczyna Cię przytłaczać? Najszybszym sposobem organizowania kontaktów jest użycie kolorów, na przykład niebieskiego dla współpracowników, czerwonego dla rodziny i znajomych oraz zielonego dla organizacji społecznościowych i ich członków. Możesz skorzystać z wbudowanych kolorów lub utworzyć własne, a także zmienić ich nazwy zgodnie z potrzebami (zamiast nazwy „Niebieski” możesz na przykład użyć nazwy „Współpracownicy”). Następnie, aby znaleźć potrzebne kontakty, posortuj je według kolorów.

Wbudowane są następujące kategorie oznaczone kolorem: niebieska, pomarańczowa, fioletowa, czerwona, żółta i zielona. Aby dodać istniejący kontakt do jednej z nich:

 1. Kliknij pozycję Osoby.

  Klikanie pozycji Kontakty

  Jeśli zobaczysz ikon zamiast wyrazów, możesz kliknij ikonę osób lub umożliwia zmianę, co widać poradę poniżej.

  Ikona Kontakty

  Porada : Aby zmienić opcje nawigacji z ikony do wyrazów, kliknij wielokropek obok ikony, kliknij polecenie Opcje nawigacji..., a następnie wyczyść pole wyboru Kompaktuj nawigację.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz dodać do kategorii, kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

 3. Aby sprawdzić, do której kategorii jest przypisany kontakt, na liście kontaktów (Widok > Widok bieżący > Zmień widok > Lista) przewiń widok do w prawo do kolumny Kategorie. W tym miejscu są wyświetlane wszystkie przypisane kategorie.

  Kolumna Kategorie pokazuje, które kontakty zostały skategoryzowane.

  Porady : 

  • Podczas tworzenia kontaktu możesz również przypisać mu kategorię oznaczoną kolorem. W trakcie wprowadzania informacji dotyczących nowego kontaktu w polu Kontakt kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie wybierz odpowiednią kategorię.

  • Kliknij pozycję Kategoryzuj i wybierz kategorię.

Zmienianie nazwy kategorii oznaczonej kolorem

Aby ułatwić zapamiętanie przeznaczenia kategorii oznaczonej kolorem, możesz zmienić jej nazwę na bardziej opisową. Jeśli na przykład używasz pozycji Kategoria niebieska dla współpracowników, możesz zmienić jej nazwę na Współpracownicy.

 1. Kliknij pozycję Osoby > Narzędzia główne > Kategoryzuj > Wszystkie kategorie.

 2. Kliknij kategorię, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.

  Kliknij kategorię, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.

 3. Wpisz nową nazwę kategorii.

  Porada :  W celu łatwiejszego dodawania kontaktów do tej kategorii wybierz skrót w obszarze Klawisz skrótu. Podczas następnego przypisywania kontaktów do tej kategorii wystarczy, że zaznaczysz je na liście kontaktów i naciśniesz ten klawisz.

Tworzenie kategorii oznaczonej kolorem

Chcesz użyć innego koloru kategorii? Utwórz go.

 1. Kliknij pozycję Osoby > Narzędzia główne > Kategoryzuj > Wszystkie kategorie.

 2. Kliknij pozycję Nowy, wpisz nazwę, której chcesz użyć, a następnie kliknij strzałkę obok pola Kolor i wybierz kolor.

  Wpisz nazwę kategorii i wybierz kolor.

  Porada :  W celu łatwiejszego dodawania kontaktów do tej kategorii wybierz skrót w obszarze Klawisz skrótu. Podczas następnego przypisywania kontaktów do tej kategorii wystarczy, że zaznaczysz je na liście kontaktów i naciśniesz ten klawisz.

Sortowanie kontaktów według kategorii oznaczonych kolorem

Po zakończeniu przypisywania kategorii oznaczonych kolorem do poszczególnych osób możesz szybko posortować kontakty według kolorów w celu znalezienia tych, których szukasz.

 1. Kliknij pozycję Osoby.

  Klikanie pozycji Kontakty

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Bieżący widok kliknij pozycję Lista.

 3. Przewiń listę kontaktów w prawo, aby wyświetlić kolumnę Kategorie.

  Przewiń listę w prawo, aby wyświetlić kolumnę Kategorie.

 4. Kliknij nagłówek kolumny Kategorie, aby posortować listę według kolorów. Dla każdej kategorii zostanie wyświetlony podnagłówek z listą wszystkich należących do niej kontaktów.

  Kliknij nagłówek kolumny Kategorie, aby posortować listę według kolorów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×