Dodawanie konta usługi katalogowej (LDAP)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Internetowe usługi katalogowe, określane także jako usługi LDAP, umożliwiają znajdowanie adresów e-mail, których nie ma na lokalnej liście kontaktów programu Outlook. Usługi katalogowe przeszukują katalogi na innych serwerach, aby znaleźć nazwy i inne informacje, które można następnie wyświetlać w programie Outlook. Serwer LDAP możesz znaleźć w Internecie, w intranecie organizacji lub za pośrednictwem innej firmy hostującej taki serwer.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. W lewym dolnym rogu okna dialogowego konta kliknij pozycję Dodaj   Przycisk dodawania konta , a następnie kliknij Usługi katalogowej.

  3. Wprowadź informacje dotyczące usługi katalogowej, a następnie kliknij pozycję Dodaj konto.

    Uwagi : 

    • Po dodaniu konta możesz w razie potrzeby wybrać metodę uwierzytelniania.

    • Aby ustawić opcje wyszukiwania usługi LDAP po dodaniu konta, w oknie dialogowym Konta kliknij pozycję Zaawansowane.

Zobacz też

Znajdowanie kontaktu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×