Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook dla systemu Windows

Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook dla systemu Windows

Program Outlook zapewnia dostęp do wielu różnych typów kont e-mail w jednym miejscu. Jeśli masz konto e-mail Microsoft o adresie kończącym się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com, wykonaj podane instrukcje, aby dodać swoje konto do programu Outlook 2016 lub Outlook 2013 albo Outlook 2010 lub Outlook 2007.

Szybkie dodawanie konta e-mail w usłudze Outlook.com

Schowek

Możesz użyć opcji automatycznej konfiguracji programu Outlook w celu dodania konta usługi Outlook.com do programu Outlook dla komputerów PC.  Wykonując poniższe czynności, możesz dodać pierwsze konto lub dodatkowe konta.

Uwaga: Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail w usłudze Outlook.com.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

  Wybierz pozycję Plik, a następnie pozycję Dodaj konto.

  Uwaga: Użytkownicy programu Outlook 2007 powinni wybrać pozycję Narzędzia > Ustawienia kont. Na karcie Poczta e-mail wybierz pozycję Nowe.

 2. Jeśli korzystasz z programu Outlook 2016, wprowadź swój adres e-mail i wybierz przycisk Połącz.
  Jeśli korzystasz z programu Outlook 2013 lub Outlook 2010, wybierz pozycję Konto e-mail, a następnie wprowadź swoje imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Następnie wybierz pozycję Dalej.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przyciski OK i Zakończ, aby zacząć korzystać z programu Outlook.

Uwaga: Wykonując te czynności, możesz dodać pierwsze konto do programu Outlook oraz dodatkowe konta.

Co chcesz zrobić?

Konta usługi Outlook.com (dawniej: Hotmail) można używać z kontem programu Outlook 2010 lub Outlook 2007. 

Mimo że firma Microsoft obsługuje obecnie program Outlook 2007 tylko w wersji 12.0.6680.5000 lub nowszej, możesz używać obsługiwanej lub nieobsługiwanej wersji w celu uzyskiwania dostępu do konta e-mail. Jeśli korzystasz z obsługiwanej wersji, masz pełny dostęp do swojego osobistego konta e-mail: do swojej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów. Korzystanie z nieobsługiwanej wersji zapewnia dostęp do poczty e-mail na Twoim koncie, ale nie umożliwia dostępu do kalendarza, kontaktów ani zadań.

 1. W programie Outlook 2007 wybierz menu Pomoc, a następnie wybierz pozycję Microsoft Office Outlook — informacje.

 2. W oknie dialogowym Microsoft Office Outlook — informacje interesujący Cię numer wersji programu Outlook 2007 znajduje się w pierwszym wierszu bezpośrednio po wyrazach Microsoft Office Outlook 2007. Jeśli na końcu pierwszego wiersza w wyświetlonym oknie dialogowym znajduje się inny numer wersji, zignoruj go.

  Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono lokalizację numeru wersji programu Outlook 2007 w pierwszym wierszu w oknie dialogowym.

  Zrzut ekranu, na którym widać, gdzie w oknie dialogowym Microsoft Office Outlook — informacje jest wyświetlany numer wersji programu Outlook 2007.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności zależnie od tego, czy Twoja wersja programu Outlook 2007 jest obsługiwana, czy nie:

  • Jeśli masz obsługiwaną wersję (12.0.6680.5000 lub nowszą), przejdź do sekcji Krok 3. Uruchom proces konfiguracji nowego konta. Ta procedura umożliwi Ci pełny dostęp do Twojego konta e-mail.

  • Jeśli masz nieobsługiwaną wersję (wersję wcześniejszą niż 12.0.6680.5000), wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby rozpocząć proces konfiguracji nowego konta, jeśli masz już konto e-mail w programie Outlook 2007, dodaj nowy profil, a jeśli nie — kontynuuj bez dodawania nowego profilu.

Dodawanie nowego profilu

 1. Otwórz Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję Poczta. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja poczty — Outlook.

 3. W sekcji Profile wybierz przycisk Pokaż profile. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Poczta.

 4. W obszarze Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu wybierz pozycję Monituj o profil, który ma być używany.

 5. Wybierz przycisk Dodaj, a następnie określ nazwę dla nowego profilu.

 6. Wybierz przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie nowego konta e-mail — Automatyczne konfigurowanie konta.

 7. Przejdź do Kroku 3. Zakończ proces konfiguracji nowego konta. Nie wykonuj następnej procedury Kontynuowanie bez dodawania nowego profilu.

Kontynuowanie bez dodawania nowego profilu

 1. W programie Outlook 2007 w menu Narzędzia wybierz pozycję Ustawienia kont.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia kont — Konta e-mail na karcie Poczta e-mail wybierz pozycję Nowy.

  Zrzut ekranu: karta Poczta e-mail w oknie dialogowym Ustawienia kont.
 3. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta e-mail wybierz pozycję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie nowego konta e-mail — Automatyczne konfigurowanie konta.

 4. Przejdź do Kroku 3. Zakończ proces konfiguracji nowego konta.

Aby ukończyć proces konfiguracji nowego konta, wykonaj jedną z dwóch poniższych procedur w tej sekcji w zależności od tego, czy korzystasz z obsługiwanej, czy nieobsługiwanej wersji programu Outlook 2007.

Dodawanie nowego konta do obsługiwanej wersji programu Outlook 2007

 1. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta e-mail — Automatyczne konfigurowanie konta w polu Imię i nazwisko wprowadź swoje imię i nazwisko, przyjazną nazwę lub nick. Jest to nazwa nadawcy, którą będą widzieć odbiorcy Twoich wiadomości e-mail.

 2. W polu tekstowym Adres e-mail wprowadź adres e-mail konta, które chcesz dodać do programu Outlook 2007.

 3. W polu tekstowym Hasło wprowadź hasło konta, które chcesz dodać do programu Outlook 2007.

 4. W polu tekstowym Wpisz ponownie hasło wprowadź ponownie hasło.

 5. Wybierz przycisk Dalej.

  Program Outlook 2007 doda nowe konto e-mail i połączy się z nim.

  Ważne: Gotowe. Ukończono wszystkie procedury niezbędne do skonfigurowania programu Outlook 2007 na potrzeby uzyskiwania dostępu do osobistego konta e-mail Microsoft. Nie wykonuj następnej procedury „Dodawanie nowego konta do nieobsługiwanej wersji programu Outlook 2007”.

Dodawanie nowego konta do nieobsługiwanej wersji programu Outlook 2007

 1. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta e-mail — Automatyczne konfigurowanie konta zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 2. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta e-mail — Wybierz usługę e-mail zaznacz pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta e-mail — Ustawienia internetowej poczty e-mail wykonaj następujące czynności:

  • W sekcji Informacje o użytkowniku wprowadź swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail dodawanego do programu Outlook 2007 konta e-mail.

  • W sekcji Informacje o serwerze wykonaj następujące czynności:

   • W obszarze Typ konta wybierz wartość IMAP.

   • W obszarze Serwer poczty przychodzącej wprowadź tekst wyświetlany w obszarze „Adres serwera” sekcji Ustawienia protokołu IMAP4 dla osobistego konta e-mail Microsoft. Wyświetlanym tam adresem może być na przykład imap-mail.outlook.com.

   • W obszarze Serwer poczty wychodzącej wprowadź wartość smtp-mail.outlook.com.

  • W sekcji Informacje o logowaniu wykonaj następujące czynności:

   • W polu tekstowym Nazwa użytkownika wprowadź adres e-mail konta, które chcesz dodać do programu Outlook 2007.

   • W polu tekstowym Hasło wprowadź hasło konta, które chcesz dodać do programu Outlook 2007.

  • W pobliżu prawego dolnego rogu okna dialogowego wybierz pozycję Więcej ustawień.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania, a następnie wybierz pozycję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

 5. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail wybierz kartę Zaawansowane.

  Zrzut ekranu: karta Zaawansowane w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail.
 6. Na karcie Zaawansowane wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Serwer przychodzący (IMAP) w polu tekstowym wprowadź numer portu, który jest wyświetlany w sekcji Ustawienia protokołu IMAP4 dla osobistego konta e-mail Microsoft (może to być na przykład wartość 993), i wybierz pozycję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL).

  • W obszarze Serwer wychodzący (SMTP) wprowadź liczbę 25 w polu tekstowym numeru portu, a w obszarze Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz wartość TLS.

   Porady: 

   • Przed wprowadzeniem liczby 25 w polu tekstowym w obszarze Serwer wychodzący (SMTP) warto sprawdzić w oprogramowaniu zapory, czy port 25 jest dostępny. Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że port 25 nie jest dostępny, wprowadź w polu tekstowym w obszarze Serwer wychodzący (SMTP) liczbę 587.

   • Jeśli numer portu wprowadzony w takim przypadku nie jest dostępny, w programie Outlook 2007 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby nawiązania połączenia z Twoim kontem e-mail. Jeśli zostanie wyświetlony wspomniany komunikat o błędzie, wróć na kartę Zaawansowane w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail i wprowadź drugi numer portu (25 lub 587).

 7. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia internetowej poczty e-mail.

 8. W oknie dialogowym Dodawanie nowego konta e-mail — Ustawienia internetowej poczty e-mail wybierz przycisk Dalej.

  Program Outlook 2007 doda nowe konto e-mail i połączy się z nim.

  Ważne: Wszystko gotowe. Skonfigurowano program Outlook 2007 na potrzeby uzyskiwania dostępu do osobistego konta e-mail Microsoft.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia kont > Ustawienia kont na karcie Plik.

 2. Wybierz konto e-mail, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 3. Aby potwierdzić usunięcie konta, kliknij pozycję Tak.

Można też odinstalować program Outlook Connector w Panelu sterowania. Informacje na temat sposobu usuwania programów można znaleźć w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows.

Jeśli zmienisz hasło do konta usługi Outlook.com, musisz też zaktualizować odpowiednie informacje w programie Outlook. Po zmianie hasła w witrynie internetowej usługi Outlook.com zaktualizuj hasło zapisane w programie Outlook.

 1. Na karcie Plik. Kliknij pozycję Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 2. Na karcie Konto e-mail kliknij konto usługi Outlook.com, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. W polu Hasło wpisz nowe hasło.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie w oknie dialogowym Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli Twoje konto jest skonfigurowane jako konto serwera Exchange, możesz wyświetlić kalendarz w usłudze Outlook.com w aplikacji Outlook. Obejmuje to kalendarze udostępnione Ci przez inne osoby. Zarządzając kalendarzami w programie Outlook, można korzystać z funkcji zarządzania czasem dostępnych programu Outlook, takich jak wyświetlanie wielu kalendarzy jednocześnie. Za pomocą konta programu Outlook 2010 lub Outlook 2007 i dodatku Outlook Connector można też wykonywać następujące czynności:

 • Wyświetlanie zadań i oflagowanych wiadomości w obszarze terminów w dniach ich planowanego ukończenia

 • Kategoryzowanie terminów za pomocą niestandardowych kategorii oznaczonych kolorem

 • Nakładanie wielu kalendarzy

Ponadto wszelkie zmiany wprowadzone w kalendarzu usługi Outlook.com w programie Outlook są automatycznie synchronizowane z wersją w sieci Web na koncie usługi Outlook.com.

Więcej informacji

Dodawanie konta e-mail do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac

Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×