Dodawanie konta usługi Gmail do programu Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Najnowsza aktualizacja programu Outlook dla pakietu Office 365 ułatwia dodawanie konta Gmail do programu Outlook.

Ważne: 

 • Nowe środowisko konfiguracji usługi Gmail i programu Outlook zostanie włączone dla klientów korzystających z programu Outlook dla pakietu Office 365 wolniej w ciągu następnych kilku tygodni. Jeśli nie widzisz tutaj dokładnych ekranów, zobacz temat Dodawanie konta e-mail do instrukcji konfiguracji programu Outlook dla poczty e-mail.

 • Jeśli wcześniej dodano konto Gmail do programu Outlook dla pakietu Office 365, może zostać wyświetlony monit o zaktualizowanie hasła. 

Te kroki są takie same, niezależnie od tego, czy dodajesz pierwsze konto Gmail, czy dodatkowe konta Gmail do programu Outlook.

 1. Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

  Wybierz kolejno pozycje Plik i Dodaj konto.
 2. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

  Wprowadź swój adres Gmail i wybierz pozycję Połącz.
 3. Program Outlook uruchomi okno usługi Gmail z prośbą o podanie hasła. Wprowadź hasło i wybierz pozycję Zaloguj.

  Wprowadź swoje hasło w usłudze Gmail.

  Ważne: Po połączeniu konta usługi Gmail z programem Outlook może zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem w skrzynce odbiorczej usługi Gmail z informacją o wykryciu nowego logowania z programu Internet Explorer. Jest to oczekiwane zachowanie.

 4. Jeśli wcześniej włączono uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla usługi Gmail, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu wysłanego do urządzenia przenośnego. Jeśli nie włączono uwierzytelniania dwuskładnikowego, przejdź do kroku 5.

  Jeśli włączono autoryzację 2-składnikową, wprowadź kod.
 5. Gdy program Outlook zakończy Dodawanie konta Gmail, możesz dodać kolejne konto e-mail lub wybrać pozycję Zakończ.

  Wybierz pozycję gotowy, aby zakończyć konfigurowanie konta Gmail.

  Porady: 

  • Jeśli pole wyboru Konfiguracja aplikacji Outlook Mobile na telefoniejest zaznaczone, nastąpi przekierowanie do witryny sieci Web, w której można wprowadzić numer telefonu komórkowego, a zostanie wyświetlony link umożliwiający pobranie aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android. Instalacja programu Outlook Mobile to doskonała metoda na bieżąco w podróży.

  • Możesz wprowadzić swój numer telefonu, aby zainstalować program Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android.

Jeśli potrzebujesz instrukcji dotyczących dodawania konta e-mail z użyciem ustawień zaawansowanych, zobacz Dodawanie konta e-mail POP lub IMAP w programie Outlook dla komputerów PC przy użyciu konfiguracji zaawansowanej.

Program Outlook nie przyjmuje hasła

Jeśli program Outlook nie zaakceptuje hasła i wiesz, że używasz odpowiedniego hasła dla konta Gmail, być może masz starszą wersję programu Outlook, która obecnie nie obsługuje tej szybszej opcji konfiguracji gmail. W takim przypadku musisz użyć uwierzytelniania dwuskładnikowego i hasła aplikacji, aby potwierdzić, że jesteś osobą próbującą uzyskać dostęp do Twojego konta Gmail.

Usługa Gmail umożliwia dodanie konta do programu Outlook bez konfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego i używania hasła aplikacji, ale w tym celu należy włączyć ustawienie umożliwiające „,mniej bezpiecznym aplikacjom” łączenie się z kontem. Nie zalecamy korzystania z tego ustawienia. Zalecane rozwiązanie to włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego i użycie hasła aplikacji.

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i uzyskać hasło aplikacji, wykonaj następujące czynności.

 1. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ustawień aplikacji Google
 2. Po lewej stronie wybierz pozycję zabezpieczenia.
  Wybierz pozycję Zabezpieczenia po lewej stronie.

 3. W obszarze Logowanie się do Google, Jeśli weryfikacja dwuetapowa jest wyłączona,kliknij> obok pozycji wyłączone , aby włączyć tę funkcję. W przeciwnym razie przejdź do kroku 4.

  1. Na pierwszym ekranie kliknij pozycję KONTYNUUJ.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje hasło do konta Gmail i kliknij pozycję DALEJ.

  3. Wprowadź numer telefonu i wybierz, czy chcesz otrzymywać kody weryfikacyjne za pośrednictwem wiadomości SMS, czy połączenia telefonicznego. Następnie kliknij przycisk DALEJ.

  4. Wprowadź otrzymany kod i kliknij przycisk DALEJ.

  5. Kliknij przycisk WŁĄCZ, aby ukończyć konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej.

  6. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, kliknij strzałkę w lewo obok pozycji Weryfikacja dwuetapowa w górnej części ekranu.

   Wybieranie strzałki wstecz w celu kontynuowania
 4. Wybierz > po prawej stronie wiersza haseł aplikacji .
  Wybierz > w wierszu hasła aplikacji.

 5. Wprowadź hasło Google, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się. U dołu następnego ekranu wybierz z list rozwijanych pozycje Poczta i Komputer z systemem Windows, a następnie wybierz pozycję Generuj.

  Wybieranie aplikacji i urządzenia na potrzeby hasła aplikacji
 6. Usługa firmy Google wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Kopiowanie hasła aplikacji bez spacji

Dodawanie konta Gmail

 1. Wybierz Outlook > Preferencje > Konto.

 2. Kliknij znak plus (+) i następnie Nowe konto.

 3. Wpisz swój adres e-mail i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Na pierwszym wyświetlonym ekranie należy wprowadzić adres e-mail

 4. Wpisz swoje hasło i wybierz pozycję Dodaj konto.

  Wprowadź hasło dla konta usługi Outlook.com.

 5. Zaloguj się do konta usługi Gmail w programie Outlook dla komputerów Mac. Dotyczy to użytkowników korzystających z kompilacji 16.15.18070902 lub nowszej.

  Monit o zalogowanie się do konta Google

  Czy konto usługi Gmail zostało już dodane do programu Outlook, zobacz poprawione uwierzytelnianie dla istniejących użytkowników usługi Gmail.

 6. Wybierz pozycję Gotowe, aby zacząć korzystać z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

  Potwierdzenie wyświetlane po pomyślnym dodaniu konta e-mail

Jeśli konto Google dodano wcześniej do programu Outlook dla komputerów Mac w wersji z ulepszonym środowiskiem uwierzytelniania dla kont IMAP Google, będzie konieczne zalogowanie się przy użyciu przeglądarki w celu nawiązania połączenia z kontem. 

 1. Wybierz pozycję Zaloguj się w usłudze Google.

  Monit o istniejące konto Gmail

 2. Wybierz konto.

 3. Zostanie wyświetlony monit o zezwolenie programowi Outlook na uzyskiwanie dostępu do poczty, kontaktów i kalendarzy. Wybierz pozycję Zezwalaj.

  Okno uprawnień dla programu Outlook do uzyskiwania dostępu do konta Gmail

 4. Zostanie wyświetlony monit o powrót do programu Outlook. Wybierz pozycję Zezwalaj.

  Monit o powrót do programu Outlook

 5. Wybierz pozycję Gotowe, aby zacząć korzystać z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Konta.

 2. Zaznacz konto e-mail, które chcesz zmienić.

 3. Zaktualizuj opis konta, informacje osobiste, nazwę użytkownika i hasło lub inne ustawienia w zależności od rodzaju edytowanego konta.

 4. Po zakończeniu aktualizacji wybierz przycisk OK.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to kolejna warstwa zabezpieczeń dla Twojego konta. Za każdym razem, gdy logujesz się do konta Gmail z nowego urządzenia, na telefonie zostanie wyświetlony kod jednorazowy. Wprowadź ten kod, aby ukończyć logowanie się.

 1. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ustawień aplikacji Google
 2. Wybierz pozycję Moje konto. W obszarze Logowanie się i zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie się w Google.

  Logowanie się do usługi Google
 3. Wybierz opcję Weryfikacja dwuetapowa i postępuj zgodnie z monitami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×