Dodawanie konta e-mail w programie Outlook dla systemu Windows

W programie Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows można dodawać konta e-mail programu Exchange i usługi Office 365 oraz konta IMAP lub POP, takie jak na przykład Outlook.com (Outlook w sieci Web), AOL, Gmail, MobileMe oraz Yahoo! Mail.

Co chcesz zrobić?

Konfigurowanie pierwszego konta e-mail

Przy pierwszym otwarciu aplikacji Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows jest automatycznie uruchamiana funkcja Automatyczne konfigurowanie konta umożliwiająca dodanie konta e-mail.

 1. Uruchom program Outlook po raz pierwszy.

 2. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.

 3. Aby dodać konto e-mail, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga   Jeśli komputer jest połączony z domeną organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie e-mail są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane, ponieważ na potrzeby konta programu Exchange jest używane to samo hasło, którego używasz do logowania się na komputerze.

 5. Kliknij pozycję Zakończ.

Konfigurowanie kolejnego konta e-mail

 1. Kliknij kartę Plik i kliknij pozycję Dodaj konto w prawym okienku.

  Dodawanie konta e-mail

 2. W oknie Dodawanie konta zaznacz opcję Konto e-mail, a następnie wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło (musisz wprowadzić je dwa razy). Następnie kliknij przycisk Dalej.

  Porada   Program Outlook dokończy konfigurowanie Twojego konta.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć okno Dodawanie konta.

  • Kliknij przycisk Dodaj następne konto i wykonaj kroki 1–3 w ramach tej procedury.

Uwaga    Automatyczne skonfigurowanie nowego konta w programie Outlook 2013 może być niekiedy niemożliwe. W takim przypadku może zostać wyświetlony monit o ponowienie próby przy użyciu nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. Jeśli to nie pomoże, nadal możesz dodać konto ręcznie. W razie wątpliwości dotyczących jakichkolwiek ustawień skontaktuj się z administratorem lub dostawcą poczty e-mail.

Dodawanie konta programu Exchange lub usługi Office 365 przy użyciu ustawień ręcznych

W większości przypadków nie trzeba ręcznie konfigurować konta, jeśli łączysz się z serwerem programu Exchange. Jeśli pierwsza próba konfiguracji nie powiedzie się, zalecamy jej ponowienie. W przypadku kolejnego niepowodzenia skontaktuj się z administratorem poczty e-mail programu Exchange.

Ważne   Jeśli po uaktualnieniu do programu Outlook 2016 są wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące niepowodzenia uruchomienia lub logowania do programu Outlook, oznacza to, że nie skonfigurowano usługi wykrywania automatycznego programu Exchange lub nie działa ona poprawnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązania tego problemu, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi błędu „Nie można zalogować się do programu Outlook” lub „Nie można uruchomić programu Microsoft Outlook” w programie Microsoft Outlook 2016.

 1. Wybierz pozycję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów i kliknij przycisk Dalej.

  Używanie konfiguracji ręcznej w programie Outlook 2013
 2. Wybierz pozycję Microsoft Exchange Server lub zgodna usługa i kliknij przycisk Dalej.

 3. Wpisz nazwę serwera Exchange, uzyskaną od administratora serwera Exchange.

 4. Aby użyć trybu buforowanej wymiany, zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanego programu Exchange. Ten tryb umożliwia pracę z elementami w skrzynce pocztowej programu Exchange, nawet jeśli połączenie sieciowe jest wolne lub niedostępne.

 5. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

 6. Opcjonalnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na dowolnej karcie zaznacz opcje, które chcesz zmienić lub których zmianę zalecił administrator programu Exchange.

  • Kliknij przycisk Sprawdź nazwy, aby sprawdzić, czy nazwa jest rozpoznawana przez serwer i czy komputer jest połączony z siecią. Nazwy serwera i konta określone w krokach 3 i 5 powinny zostać podkreślone. Jeśli nazwa nie zostanie podkreślona, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

 7. Jeśli kliknięto przycisk Więcej ustawień i otworzyło się okno dialogowe Microsoft Exchange Server, kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Usuwanie konta e-mail

Jeśli zamierzasz usunąć konto e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W prawym okienku kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont

 3. Na liście kont e-mail wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Usuwanie konta e-mail

Dotyczy: Outlook 2016, Outlook 2013, Office 365, Office 365 — Administrator, Office 365 Small Business — AdministratorCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język