Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

W programie Outlook można dodawać wiele różnych typów kont e-mail, w tym konta usługi Office 365, Gmail, Yahoo, iCloud i Exchange.

W przypadku niektórych usług e-mail innych firm, na przykład Gmail, Yahoo i iCloud, należy najpierw zmienić pewne ustawienia w witrynie internetowej dostawcy poczty e-mail, aby móc dodać konto do programu Outlook.

Te czynności są takie same w przypadku dodawania do programu Outlook pierwszego konta e-mail i kolejnych kont.

 1. Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

  Wybierz kolejno pozycje Plik i Dodaj konto.
 2. To, co następnie zobaczysz, zależy od używanej wersji programu Outlook:

  W przypadku programu Outlook dla usługi Office 365 oraz Outlook 2016

  W przypadku programu Outlook 2013 i Outlook 2010

  Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

  Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

  Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło.

  Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przyciski OK > Zakończ, aby zacząć korzystać z konta e-mail w programie Outlook.

Jeśli potrzebujesz instrukcji dotyczących dodawania konta e-mail z użyciem ustawień zaawansowanych, zobacz Dodawanie konta e-mail POP lub IMAP w programie Outlook dla komputerów PC przy użyciu konfiguracji zaawansowanej.

Jeśli chcesz zaktualizować ustawienia konta e-mail, na przykład nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, zobacz Aktualizowanie ustawień poczty e-mail w programie Outlook dla komputerów PC.

Program Outlook nie przyjmuje hasła

Jeśli program Outlook nie przyjmuje podanego hasła, a wiesz, że używasz prawidłowego hasła do konta e-mail, może to oznaczać, że Twoje konto e-mail wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Na kontach usług Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.com i AOL stosowane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, pozwalające zweryfikować, że to Ty próbujesz uzyskać dostęp do konta e-mail.

Aby dodać swoje konto do programu Outlook, musisz mieć hasło aplikacji. To hasło różni się od zwykłego hasła do konta e-mail. Jednym ze sposobów dowiedzenia się, że hasło aplikacji jest potrzebne, jest sytuacja, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat: Uwierzytelnianie 2-składnikowe jest skonfigurowane dla Twojego konta. Zaloguj się przy użyciu hasła aplikacji.

Aby uzyskać hasło aplikacji, należy wykonać różne czynności w przypadku różnych dostawców poczty e-mail. Wybierz odpowiedniego dostawcę z listy rozwijanej, aby uzyskać instrukcje.

Usługa Gmail umożliwia dodanie konta do programu Outlook bez konfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego i używania hasła aplikacji, ale w tym celu należy włączyć ustawienie umożliwiające „,mniej bezpiecznym aplikacjom” łączenie się z kontem. Nie zalecamy korzystania z tego ustawienia. Zalecane rozwiązanie to włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego i użycie hasła aplikacji.

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i uzyskać hasło aplikacji, wykonaj następujące czynności.

 1. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ustawień aplikacji Google
 2. Wybierz pozycję Moje konto. W obszarze Logowanie się i zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie się w Google.

  Logowanie się do usługi Google
 3. Jeśli w obszarze Hasło i metoda logowania ustawienie Weryfikacja dwuetapowa jest wyłączone (WYŁ.), kliknij znak > obok pozycji WYŁ.. W przeciwnym razie przejdź do kroku 4.

  1. Na pierwszym ekranie kliknij pozycję KONTYNUUJ.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje hasło do konta Gmail i kliknij pozycję DALEJ.

  3. Wprowadź numer telefonu i wybierz, czy chcesz otrzymywać kody weryfikacyjne za pośrednictwem wiadomości SMS, czy połączenia telefonicznego. Następnie kliknij przycisk DALEJ.

  4. Wprowadź otrzymany kod i kliknij przycisk DALEJ.

  5. Kliknij przycisk WŁĄCZ, aby ukończyć konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej.

  6. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, kliknij strzałkę w lewo obok pozycji Weryfikacja dwuetapowa w górnej części ekranu.

   Wybieranie strzałki wstecz w celu kontynuowania
 4. W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz pozycję Hasła aplikacji.

  Wybieranie aplikacji
 5. Wprowadź hasło Google, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się. U dołu następnego ekranu wybierz z list rozwijanych pozycje Poczta i Komputer z systemem Windows, a następnie wybierz pozycję Generuj.

  Wybieranie aplikacji i urządzenia na potrzeby hasła aplikacji
 6. Usługa firmy Google wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Kopiowanie hasła aplikacji bez spacji

 1. W przeglądarce przejdź do witryny internetowej usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ikony ustawień
 2. Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne ponowne zalogowanie się.

  Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo
 3. Jeśli weryfikacja dwuetapowa nie jest włączona, musisz to zrobić, zanim będzie można kontynuować. Następnie wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji).

  Sprawdzanie konta Yahoo
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

  Wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie pozycję Generate (Generuj).
 5. Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Notowanie hasła aplikacji

 1. Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

  Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud
 2. Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

  Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego
 3. W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

 4. Wprowadź nazwę dla hasła, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji
 5. Usługa firmy Apple wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Kopiowanie hasła aplikacji

Outlook.com pozwala skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe w aplikacji Microsoft Authenticator.

 1. Przejdź do witryny internetowej Outlook.com w przeglądarce, a następnie wprowadź swój adres e-mail i hasło.

 2. W prawym górnym rogu ekranu wybierz swój obraz konta, a następnie wybierz pozycję Wyświetl konto.

 3. Wybierz pozycję Zabezpieczenia w górnej części ekranu.

 4. Kliknij pozycję Odkrywanie innych opcji.

 5. W obszarze Weryfikacja dwuetapowa wybierz pozycję Włączanie weryfikacji dwuetapowej.

 6. Postępuj zgodnie z monitami, aby skonfigurować aplikację Microsoft Authenticator na urządzeniu przenośnym.

 7. Po skonfigurowaniu aplikacji Authenticator możesz dodać konto do programu Outlook. Po wprowadzeniu hasła do konta zostanie wyświetlony monit o zatwierdzenie logowania za pomocą aplikacji Microsoft Authenticator.

Uwaga: Klienci firm AOL i Verizon, którzy chcą zaktualizować swoje ustawienia konta po niedawnej zmianie ustawień serwera przez firmę AOL, powinni zapoznać się z sekcją Aktualizowanie ustawień poczty e-mail w programie Outlook dla komputerów Mac. Sprawdzając swoje ustawienia szyfrowania, upewnij się, że ustawiono dla nich opcję SSL, SSL/TLS lub Automatycznie, a nie tylko TLS.

Szybkie dodawanie nowego konta

Większość kont e-mail, łącznie z kontami usługi Office 365, serwera Exchange oraz usług Outlook.com, Hotmail.com, Live.com i Google, można skonfigurować, wykonując kilka prostych czynności.

 1. Wybierz Outlook > Preferencje > Konto.

 2. Kliknij znak plus (+) i następnie Nowe konto.

 3. Wpisz swój adres e-mail i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Na pierwszym wyświetlonym ekranie należy wprowadzić adres e-mail

 4. Wpisz swoje hasło i wybierz pozycję Dodaj konto. (Ekran może wyglądać inaczej niż przedstawiony w zależności od dodawanego konta).

  Wprowadź hasło dla konta usługi Outlook.com.

 5. Jeśli dodajesz konto usługi Yahoo lub inne konto IMAP albo POP, może nastąpić przejście do tych witryn i wyświetlenie monitu o zezwolenie programowi Outlook na dostęp do poczty, kontaktów i kalendarzy. Kliknij pozycję Zezwalaj, aby kontynuować.

 6. Jeśli dodajesz konto Gmail, w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google. Dotyczy to użytkowników korzystających z kompilacji 16.15.18070902 lub nowszej.

  Monit o zalogowanie się do konta Google

  Jeśli już dodano konto Gmail do programu Outlook, zobacz Ulepszone uwierzytelnianie dla istniejących użytkowników usługi Gmail.

 7. Wybierz pozycję Gotowe, aby zacząć korzystać z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

  Potwierdzenie wyświetlane po pomyślnym dodaniu konta e-mail

Jeśli konto Google dodano wcześniej do programu Outlook dla komputerów Mac w wersji z ulepszonym środowiskiem uwierzytelniania dla kont IMAP Google, będzie konieczne zalogowanie się przy użyciu przeglądarki w celu nawiązania połączenia z kontem. 

 1. Wybierz pozycję Zaloguj się w usłudze Google.

  Monit o istniejące konto Gmail

 2. Wybierz konto.

 3. Zostanie wyświetlony monit o zezwolenie programowi Outlook na uzyskiwanie dostępu do poczty, kontaktów i kalendarzy. Wybierz pozycję Zezwalaj.

  Okno uprawnień dla programu Outlook do uzyskiwania dostępu do konta Gmail

 4. Zostanie wyświetlony monit o powrót do programu Outlook. Wybierz pozycję Zezwalaj.

  Monit o powrót do programu Outlook

 5. Wybierz pozycję Gotowe, aby zacząć korzystać z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Konta.

 2. Zaznacz konto e-mail, które chcesz zmienić.

 3. Zaktualizuj opis konta, informacje osobiste, nazwę użytkownika i hasło lub inne ustawienia w zależności od rodzaju edytowanego konta.

 4. Po zakończeniu aktualizacji wybierz przycisk OK.

Po skonfigurowaniu pierwszego konta wykonaj poniższe czynności, aby dodać wszystkie pozostałe konta e-mail.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Konta.

 2. Kliknij znak plus (+) i kliknij pozycję Nowe konto.

 3. Wprowadź adres e-mail konta.

 4. Postępuj zgodnie z monitami, aby zakończyć konfigurację konta.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to kolejna warstwa zabezpieczeń dla Twojego konta. Za każdym razem, gdy logujesz się do konta Gmail z nowego urządzenia, na telefonie zostanie wyświetlony kod jednorazowy. Wprowadź ten kod, aby ukończyć logowanie się.

 1. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ustawień aplikacji Google
 2. Wybierz pozycję Moje konto. W obszarze Logowanie się i zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie się w Google.

  Logowanie się do usługi Google
 3. Wybierz opcję Weryfikacja dwuetapowa i postępuj zgodnie z monitami.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny internetowej usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ikony ustawień
 2. Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne ponowne zalogowanie się.

  Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo
 3. Jeśli weryfikacja dwuetapowa nie jest włączona, musisz to zrobić, zanim będzie można kontynuować. Następnie wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji).

  Sprawdzanie konta Yahoo
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

  Wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie pozycję Generate (Generuj).
 5. Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło aplikacji. Zanotuj to hasło (bez spacji) i użyj go podczas dodawania nowego konta do programu Outlook.

  Notowanie hasła aplikacji

 1. Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

  Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud
 2. Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

  Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego
 3. W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

 4. Wprowadź nazwę dla hasła, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji
 5. Apple wyświetli Twoje hasło aplikacji. Zanotuj to hasło (bez spacji) i użyj go podczas dodawania nowego konta do programu Outlook.

  Kopiowanie hasła aplikacji
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×