Dodawanie, konfigurowanie i usuwanie listy lub biblioteki na stronie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strony można dostosować, wyświetlając na nich listy i biblioteki. Może to być przydatne na przykład wtedy, gdy na jednej stronie należy udostępnić dokumenty, kalendarz i zadania związane z projektem. Aby wyświetlić listę lub bibliotekę na stronie, wystarczy dodać do niej składnik Web Part.

Dodawanie listy lub biblioteki do strony, użytkownik musi mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy Członkowie < nazwa witryny > witryny. Aby utworzyć listę, możesz musi mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektant witryny.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie istniejącej listy lub biblioteki do strony

Tworzenie nowej listy lub biblioteki i dodaj go do strony

Zmienianie widoku listy lub biblioteki na stronie

Minimalizowanie i przywracanie listy lub biblioteki na stronie

Usuwanie listy lub biblioteki na stronie

Dodawanie do strony istniejącej listy lub biblioteki

 1. Z poziomu strony na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień niezbędnych do edytowania strony. W takiej sytuacji należy skontaktować się z administratorem.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wyświetlać istniejącą listę lub bibliotekę, na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Istniejąca lista.

 3. W obszarze składniki Web Part wybierz listę lub bibliotekę, którą chcesz dodać do strony, na przykład zadań, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Strona odwołuje się do składników Web Part, ponieważ używasz składnika Web Part widoku listy, aby wyświetlić wybranej listy lub biblioteki.

  Po wybraniu listy lub biblioteki w obszarze Informacje o składniku Web Part będzie wyświetlany jej opis.

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Poniższy obraz przedstawia przykładową listę dodaną do strony za pomocą opisanej wcześniej procedury.

Lista zadań na stronie

Początek strony

Tworzenie nowej listy lub biblioteki i dodawanie jej do strony

 1. Z poziomu strony na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj jest wyłączone, nie masz uprawnienia do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wyświetlać nową listę lub bibliotekę, na wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Nowa lista.

  Uwaga: Jeśli polecenie Lista jest wyłączone, nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia listy. Skontaktuj się z administratorem.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie listy wypełnij pole Tytuł listy, wybierz typ listy lub biblioteki dodawanej do strony, na przykład Biblioteka dokumentów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Tworzenie listy

 4. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Poniższy obraz przedstawia przykładową bibliotekę dokumentów dodaną do strony za pomocą opisanej wcześniej procedury.

Biblioteka planowania produktów na stronie

Początek strony

Zmienianie widoku listy lub biblioteki na stronie

Niekiedy konieczna jest zmiana widoku zastosowanego do listy lub biblioteki na stronie. Na przykład konieczne może być wyświetlenie widoku o mniejszej liczbie elementów — z pominięciem elementów mniej istotnych dla wykonywanej pracy.

 1. Z poziomu strony na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 2. Na stronie wskaż listę lub bibliotekę, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 3. We właściwościach listy lub biblioteki na stronie kliknij strzałkę w dół Wybrany widok, wybierz odpowiedni widok, a następnie kliknij przycisk OK.

  Właściwości widoku

Jeśli dostępne widoki nie spełniają potrzeb, można przejść do danej listy lub biblioteki i utworzyć nowe widoki. Podczas następnego modyfikowania składnika Web Part te widoki będą dostępne w obszarze Wybrane widoki.

Początek strony

Minimalizowanie i przywracanie listy lub biblioteki na stronie

 1. Z poziomu strony na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

 2. Na stronie wskaż listę lub bibliotekę, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Minimalizuj. W ten sam sposób można przywrócić listę lub bibliotekę.

 3. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Poniższy obraz przedstawia przykład listy zadań i biblioteki dokumentów, które zminimalizowano na stronie za pomocą opisanej wcześniej procedury.

Zminimalizowana lista lub biblioteka na stronie

Początek strony

Usuwanie listy lub biblioteki ze strony

Uwaga: Ta procedura nie powoduje usunięcia listy lub biblioteki z poziomu witryny. Usuwa go na stronie.

 1. Z poziomu strony na wstążce kliknij kartę Strona, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

 2. Na stronie wskaż listę lub bibliotekę, kliknij strzałkę w dół, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×