Dodawanie komentarzy do arkusza aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie komentarzy do arkusza aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu można dodawać komentarze w celu wyrażenia opinii w arkuszu aplikacji Excel Online. Najpierw otwórz okienko Komentarze, w którym możesz wpisać swoje uwagi.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

Otwieranie okienka Komentarze w celu dodania komentarza

Jeśli okienko Komentarze jest już otwarte, przejdź w dół do pozycji Przejdź do okienka Komentarze, aby dodać, edytować lub usunąć komentarz.

 1. Nie korzystasz z aplikacji Excel Online? Przejdź do usługi Office Online i naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do aplikacji Excel Online, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga : Aby korzystać z aplikacji Excel Online, trzeba zalogować się na swoim koncie Microsoft. Jeśli nie masz jeszcze konta, tutaj możesz utworzyć swoje konto Microsoft.

 2. W aplikacji Excel Online upewnij się, że korzystasz z widoku do edycji.

  Uwagi : 

  • Jeśli nie jesteś w widoku do edycji, naciskaj klawisz Tab, aż dojdziesz do ikony Uruchamianie aplikacji. Usłyszysz komunikat „Kliknij ikonę Uruchamianie aplikacji, aby uzyskać dostęp do aplikacji”.

  • Ponownie naciskaj klawisz Tab, aż dotrzesz do przycisku Edytuj skoroszyt na wstążce. Naciśnij klawisz Enter.

  • Za pomocą strzałki w dół przejdź do pozycji Edytuj w aplikacji Excel Online i naciśnij klawisz Enter.

 3. W arkuszu wybierz komórkę, w której ma zostać wyświetlony komentarz.

 4. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone” oraz opis bieżącej karty wstążki, na przykład „Element karty Narzędzia główne”. Musisz przejść do karty Recenzja. Aby to zrobić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Element karty Recenzja”.

 5. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pozycji Nowy komentarz, a następnie naciśnij klawisz Enter. To spowoduje otwarcie okienka Komentarze.

 7. Wpisz swój komentarz. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać nowe wiersze.

 8. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Wpis, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać swój komentarz.

  Uwaga : W każdej komórce zawierającej skojarzony z nią komentarz zostanie wyświetlony odpowiedni wskaźnik. W przypadku zaznaczenia komórki zawierającej komentarz obok komórki jest wyświetlana mała ikona dymku z tekstem „Pokaż komentarz”.

Przechodzenie do okienka Komentarze w celu dodania, edytowania lub usunięcia komentarza

 1. W widoku do edycji naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż dojdziesz do otwartego linku Nowy komentarz w okienku Komentarze.

 2. Naciśnij klawisz Enter i wpisz swój komentarz.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Wpis, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać swój komentarz.

Porada : Aby edytować lub usunąć istniejące komentarze, naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między nimi do momentu wyświetlenia odpowiedniego komentarza, który chcesz zmienić lub usunąć. Następnie wpisz odpowiedni tekst lub naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Usuń w komentarzu.

Zobacz też

Tworzenie tabeli w aplikacji Excel Online w przypadku korzystania z czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×