Dodawanie komórki, wiersza lub kolumny do tabeli

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Dodawanie komórki

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

Karty kontekstowe narzędzi tabel — informacje

Dodawanie komórki

 1. Kliknij komórkę, która znajduje się po prawej stronie lub powyżej miejsca, w którym chcesz wstawić komórkę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ.

 3. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji Wiersze i kolumny.

 4. Kliknij jedną z następujących opcji.

  Pozycja do kliknięcia

  Czynność

  Przesuń komórki w prawo

  Wstaw komórkę i przesuń wszystkie pozostałe komórki w tym wierszu w prawo.

  Uwaga: Program Word nie wstawia nowej kolumny. Może to spowodować, że w pewnym wierszu będzie więcej komórek niż w pozostałych.

  Przesuń komórki w dół

  Wstaw komórkę i przesuń istniejące komórki o jeden wiersz w dół. U dołu tabeli zostanie dodany nowy wiersz.

  Wstaw cały wiersz

  Wstaw wiersz powyżej komórki, która została kliknięta.

  Wstaw całą kolumnę

  Wstaw kolumnę z lewej strony komórki, która została kliknięta.

Początek strony

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

 1. Kliknij komórkę powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać wiersz poniżej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej w grupie Wiersze i kolumny.

Porada: Aby wstawić więcej niż jeden wiersz (lub kolumna) w tym samym czasie, zaznacz jako liczby wierszy lub kolumn i chcesz dodać, zanim klikniesz przycisk Wstaw. Na przykład aby wstawić dwa wiersze powyżej wiersza, najpierw zaznacz dwa wiersze w tabeli, a następnie kliknij przycisk Wstaw powyżej.

Początek strony

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

 1. Kliknij komórkę znajdującą się z lewej lub z prawej strony miejsca, w którym chcesz dodać kolumnę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej w grupie Wiersze i kolumny.

Początek strony

Karty kontekstowe narzędzi tabel — informacje

Podczas pracy w układzie projektu i struktury tabeli musisz wiedzieć, gdzie znajdują się karty kontekstowe Projektowanie i Układ obszaru Narzędzia tabel. Karty Projektowanie i Układ są widoczne tylko po kliknięciu wewnątrz tabeli i znajdują się w górnej części ekranu, na Wstążce.

Dodawanie komórki, wiersza lub kolumny do tabeli

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Usuwanie wiersza, kolumny lub komórki z tabeli

Dodawanie kolumn i wierszy do tabeli

Skróty klawiaturowe dla programu Microsoft Word dla systemu Windows

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×