Dodawanie kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki

Dodawanie kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użytkownicy Dodawanie słów kluczowych przedsiębiorstwa do elementów w witrynie programu SharePoint, aby użyć znakowania i opracowywaniu folksonomy. Słowa kluczowe przedsiębiorstwa można przechwycić niektóre wiedzy osób, które używają zawartości. Aby ułatwić dodawać słowa kluczowe, możesz dodać kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa specjalne do listy lub biblioteki. Użytkownicy następnie można wybierz element, aby dodać słowo kluczowe, aby i wprowadź wyraz lub frazę, które mają we właściwościach elementów.

Użytkownicy mogą dodawać słowa kluczowe w oknie dialogowym właściwości dokumentu

Aby dodać kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki:

 1. Z listy lub biblioteki kliknij pozycję Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy na Wstążce biblioteki lub listy.

  W przypadku usługi SharePoint_Online kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

 2. W kolumnie Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa.

 3. Na stronie ustawień w sekcji Dodawanie słów kluczowych przedsiębiorstwa zaznacz pole wyboru Dodaj do tej listy kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa i włącz synchronizację słów kluczowych.

Włączanie lub wyłączanie publikowania metadanych

Możesz określić, czy terminy i słowa kluczowe dodawane do kolumn zarządzanych metadanych lub słów kluczowych przedsiębiorstwa na liście lub w bibliotece będą dostępne jako słowa kluczowe na potrzeby znakowania społecznościowego. Jeśli na przykład lista zawiera poufne informacje, wartości słów kluczowych nie powinny być widoczne. Aby uniemożliwić dostęp do nich, możesz wyłączyć publikowanie metadanych.

Uwaga: Terminy zawarte w lokalnych zestawach terminów (utworzone w kontekście określonego zbioru witryn) są domyślnie wykluczone z publikowania metadanych. Lokalnych zestawów terminów nie można używać przy znakowaniu społecznościowym ani jako słów kluczowych przedsiębiorstwa.

Aby wyłączyć lub włączyć publikowanie metadanych, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, dla której chcesz skonfigurować publikowanie metadanych.

 2. Na wstążce na karcie Lista lub Biblioteka kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  W przypadku usługi SharePoint_Online kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki lub Ustawienia listy.

 3. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa.

 4. W sekcji Publikowanie metadanych w obszarze Zapisz metadane na tej liście jako znaczniki społecznościowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru, aby publikować wartości pól zarządzanych metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa na potrzeby znakowania społecznościowego i profilów witryny Moja witryna.

  • Wyczyść pole wyboru, aby uniemożliwić używanie wartości pól zarządzanych metadanych i słów kluczowych przedsiębiorstwa na potrzeby znakowania społecznościowego i profilów witryny Moja witryna.

 5. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o słowach kluczowych przedsiębiorstwa

Słowa kluczowe przedsiębiorstwa w produktach programu SharePoint są zbierane w jeden niehierarchiczny zestaw terminów. Ten specjalny zestaw terminów, nazywany zestawem słów kluczowych, można znaleźć przy użyciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

Słowa kluczowe dodawane przez użytkowników są dostępne dla innych osób używających listy lub biblioteki. Jeśli na przykład użytkownicy wpisują podobne znaki w kolumnie słów kluczowych przedsiębiorstwa dla listy, w programie SharePoint jest wyświetlany komunikat z sugerowanym słowem kluczowym. Ponadto jeśli dodasz kolumnę słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki, w programie SharePoint istniejące znaczniki dokumentów zostaną skopiowane do tej kolumny podczas przekazywania dokumentów do listy lub biblioteki. Pomaga to zsynchronizować istniejące słowa kluczowe przy użyciu funkcji zarządzanych metadanych.

Administratorzy magazynów terminów mogą skonfigurować zestaw słów kluczowych jako otwarty lub zamknięty. Wpływa to na możliwości pracy użytkowników z kolumną słów kluczowych przedsiębiorstwa listy lub biblioteki. Po dodaniu kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa do listy lub biblioteki użytkownicy witryny mogą wprowadzać wartości słów kluczowych. Jeśli zestaw słów kluczowych jest zamknięty, użytkownicy nie mogą przesyłać nowych słów kluczowych, mogą jedynie używać istniejących słów kluczowych przedsiębiorstwa lub terminu zarządzanego, Jeśli zestaw terminów słów kluczowych dla danej witryny jest otwarty, użytkownicy mogą dodawać do tej kolumny dowolne wartości tekstowe.

W razie potrzeby administratora, który ma uprawnienia do zarządzania można zmienić sposób obsługi tych słów kluczowych w produktach programu SharePoint, a następnie przenieś je do zestawu terminów zarządzanych określone. Następnie słowa kluczowe stają się dostępne dla tego samego rodzaju zastosowania w zakresie innych, w tym zestawu terminów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×