Dodawanie kolumny odnośnika wielowartościowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kolumna odnośnika wielowartościowego służy do wybierania więcej niż jeden element z listy opcji do wyboru w danej chwili. Na przykład na liście śledzenie zadań, można przypisać więcej niż jedna osoba do każdego zadania. Wartości w kolumnie odnośnika pochodzą z istniejącej kolumny na liście bieżące lub istniejącej kolumny na innej liście.

Dodawanie kolumny odnośnika wielowartościowego

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny lub dowolną komórkę na liście, a następnie kliknij pozycję Dodaj kolumnę.

  2. W obszarze Nazwa i typ wprowadź nazwę kolumny, a następnie kliknij Odnośnik (informacje znajdujące się już w tej witrynie).

  3. W obszarze Dodatkowe ustawienia kolumny zaznacz listę zawierającą wartości, które chcesz w kolumna odnośnika z listy rozwijanej Pobierz informacje.

  4. Zaznacz kolumnę, która zawiera wartości z listy rozwijanej w tej kolumnie.

  5. Wybierz opcję Zezwalaj na wiele wartości.

  6. W razie potrzeby ustaw inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby użyć kolumny odnośnika wielowartościowego podczas przeglądania w arkuszu danych, kliknij strzałkę listy rozwijanej w komórce, zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok każdej wartości, którą chcesz dodać lub usunąć z komórki.

Edytowanie listy opcji do wyboru w kolumnie odnośnika wielowartościowego

Ponieważ elementów w kolumnie odnośnika wielowartościowego pochodzić z innej kolumny na bieżącej liście lub w kolumnie na innej liście, możesz edytować listy, na którym jest oparty kolumnę odnośnika. Na przykład jeśli kolumna odnośnika jest oparty na kolumnę tytuł listy zadań, należy edytować listy zadań, aby zmienić wartości w kolumnie odnośnika.

Za pomocą kolumny odnośnika wielowartościowego

Aby użyć kolumny odnośnika wielowartościowego, wykonaj poniższą procedurę:

  1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w komórce, którą chcesz edytować.

  2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz dodać lub usunąć z komórki.

  3. Kliknij przycisk OK.

Wybrane opcje są wyświetlane w komórkach, rozdzielając je średnikami (;).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×