Dodawanie kolumny do listy zadań

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Być może chcesz przechwycić dodatkowe informacje na temat zadań w projekcie, ale nie wiesz, gdzie dodać te dane. Aby utworzyć nową kolumnę na liście zadań na stronie Zadania kliknij pozycję Dodaj kolumnę (+) u góry kolumny po prawej stronie na liście zadań. Jeśli informacje, które chcesz przechwycić, można przypisać do kategorii Tekst, Liczby, Data i godzina albo Osoba lub grupa, kliknij tę opcję na liście. Jeśli chcesz przechwycić informacje innego typu, na przykład listę rozwijaną różnych opcji, walutę lub hiperłącze, kliknij pozycję Więcej typów kolumn i skorzystaj z opcji w wyświetlonym oknie dialogowym, aby dodać nową kolumnę.

Porada : Aby dodać nową kolumnę, możesz także kliknąć pozycję Utwórz kolumnę w grupie Zarządzanie widokami na karcie Lista.

Po dodaniu kolumny możesz ją przesunąć w lewo lub w prawo na liście zadań. W tym celu kliknij pozycję Modyfikuj widok w grupie Zarządzanie widokami na karcie Lista. W sekcji Kolumny użyj list rozwijanych Położenie od lewej, aby zmienić kolejność kolumn. Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania widoku, zobacz Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie widoku listy lub biblioteki.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×