Dodawanie kolumn w stylu biuletynu do dokumentu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sformatuj kolumny w stylu biuletynu, tak aby tekst przepływał z jednej kolumny do drugiej na tej samej stronie. Kolumny można dodać do całego dokumentu lub do jego części.

Porada:  Aby najszybciej zastosować konkretny układ do dokumentu, rozpocznij pracę od szablonu, który już ma odpowiedni układ. Następnie zamień tekst zastępczy w szablonie na własny i... gotowe. Aby wybrać spośród wielu szablonów biuletynów, kliknij pozycję Plik > Nowy i w polu wyszukiwania wpisz biuletyn.

Stosowanie kolumn do dokumentu

 1. Na karcie Układ kliknij pozycję Kolumny.

  Na karcie Układ wyróżnione opcje pola kolumny.

 2. Kliknij odpowiedni układ kolumn. Spowoduje to zastosowanie tego układu do całego dokumentu lub całej sekcji.

  Uwagi: Aby zastosować kolumny do części dokumentu lub zmienić kolumny, które zostały już zastosowane:

  1. Zaznacz tekst lub kliknij miejsce w sekcji, którą chcesz zmienić.

  2. Kliknij pozycję Układ > Kolumny.

  3. Kliknij odpowiedni układ kolumn.

  Program Word automatycznie ustawia szerokości kolumn w celu dopasowania do strony. Jeśli ustawienia wstępne nie sprawdzają się w używanym układzie lub potrzebujesz więcej niż trzy kolumny, wybierz pozycję Więcej kolumn i dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Kolumny.

Więcej informacji o kolumnach

 • Jeśli dokument zawiera więcej niż jedną sekcję, układ kolumn zostanie zastosowany jedynie do bieżącej sekcji.

 • Wstawianie podziału kolumny , aby kontrolować sposób przepływu tekstu między kolumnami. Na przykład wstawić podział kolumny, aby zakończyć akapitu w jednej kolumnie i Rozpoczynanie nowego akapitu u góry następnej kolumny.

 • Aby wstawić linię między kolumnami, kliknij ponownie pozycję Kolumny, a następnie kliknij pozycję Więcej kolumn. W oknie dialogowym Kolumny zaznacz pole wyboru Rozdzielone linią.

 • W oknie dialogowym Kolumny można też dostosować szerokość kolumn i odstępy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×