Dodawanie koloru do flagi

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Outlook flagi nie są skojarzone z kolorami zgodnie z projektem. Aby skojarzyć kolor z oflagowanego elementu, możesz przypisywać kategoria oznaczona kolorem do oflagowanego elementu. Aby przypisać kolor do elementu oflagowanego określonym kryterium, takich jak ważne, należy skojarzyć element z kategorii oznaczonej kolorem, które są tworzone dla danego kryterium. Można na przykład utworzyć kategorię oznaczoną kolorem o nazwie Ważne i skojarzyć z nią kolor czerwony. Można następnie przypisać kategorię oznaczoną kolorem do elementu, który jest oznaczony jako ważne.

Kolor przypisanej kategorii jest wyświetlany w Skrzynce odbiorczej lub w innym widoku tabela obok kolumny Stan flagi, dzięki czemu można szybko odszukać skategoryzowane elementy oznaczone flagą.

Tworzenie nowej kategorii oznaczonej kolorem

Jeśli użytkownik nie chce kojarzyć istniejącej kategorii oznaczonej kolorem z flagą, należy najpierw utworzyć kategorię do określonych celów, nadać jej nazwę i kolor, które mają znaczenie dla użytkownika, a następnie przypisać tę kategorię do oflagowanego elementu.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij polecenie Wszystkie kategorie. Menu kategorii oznaczonych kolorem

  Uwaga : Jeśli nie widać polecenia Wszystkie kategorie, kliknij przycisk Rozwiń Obraz przycisku .

 3. Kliknij pozycję Nowe.

  Okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę nowej kategorii oznaczonej kolorem.

 5. Na liście Kolor zaznacz kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wybór skrótu klawiaturowego z listy Klawisz skrótu jest opcjonalny.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do oflagowanego elementu

 1. W dowolnym widoku poczty lub kontaktów zaznacz element oznaczony flagą.

 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 3. W menu Kategoryzuj kliknij kategorię oznaczoną kolorem, która ma zostać przypisana do elementu.

 4. Jeżeli w menu nie jest widoczna odpowiednia kategoria oznaczona kolorem, kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

  Uwaga : Jeśli nie widać polecenia Wszystkie kategorie, kliknij przycisk Rozwiń Obraz przycisku .

 5. Zaznacz pole wyboru obok kategorii oznaczonej kolorem, która ma zostać przypisana do elementu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Kolor jest wyświetlany w każdym elemencie, do którego przypisano kategorię oznaczoną kolorem, i jest widoczny w oddzielnej kolumnie Skrzynki odbiorczej, co ułatwia wyszukiwanie. Domyślnie kolumna Kategorie jest wyświetlana obok kolumny Stan flagi.

Używanie kategorii oznaczonych kolorem do identyfikowania elementów

Kategorie oznaczone kolorem pozwalają identyfikować i łączyć elementy na różne sposoby. Kategorie oznaczone kolorem można przypisać do wszystkich elementów w programie Outlook, nie tylko do wiadomości e-mail i kontaktów. Po skategoryzowaniu elementu można śledzić i uporządkować wszystkie jego wystąpienia w programie Outlook. Można także zastosować kategoria Szybkie kliknięcie w celu przypisania domyślnej kategorii oznaczonej kolorem jednym kliknięciem w Skrzynce odbiorczej lub w innym widoku tabeli.

Kolumna Kategorie w Skrzynce odbiorczej

Kolory kategorii są wyświetlane w kolumnie Kategorie obok kolumny Stan flagi.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×