Dodawanie kolejnego aliasu e-mail użytkownika

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2017 r.

Podstawowym adresem e-mail w usłudze Office 365 zwykle jest adres przypisany podczas tworzenia konta służbowego usługi Office 365. Jednak użytkownik lub administrator organizacji może zmienić podstawowy adres e-mail konta. Podstawowy adres e-mail jest też zazwyczaj widoczny w polu nadawcy (Od) w wysyłanych wiadomościach e-mail w aplikacjach do obsługi poczty e-mail. Użytkownik może mieć więcej niż jeden adres e-mail skojarzony z kontem usługi Office 365 dla firm. Takie dodatkowe adresy są nazywane aliasami.

Na przykład powiedzmy, że podstawowy adres e-mail Dominiki to Dominika@Contoso.com. Dominika chce mieć możliwość odbierania wiadomości e-mail przesyłanych zarówno na adres Dominika.Kowalczyk@Contoso.com, jak i Sprzedaz@Contoso.com. Można utworzyć takie aliasy, a cała poczta wysyłana na nie zostanie przekierowana do skrzynki odbiorczej Dominiki.

Można utworzyć do 400 aliasów dla jednego użytkownika. Nie są przy tym wymagane dodatkowe opłaty ani licencje.

PORADA: aby umożliwić wielu osobom zarządzanie wiadomościami wysyłanymi na jeden adres e-mail, na przykład info@contoso.com lub sprzedaz@contoso.com, można utworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Tworzenie udostępnionych skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

Dodawanie aliasów e-mail użytkownika

Aby to zrobić, musisz mieć uprawnienia administratora w usłudze Office 365.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora usługi Office 365 na stronie https://portal.office.com/adminportal/home.

  Zaloguj się przy użyciu konta administratora usługi Office 365.

  Logowanie się do usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet

 2. Wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika

 3. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz użytkownika.

  Wybieranie użytkownika.

 4. Na stronie użytkownika obok pozycji Nazwa użytkownika/Adres e-mail wybierz pozycję Edytuj.

  Ważne : Jeśli użytkownik właśnie został przez Ciebie utworzony lub dopiero została przypisana do niego licencja, nie możesz dodać aliasu e-mail, dopóki nie zostanie ukończona pełna aprowizacja adresu e-mail użytkownika. Może to potrwać do 30 minut.

  Wybieranie pozycji Edytuj.

 5. Na stronie Edytowanie adresów e-mail w polu tekstowym w obszarze Alias wpisz pierwszą część nowego aliasu e-mail. Jeśli do usługi Office 365 dodano własną domenę, możesz jej użyć dla nowego aliasu e-mail, wybierając ją z listy rozwijanej. Następnie wybierz pozycję Dodaj.

  Uwaga :  Alias adresu e-mail musi kończyć się domeną z listy rozwijanej. Aby dodać następną nazwę domeny do listy, zobacz Dodawanie kolejnych domen do usługi Office 365.

  Dodawanie nowego aliasu.

 6. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

 7. Odczekaj 24 godziny, aż nowe aliasy zostaną wypełnione w usłudze Office 365.

  Użytkownik ma teraz adres podstawowy oraz alias. Cała poczta wysyłana na adres Dominika@contoso.com i Sprzedaz@contoso.com zostanie przekierowana do skrzynki odbiorczej Dominiki.

  Ten użytkownik ma adres podstawowy oraz alias.

 8. Gdy użytkownik odpowie, w polu Od będzie pokazywany podstawowy alias e-mail. Jeśli na przykład wiadomość została wysłana na adres Sprzedaz@Contoso.com i dotarła do skrzynki odbiorczej Dominiki, to gdy Dominika odpowie na tę wiadomość, jako adres nadawcy będzie widoczny jej podstawowy adres e-mail, a nie Sprzedaz@Contoso.com.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomości e-mail z innego adresu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×