Dodawanie klipu wideo usługi Adobe Macromedia Director do prezentacji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nie jest możliwe wstawienie pliku wideo programu Adobe Macromedia Director do prezentacji programu PowerPoint 2010. Jednak aby odtwarzanie klipu wideo Dyrektor podczas prezentacji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Tworzenie hiperłącza lub przycisk akcji do filmu programu Director, a następnie kliknij łącze, aby odtworzyć filmu.

 • Zapisz film programu Director jako plik Shockwave Director z rozszerzeniem dcr, a następnie odtworzyć go w prezentacji programu PowerPoint 2010 przy użyciu określonego formantu ActiveX i programu Shockwave Player. Aby odtworzyć ten plik dyrektora, dodać formant ActiveX do slajdu i połączyć go z plikiem programu Director.

  Uwaga: Ustawienia zabezpieczeń formantów ActiveX znajdują się w Centrum zaufania, w którym można znaleźć ustawienia zabezpieczeń i prywatności dla programów pakietu Microsoft Office 2010. Może być konieczne dopasowanie ustawień zabezpieczeń, aby zezwolić na uruchamianie formantów ActiveX. Ustawienia kontrolek ActiveX w Centrum zaufania dotyczą wszystkich produktów pakietu Office 2010. Na przykład w programie PowerPoint, to ustawienie jest również zmiana dla innych programów pakietu Office, które za pomocą Centrum zaufania. Aby uzyskać więcej informacji o formantach ActiveX i zmienianie ustawień zobacz Włączanie lub wyłączanie formantów ActiveX w dokumentach pakietu Office.

  • Konwertowanie na wersję Director Shockwave, pliku wideo dyrektor. Aby to zrobić, zobacz dokumentację dotyczącą dyrektor lub witryny sieci Web programu Adobe. Pobierz i zainstaluj formant Director Shockwave, nazywane także Shockwave formantu ActiveX, ze Strony pobierania programu Adobe Macromedia Shockwave.

   Uwaga: Musi być zarejestrowany formant Director Shockwave na komputerze można odtworzyć ten plik dyrektora w prezentacji. Aby sprawdzić, czy formant Director Shockwave jest zarejestrowany, na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Więcej formantów Obraz przycisku . Formant Director Shockwave pojawi się na liście kontrolek, jest zarejestrowany na komputerze. Jeśli nie jest zarejestrowany, Pobierz najnowszą wersję programu Shockwave Player z witryny sieci Web firmy Adobe zarejestrować Shockwave Player kontroli na Twoim komputerze.

   Wykonaj następujące czynności:

  • W widoku normalnym w programie PowerPoint wyświetl slajd, na którym ma być odtwarzany film programu Director.

  • Na karcie plik kliknij pozycję Opcje.

  • W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kategorię Dostosowywanie wstążki.

  • W obszarze Dostosowywanie Wstążki na liście Karty główne zaznacz Deweloper, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij rekord.

  • Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Więcej formantów Obraz przycisku .

  • Na liście kontrolek kliknij pozycję Shockwave ActiveX Control, kliknij przycisk OK, a następnie przeciągnij do Aby narysować kontrolkę na slajdzie.

   Porada: Zmień rozmiar formantu, przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy formant Shockwave ActiveX Object, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  • Na karcie Alfabetycznie kliknij właściwość SRC.

  • W kolumnie wartości (pusta komórka obok SRC ) wpisz albo pełną ścieżkę do dysku, łącznie z nazwą pliku (na przykład C:\MyFile.dcr) lub adresu URL do pliku Director, który chcesz odtworzyć.

   Porada: Jeśli plik dcr jest w tym samym folderze, w którym znajduje się prezentacja, można wpisać nazwę pliku zamiast całej ścieżki.

   Uwaga: Produkty innych firm omawiane w tym artykule są wytwarzane przez dostawców niezależnych od firmy Microsoft i firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do ich wydajności i niezawodności.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×