Dodawanie jednego lub wielu plików do biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W biblioteka można tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, formularze i inne typy plików oraz zarządzać nimi. Jednak niektóre typy plików są blokowane ze względów bezpieczeństwa.

Istnieje kilka sposobów dodawania plików do bibliotek zależnie od tego, czy użytkownik tworzy w bibliotece nowy plik, dodaje istniejący plik do biblioteki, czy dodaje wiele plików jednocześnie. Jeśli administrator skonfigurował bibliotekę tak, aby odbierała wiadomości e-mail, można nawet dodać plik przez wysłanie go do biblioteki jako załącznik wiadomości e-mail.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie pliku w bibliotece

Dodawanie pliku do biblioteki

Dodawanie wielu plików do biblioteki

Dodawanie plików do biblioteki przez wysłanie wiadomości e-mail

Tworzenie pliku w bibliotece

Nowy plik można utworzyć z poziomu biblioteki, jeśli użytkownik zamierza użyć programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, na przykład programu Microsoft Office Word 2007.

Jeśli używany program nie jest zgodny, mimo to można przechowywać plik i zarządzać nim w bibliotece. Wprawdzie nie można użyć polecenia Nowy w celu utworzenia pliku, ale można utworzyć plik w odpowiednim programie i później dodać go do biblioteki.

Dla biblioteki obrazów należy utworzyć plik w innym programie, a następnie dodać go do biblioteki. Można utworzyć folder w bibliotece obrazów lub dowolnym innym typie biblioteki, jeśli ustawienia biblioteki umożliwiają tworzenie folderów.

Typy plików, które można utworzyć, zależą od szablonów skojarzonych z biblioteką przez administratora lub właściciela witryny. Aby utworzyć dodatkowy typ pliku w bibliotece, należy skontaktować się z administratorem lub właścicielem witryny.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. W menu Nowy kliknij strzałkę, a następnie kliknij Nowy typ pliku, na przykład Nowy dokument.

  Jeśli z biblioteką zostały skojarzone dodatkowe szablony, pojawią się inne opcje, na przykład Nowy arkusz lub Nowy kontrakt.

  Porada: Aby utworzyć plik oparty na domyślnym szablonie biblioteki, wystarczy kliknąć pozycję Nowy.

 3. Dodaj tekst i inne elementy, które chcesz dodać do pliku.

 4. Zapisz plik w normalny sposób, klikając przycisk Zapisz lub klikając polecenie Zapisz w menu Plik, a następnie nadając plikowi nazwę.

  Po zapisaniu plik zostanie dodany do biblioteki i pojawi się na liście plików.

 5. Jeśli pliki nie zostaną wyświetlone w bibliotece, odśwież przeglądarkę.

  Uwagi: 

  • W zależności od konfiguracji biblioteki podczas zapisywania pliku mogą być wyświetlane monity o podanie dodatkowych informacji na jego temat. Może być na przykład konieczne wybranie typu zawartości pliku lub wprowadzenie większej ilości informacji na jego temat.

  • Jeśli plik zostanie zapisany w bibliotece wymagającej ewidencjonowania plików, zostanie on wstępnie wyewidencjonowany dla danego użytkownika. Aby umożliwić edycję tego pliku innym użytkownikom, należy go zaewidencjonować.

  • Jeśli w bibliotece jest wymagane zatwierdzanie zawartości, niezbędne może być zatwierdzenie pliku przed udostępnieniem go osobom z uprawnieniami do wyświetlania plików w bibliotece.

Początek strony

Dodawanie pliku do biblioteki

W bibliotece można dodać nowy plik lub zastąpić istniejący plik skorygowaną wersją. Jeśli w bibliotece zostało skonfigurowane śledzenie wersji plików, można dodać skorygowany plik jako nową wersję, która stanie się częścią historii wersji pliku.

Jeśli użytkownik chce przekazać plik, którego nazwa jest taka sama jak nazwa pliku istniejącego w bibliotece, i nie chce zastąpić istniejącego pliku ani dodać jego nowej wersji, musi zmienić nazwę jednego ze zduplikowanych plików.

Po dodaniu pliku do biblioteki może być wymagane wypełnienie właściwości pliku. Właściwości pliku mogą zawierać podstawowe informacje o pliku, takie jak opis lub słowa kluczowe umożliwiające znajdowanie pliku przez inne osoby, lub informacje specyficzne dla danej organizacji, na przykład nazwę działu lub numer projektu.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. W menu Przekazywanie kliknij polecenie Przekaż dokument.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik, który chcesz przekazać, zaznacz ten plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. Jeśli przekazujesz skorygowaną wersję istniejącego pliku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli śledzenie wersji plików nie zostało skonfigurowane dla biblioteki, możesz zastąpić istniejący plik skorygowanym plikiem. Zaznacz pole wyboru Zastąpić istniejące pliki? w sekcji Przekazywanie dokumentu.

  • Jeśli w bibliotece zostało skonfigurowane śledzenie wersji plików, możesz zastąpić istniejący plik nową wersją jako część historii dokumentu. Zaznacz pole wyboru Czy dodać jako nową wersję do istniejących plików? w sekcji Przekazywanie dokumentu.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony formularz z żądaniem podania dodatkowych informacji o pliku, wprowadź informacje w polach, na przykład tytuł. Czerwona gwiazdka pojawi się obok nazwy każdego pola, którego wypełnienie jest wymagane. W zależności od konfiguracji biblioteki oraz od tego, czy grupa wymaga właściwości niestandardowych, mogą się pojawić różne pola.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli pliki nie zostaną wyświetlone w bibliotece, odśwież przeglądarkę.

  Uwagi: 

  • Jeśli plik jest przekazywany do biblioteki wymagającej wypełnienia określonych właściwości pliku, których brakuje, pozostaje on wyewidencjonowany dla danego użytkownika. Po wypełnieniu wymaganych właściwości można zaewidencjonować ten plik.

  • Jeśli plik jest przekazywany do biblioteki wymagającej ewidencjonowania plików, zostanie on wstępnie wyewidencjonowany dla danego użytkownika. Aby umożliwić edycję tego pliku innym użytkownikom, należy go zaewidencjonować.

  • Jeśli w bibliotece jest wymagane zatwierdzanie zawartości, niezbędne może być zatwierdzenie pliku przed udostępnieniem go osobom z uprawnieniami do wyświetlania plików w bibliotece.

  • W bibliotece stron typu wiki można tworzyć nowe strony typu wiki, ale nie można przekazywać istniejących plików.

Porada: Podczas przekazywania nowej wersji pliku warto wpisać komentarz na temat zmian wprowadzonych w danej wersji, który ułatwi śledzenie historii pliku.

Początek strony

Dodawanie wielu plików do biblioteki

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program zgodny z programem Windows SharePoint Services, po kliknięciu strzałki w menu Przekaż może zostać wyświetlona opcja przekazywania wielu plików. Jeśli na przykład na komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office 2007, zostanie wyświetlona opcja Przekaż wiele dokumentów. W przypadku braku opcji Przekaż wiele dokumentów wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Otwórz w Eksploratorze Windows.

 3. W wyświetlonym oknie Eksploratora Windows znajdź pliki, które chcesz przekazać, a następnie zaznacz je.

 4. Kliknij jeden z zaznaczonych plików prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie Kopiuj.

 5. Klikaj przycisk Wstecz do momentu, aż powrócisz do biblioteki.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów.

 7. Zamknij Eksploratora Windows.

 8. Jeśli pliki nie zostaną wyświetlone w bibliotece, odśwież przeglądarkę.

Uwaga: 

Uwagi: 

 • Podczas przekazywania wielu obrazów do biblioteki obrazów może zostać otwarty edytor obrazów zgodny z programem Windows SharePoint Services, na przykład program Microsoft Office Picture Manager. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zaznaczania i przekazywania wielu plików w edytorze obrazów. W trakcie przekazywania wielu obrazów edytor obrazów może wyświetlić monit, jeśli przekazywany plik ma taką samą nazwę jak plik istniejący w bibliotece.

 • Jeśli plik jest przekazywany do biblioteki wymagającej wypełnienia określonych właściwości pliku, których brakuje, pozostaje on wyewidencjonowany dla danego użytkownika. Po wypełnieniu wymaganych właściwości można zaewidencjonować ten plik.

 • Jeśli plik jest przekazywany do biblioteki wymagającej ewidencjonowania plików, zostanie on wstępnie wyewidencjonowany dla danego użytkownika. Aby umożliwić edycję tego pliku innym użytkownikom, należy go zaewidencjonować.

 • Jeśli w bibliotece jest wymagane zatwierdzanie zawartości, niezbędne może być zatwierdzenie pliku przed udostępnieniem go osobom z uprawnieniami do wyświetlania plików w bibliotece.

 • W bibliotece stron typu wiki można tworzyć nowe strony typu wiki, ale nie można przekazywać istniejących plików.

Porada: Istnieje również możliwość przeciągnięcia plików z innego okna eksploratora, takiego jak Eksplorator Windows lub folder Moje dokumenty, do witryny programu SharePoint wyświetlonej w Eksploratorze Windows.

Początek strony

Dodawanie plików do biblioteki przez wysłanie wiadomości e-mail

Przed wysłaniem wiadomości e-mail do biblioteki należy sprawdzić, czy biblioteka jest skonfigurowana do odbierania wiadomości e-mail i uzyskać adres.

 1. Aby uzyskać adres e-mail biblioteki, należy wykonać co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Sprawdź zawartość książki adresowej programu poczty e-mail, z którego korzystasz. Jeżeli adresu e-mail nie ma w książce adresowej, uzyskaj go od osoby, która skonfigurowała bibliotekę. Następnie dodaj adres do listy kontaktów programu poczty e-mail, aby ułatwić jego znajdowanie w przyszłości.

  • Przejrzyj opis biblioteki widoczny pod jej tytułem. Właściciel witryny mógł dodać adres e-mail biblioteki do jej opisu.

  • Przejrzyj ustawienia poczty e-mail dla biblioteki, jeżeli adres e-mail nie jest wyświetlany w opisie biblioteki i posiadasz uprawnienia do wyświetlania ustawień biblioteki:

   1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

    Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

    1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

     Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   2. Jeśli w bibliotece jest włączone odbieranie wiadomości e-mail, adres biblioteki jest wyświetlany w obszarze Informacje dotyczące listy obok pozycji Adres e-mail.

  • Użyj adresu e-mail swojej grupy programu SharePoint, aby wysłać plik jako załącznik. Twoja organizacja może mieć własną listę adresów e-mail, nazywaną grupa programu SharePoint, która umożliwia jej członkom przesyłanie wiadomości e-mail między sobą. Adres grupy programu SharePoint może zawierać adresy bibliotek, więc podczas wysyłania wiadomości e-mail do członków grupy załączniki wiadomości są automatycznie dodawane do witryny programu Windows SharePoint Services 3.0.

 2. W programie poczty e-mail dołącz plik, na przykład dokument lub arkusz, do wiadomości e-mail.

 3. W polu Do lub DW wprowadź adres biblioteki. Jeśli grupa programu SharePoint już zawiera bibliotekę, zamiast tego wprowadź adres e-mail grupy programu SharePoint.

 4. Wyślij wiadomość. W większości aplikacji poczty e-mail w celu wysłania wiadomości należy kliknąć przycisk Wyślij.

 5. Jeśli pliki nie zostaną wyświetlone w bibliotece, odśwież przeglądarkę.

  W zależności od ustawień serwera poczty e-mail pojawienie się plików może chwilę potrwać.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×