Dodawanie interfejsów do modelu UML systemu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  1. Otwórz plik diagramu modelu UML przedstawiającego system.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę System UML w widok drzewa, kliknij polecenie Pakiety, a następnie kliknij przycisk Nowy.

  3. W kolumnie Pakiet wpisz nazwę pakiet typów danych (na przykład Moje typy danych), wpisz lub wybierz inne właściwości pakietu, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy pakiet, wskaż polecenie Nowe, a następnie kliknij polecenie Interfejs.

  5. Wpisz nazwę interfejsu, wpisz lub wybierz inne właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

    W widoku drzewa poniżej pakietu zostanie dodany nowy interfejs.

  6. Powtarzaj kroki 4 i 5, aż zostaną dodane wszystkie żądane interfejsy.

  7. Jeżeli nowe interfejsy mają się pojawiać w każdym nowym modelu, należy zapisać ten plik jako szablon. W tym celu w oknie dialogowym Zapisz jako z listy Zapisz jako typ wybierz Szablon (*.vst). Otwierając ten szablon, będzie można utworzyć nowy model.

Porada : Typy danych można dodawać do systemu tak samo jak interfejsy. Wykonaj kroki od 1 do 3 powyżej, aby dodać nowy pakiet typów danych w systemie. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy pakiet, kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij Typ danych, aby dodać nowy typ danych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×