Dodawanie innych kont e-mail w usłudze Outlook.com

Usługa Outlook.com pozwala połączyć różne konta e-mail, takie jak Gmail lub Yahoo! Mail, oraz wyświetlać ich zawartość w skrzynce odbiorczej usługi Outlook.com. Połączone konta są widoczne jako foldery w okienku folderów, co pozwala przełączać się między nimi bez opuszczania usługi Outlook.com.

Jeśli chcesz dodać kolejny adres e-mail do istniejącego konta usługi Outlook.com, zobacz temat Dodawanie lub usuwanie adresu e-mail w usłudze Outlook.com.

Uwagi : 

 • Połączone konta są synchronizowane podczas każdego logowania w usłudze Outlook.com oraz co godzinę w trakcie korzystania z usługi Outlook.com.

 • Obecnie nie można zmieniać ustawień połączonego konta w wersji beta usługi Outlook.com beta. Aby zarządzać połączonymi kontami, wyłącz wersję beta.

 • Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 kont. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych połączonych kont. Aby rozwiązać ten problem, usuń niektóre połączone konta, tak aby całkowita liczba połączonych kont wynosiła co najwyżej 20.

Łączenie innego konta e-mail z kontem usługi Outlook.com

 1. Otwórz sekcję Połączone konta w ustawieniach usługi Outlook.com. Zaloguj się do usługi Outlook.com, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

 2. Jeśli chcesz połączyć się z kontem Gmail, wybierz pozycję Gmail. Aby nawiązać połączenie z kontem e-mail innego typu, wybierz pozycję Inne konta e-mail.

 3. Na stronie Łączenie konta e-mail wprowadź pełny adres e-mail i hasło do konta, które chcesz połączyć z kontem usługi Outlook.com, a następnie wybierz przycisk OK.

  Jeśli dla konta, które chcesz połączyć z usługą Outlook.com, została włączona weryfikacja dwuetapowa, będzie konieczne utworzenie hasła aplikacji dla tego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta swojego dostawcy i utwórz hasło aplikacji. Następnie przejdź do usługi Outlook.com i wprowadź to hasło na stronie Łączenie konta e-mail.

Ważne : 

 • W przypadku łączenia kolejnego konta e-mail z usługą Outlook.com zachowaj swoje konto Microsoft jako alias podstawowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie lub usuwanie adresu e-mail w usłudze Outlook.com.

 • Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym regionie. Jeśli opcja Połączone konta nie jest widoczna, może to oznaczać, że ta funkcja nie jest dostępna dla Twojego konta.

 • Jeśli zobaczysz komunikat informujący, że nawiązanie połączenia z serwerem dla drugiego konta przez program Outlook.com nie powiodło się, kliknij przycisk Wstecz i sprawdź, czy adres i hasło wprowadzone dla tego konta są poprawne.

 • Jeśli to nie rozwiąże problemu, być może łączysz się z kontem POP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to są protokoły POP i IMAP? i Ustawienia protokołów POP i IMAP w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Konta w witrynie GoDaddy: Jeśli za pomocą konta usługi Outlook.com uzyskujesz dostęp do domeny dostawcy w usłudze GoDaddy, synchronizowanie kont za pomocą protokołu IMAP może okazać się niemożliwe. Aby rozwiązać ten problem, należy je usunąć i ponownie skonfigurować jako połączenie POP. Aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownego konfigurowania domeny GoDaddy, zobacz Konfigurowanie adresu e-mail za pomocą protokołu POP.

  Jeśli żaden z tych kroków nie pomógł w rozwiązaniu problemu albo musisz włączyć obsługę protokołu IMAP (domyślnie jest wyłączona), skontaktuj się z pomocą techniczną usługi GoDaddy.

Wysyłanie wiadomości e-mail z innego adresu e-mail

Możesz wybrać, z którego adresu e-mail konta połączonego ze swoim kontem usługi Outlook.com chcesz wysłać wiadomość e-mail.

 1. W oknie redagowania wybierz pozycję Więcej akcji > Pokaż z, aby wyświetlić wiersz Od.

 2. Kliknij pozycję Od i wybierz adres, którego chcesz użyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane adresów Od.

Możesz też zmienić domyślny adres w polu Od:

 1. Otwórz sekcję Połączone konta w ustawieniach usługi Outlook.com. Zaloguj się do usługi Outlook.com, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

 2. Wybierz pozycję Zmień swój adres w polu Od.

 3. Wybierz adres z listy rozwijanej i kliknij pozycję Zapisz.

Często zadawane pytania dotyczące połączonych kont w usłudze Outlook.com

Nieprawidłowe ustawienia są najczęstszym problemem podczas łączenia kont z usługą Outlook.com. Potwierdź ustawienia konta u swojego dostawcy. Po skonfigurowaniu konta wyloguj się i zaloguj ponownie, a następnie upewnij się, że ustawienia są poprawne.

Obecnie usługa Outlook.com obsługuje tylko reguły dotyczące nowych elementów wysyłanych do Twojej skrzynki odbiorczej usługi Outlook.com.

Usługa Outlook.com nie filtruje wiadomości wysłanych do połączonego konta. Wszelkie filtrowanie wiadomości-śmieci odbywa się na serwerze hostującym połączone konto.

Twój kalendarz jest połączony z kontem usługi Outlook.com, a nie z połączonym kontem. Zaproszenia kalendarza są wysyłane z konta połączonego z kalendarzem.

Folder Elementy wysłane usługi Outlook.com synchronizuje tylko te dane, które są dostępne na serwerze połączonego konta. Jeśli elementu nie ma w folderze Elementy wysłane na serwerze połączonego konta, nie pojawi się on w folderze Elementy wysłane usługi Outlook.com.

Synchronizowanie między połączonym kontem a usługą Outlook.com jest tylko jednokierunkowe. Po połączeniu konta usługa Outlook.com synchronizuje wiadomości e-mail z połączonego konta, ale nie synchronizuje na połączonym koncie żadnych zmian wprowadzonych w usłudze Outlook.com. Jeśli usuniesz, przeniesiesz lub przeczytasz wiadomość e-mail na koncie w usłudze Outlook.com, nie zobaczysz tej zmiany po przejściu do połączonego konta.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail za pomocą połączonego konta, może to być spowodowane opóźnieniami w synchronizacji niektórych połączonych kont. Jesteśmy świadomi tego problemu i wkrótce opublikujemy poprawkę. W międzyczasie możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z połączonego konta za pomocą bezpłatnej aplikacji Poczta dla systemu Windows 10. Zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Tematy pokrewne

Dodawanie lub usuwanie adresu e-mail w usłudze Outlook.com

Łączenie kont e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web (Office 365)

Dodawanie konta usługi Outlook.com do innej aplikacji poczty

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×