Dodawanie innych kont e-mail w usłudze Outlook.com

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Łączenie z innym kontem e-mail się Outlook.com

Po dodaniu konta w usłudze Gmail lub innych kont e-mail do Outlook.com umożliwia Outlook.com wysyłanie i czytanie wiadomości e-mail z tych kont bez przełączania się między aplikacjami poczty e-mail. Każdego konta poczty e-mail, które możesz dodać do Outlook.com nosi nazwę połączone konta.

Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego e-mail adres z istniejącego konta Outlook.com, możesz utworzyć aliasu e-mail. Ten adres e-mail dodatkowe używa tej samej skrzynce odbiorczej wiadomości wysłane, listę kontaktów i ustawienia konta jako podstawowy adres e-mail. Możesz wybrać adres e-mail, które, wysyłania poczty e-mail z. Przeczytaj jak dodaćlub usuwanie aliasu e-mail w usłudze Outlook.com.

Synchronizowanie połączonego konta

Synchronizowanie z połączonego konta do konta usługi Outlook.com jest jednokierunkowe tylkoi występuje co 15 minut.

Skierowany do połączonego konta e-mail pojawi się w połączonego konta skrzynki odbiorczej i w skrzynce odbiorczej usługi Outlook.com.

Wiadomości e-mail wysyłane za pomocą konta Outlook.com będą wyświetlane tylko w elementy wysłane Outlook.com . Połączonego konta e-mail wysłane przy użyciu usługi Outlook.com nie są wyświetlane w elementy wysłane połączonego konta. Na przykład wiadomości e-mail wysłanych przy użyciu usługi Outlook.com z konta w usłudze Gmail nie pojawi się w elementy wysłane Gmail.

Uwagi: 

 • Jeśli usuwanie, przenoszenie lub czytanie wiadomości e-mail z połączonego konta w usłudze Outlook.com zmiany te nie będą widoczne po przejściu do połączonego konta. Na przykład pocztę e-mail do konta w usłudze Gmail usunąć przy użyciu usługi Outlook.com nie zostaną usunięte w skrzynce odbiorczej konta Gmail.

 • Jeśli w razie potrzeby zachowywania kopii wiadomości wysłanych z połączonego konta Outlook.com zawsze DW siebie i zastosować regułę na połączonego konta, aby go przenieść do innego folderu.

Z jakiej wersji usługi Outlook.com korzystasz?

Instrukcje dotyczące dodawania kont e-mail różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z usługi Outlook.com w wersji beta, czy z klasycznej wersji. Wybierz używaną wersję, aby zobaczyć odpowiednie instrukcje.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta.

Zrzut ekranu przedstawiający lewy górny róg klasycznej skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com.

Instrukcje dotyczące usługi Outlook.com w wersji beta

Łączenie konta Gmail z usługą Outlook.com

 1. W Outlook.com, przejdź do ustawień Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku > synchronizacji wiadomości e-mail.

 2. W obszarze Połączone konta wybierz pozycję Gmail.

 3. Na stronie Łączenie konta Google wprowadź nazwę wyświetlaną dla swojego konta Gmail. Jest to nazwa, którą będą widzieć adresaci, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail. Wybierz przycisk OK.

 4. Wybierz konto Gmail, którego zamierzasz użyć. Może być konieczne podanie nazwy użytkownika i hasła dla Twojego konta Gmail.

  Uwaga: Jeśli dla połączonego konta została włączona weryfikacja dwuetapowa, będzie konieczne utworzenie hasła aplikacji dla tego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta Gmail, aby utworzyć hasło aplikacji, a następnie wróć do usługi Outlook.com, aby wprowadzić to hasło na stronie Łączenie konta Google. Tutaj dowiesz się więcej na temat weryfikacji dwuetapowej Google.

 5. Wybierz pozycję Zezwól.

Łączenie innych kont e-mail z usługą Outlook.com

Wykonaj te czynności, aby połączyć konto e-mail usługi Yahoo Mail, AOL lub inne z usługą Outlook.com.

 1. W Outlook.com, przejdź do ustawień Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku > synchronizacji wiadomości e-mail.

 2. W obszarze Połączone konta wybierz pozycję Inne konta e-mail.

 3. Na stronie Łączenie konta wprowadź nazwę wyświetlaną (widoczną dla adresatów, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail), pełny adres e-mail i hasło do konta e-mail, które chcesz połączyć z kontem usługi Outlook.com.

  Uwagi: 

  • Jeśli dla połączonego konta została włączona weryfikacja dwuetapowa, będzie konieczne utworzenie hasła aplikacji dla tego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta swojego dostawcy, aby utworzyć hasło aplikacji, a następnie wróć do usługi Outlook.com, aby wprowadzić to hasło na stronie Łączenie konta.

  • Weryfikacja dwuetapowa utrudnia innym osobom logowanie się na Twoim koncie e-mail. Stosowane są w niej dwie różne formy tożsamości: hasło i metoda kontaktu, taka jak kod PIN lub kod zabezpieczeń. Twój dostawca poczty e-mail powinien udostępniać w swojej witrynie internetowej informacje dotyczące konfigurowania weryfikacji dwuetapowej.

 4. Wybierz przycisk OK.

Wysyłanie wiadomości e-mail z połączonego konta

Możesz wysłać wiadomość e-mail z dowolnego konta połączonego z Twoim kontem usługi Outlook.com.

 • Kliknij pozycję Od i wybierz adres e-mail, którego chcesz użyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane adresów Od.

Możesz też zmienić domyślny adres w polu Od:

 1. W Outlook.com, przejdź do ustawień Ustawienia > Ustawienia pełnego widoku > synchronizacji wiadomości e-mail.

 2. W obszarze Ustaw domyślny adres nadawcy wybierz adres, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Zapisz.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska usługi Outlook.com

Łączenie konta Gmail z usługą Outlook.com

 1. W Outlook.com, przejdź do ustawień Ustawienia > Opcje > połączone konta.

 2. W obszarze Dodaj połączone konto wybierz pozycję Gmail.

 3. Na stronie Łączenie konta Google wprowadź nazwę wyświetlaną dla swojego konta Gmail. Jest to nazwa, którą będą widzieć adresaci, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail. Wybierz przycisk OK.

 4. Wybierz konto Gmail, którego zamierzasz użyć. Może być konieczne podanie nazwy użytkownika i hasła dla Twojego konta Gmail.

  Uwaga: Jeśli dla połączonego konta została włączona weryfikacja dwuetapowa, będzie konieczne utworzenie hasła aplikacji dla tego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta Gmail, aby utworzyć hasło aplikacji, a następnie wróć do usługi Outlook.com, aby wprowadzić to hasło na stronie Łączenie konta Google. Tutaj dowiesz się więcej na temat weryfikacji dwuetapowej Google.

 5. Wybierz pozycję Zezwól.

 6. W usłudze Outlook.com wybierz przycisk OK.

Łączenie innych kont e-mail z usługą Outlook.com

Wykonaj te czynności, aby połączyć konto e-mail usługi Yahoo Mail, AOL lub inne z usługą Outlook.com.

 1. W Outlook.com, przejdź do ustawień Ustawienia > Opcje > połączone konta.

 2. W obszarze Dodaj połączone konto wybierz pozycję Inne konta e-mail.

 3. Na stronie Przyłączanie konta e-mail wprowadź nazwę wyświetlaną (widoczną dla adresatów, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail), pełny adres e-mail i hasło do konta e-mail, które chcesz połączyć z kontem usługi Outlook.com.

  Uwagi: 

  • Jeśli dla połączonego konta została włączona weryfikacja dwuetapowa, będzie konieczne utworzenie hasła aplikacji dla tego konta. Przejdź do strony zabezpieczeń konta swojego dostawcy, aby utworzyć hasło aplikacji, a następnie wróć do usługi Outlook.com, aby wprowadzić to hasło na stronie Przyłączanie konta e-mail.

  • Weryfikacja dwuetapowa utrudnia innym osobom logowanie się na Twoim koncie e-mail. Stosowane są w niej dwie różne formy tożsamości: hasło i metoda kontaktu, taka jak kod PIN lub kod zabezpieczeń. Twój dostawca poczty e-mail powinien udostępniać w swojej witrynie internetowej informacje dotyczące konfigurowania weryfikacji dwuetapowej.

 4. Wybierz przycisk OK.

Wysyłanie wiadomości e-mail z połączonego konta

Możesz wysłać wiadomość e-mail z dowolnego konta połączonego z Twoim kontem usługi Outlook.com.

 1. W oknie redagowania wybierz pozycję Więcej akcji > Pokaż pole Od, aby wyświetlić wiersz Od.

 2. Kliknij pozycję Od i wybierz adres, którego chcesz użyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane adresów Od.

Możesz też zmienić domyślny adres w polu Od:

 1. W Outlook.com, przejdź do ustawień Ustawienia > Opcje > połączone konta.

 2. W obszarze Adres w polu Od wybierz pozycję Zmień swój adres w polu Od.

 3. Wybierz adres z listy rozwijanej i wybierz pozycję Zapisz.

Często zadawane pytania dotyczące połączonych kont w usłudze Outlook.com

Tak, nazywa się to aliasem e-mail. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dodawanie lub usuwanie aliasu e-mail w usłudze Outlook.com.

Z kontem usługi Outlook.com można połączyć maksymalnie 20 kont. Jeśli utworzono połączenie z ponad 20 kontami, nie będzie można wysyłać ani odbierać wiadomości z żadnych z nich. Usunięcie niektórych połączonych kont, tak aby ich całkowita liczba wynosiła co najwyżej 20, rozwiąże ten problem.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Zobacz też

Usuwanie połączonego konta z usługi Outlook.com

Rozwiązywanie problemów z połączonymi kontami w usłudze Outlook.com

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze Outlook.com

Dodawanie lub usuwanie aliasu e-mail w usłudze Outlook.com

Dodawanie konta usługi Outlook.com do innej aplikacji poczty

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×