Dodawanie inicjału

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Inicjał to styl formatowania często używany do oznaczania pierwszego akapitu w publikacji.

  1. Kliknij w dowolnym miejscu akapitu, którego wygląd chcesz zmienić.

  2. W menu Format kliknij polecenie Inicjał.

  3. Kliknij kartę Inicjał lub Inicjał niestandardowy, a następnie zaznacz żądane opcje.

Uwaga: Po utworzeniu inicjału niestandardowego styl niestandardowy zostanie dodany do listy Dostępne inicjały, znajdującej się na karcie Inicjał. Stylu tego można użyć do tworzenia innych inicjałów w bieżącej publikacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×