Dodawanie informacji o narzędziu niestandardowym Listy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Deweloperzy narzędzi mogą dodawać informacje opisowe dotyczące danego narzędzia w Projektancie narzędzia Listy. Aby wyświetlać te informacje, uczestnicy obszaru roboczego muszą mieć dostęp do Projektanta narzędzia Listy.

 1. Otwórz Projektanta.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia i opcje.

 3. Kliknij kartę Informacje o tym narzędziu.

 4. Wprowadź lub zaktualizuj informacje w polach Nazwa, Wersja i Opis.

  Więcej na temat tych informacji można znaleźć w sekcji poniżej.

 5. Zapisz i opublikuj zmiany.

Wprowadzanie informacji w polach Nazwa, Wersja i Opis — informacje

Pola Nazwa, Wersja i Opis udostępniają mechanizm, który umożliwia zewnętrznym aplikacjom identyfikowanie narzędzia niestandardowego Listy oraz dokumentowanie projektu na potrzeby innych projektantów narzędzi niestandardowych.

Wypełnienie pól Nazwa, Wersja i Opis jest zalecane, ale nie jest konieczne. Nie ma mechanizmu automatycznie zwiększającego numer wersji. Obowiązek odpowiedniego zwiększania numeru wersji spoczywa na projektancie list.

Wskazówki dotyczące określania nazwy i numeru wersji

Podczas określania nazwy projektu narzędzia Listy i zwiększania numeru wersji należy się stosować do poniższych wskazówek:

 • Nazwa projektu powinna być unikatowym ciągiem identyfikującym organizację, w której zaprojektowano narzędzie Listy, i klasę aplikacji lub przeznaczenie narzędzia Listy. Zaleca się używanie takiego samego formatu identyfikatora URI jaki jest używany w programie SharePoint Workspace do identyfikowania innych szablonów. Ogólny format identyfikatora URI to: „urn:przestrzeń-nazw-firmy:unikatowa-nazwa”. W przypadku modyfikowania szablonu narzędzia Listy w celu określenia zupełnie nowego przeznaczenia narzędzia Listy należy przypisać mu nowy identyfikator URI.

 • Pole Wersja projektu udostępnia projektantom mechanizm dokumentowania modyfikacji wprowadzanych w szablonie narzędzia Listy. Po wdrożeniu szablonu narzędzia Listy i opracowaniu aplikacji zewnętrznych umożliwiających dostęp do narzędzia, warto podać numer w polu Wersja projektu, aby deweloperzy aplikacji mogli zapewnić współpracę swoich rozwiązań z właściwą wersją narzędzia Listy. Dodawanie lub modyfikowanie pól, widoków i formularzy w narzędziu Listy może mieć wpływ na aplikacje zewnętrzne. Modyfikacje dotyczące wyłącznie interfejsu użytkownika, na przykład przeniesienie pola w formularzu, zazwyczaj nie mają wpływu na aplikacje zewnętrzne.

  Wersja projektu to uporządkowany zestaw czterech cyfr oddzielonych kropkami i przechowywanych jako ciąg. Wersja projektu jest zgodna ze schematem identyfikacji wersji: (0.0.0.0). Cztery cyfry numeru wersji reprezentują (od lewej do prawej):

  • wersję główną,

  • wersję pomocniczą,

  • wersję niestandardową,

  • numer kompilacji.

Podczas zwiększania tych liczb zaleca się stosowanie do następujących wskazówek:

 • Wersja główna: zmiana wskazuje na zmianę schematu narzędzia Listy niezgodną z wcześniejszą wersją. Uaktualnienie wersji głównej aplikacji narzędzia Listy powinno być traktowane jak inna aplikacja. Chociaż funkcjonalnie aplikacja pozostaje w tej samej klasie aplikacji, jest ona całkowicie inna z perspektywy schematu danych rekordów.

 • Wersja pomocnicza: zmiana wskazuje, że istniejące aplikacje zewnętrzne powinny w dalszym ciągu działać, ponieważ nie wprowadzono żadnych niezgodnych zmian schematu. Należy zwrócić uwagę, że w uaktualnieniu wersji pomocniczej można dodawać nowe pola, formularze i widoki do narzędzia Formularze, ale nie można ich usuwać ani wprowadzać w nich modyfikacji schematu.

 • Wersja niestandardowa: zmiana jest używana zwykle do identyfikowania aktualizacji wydanej dla konkretnego klienta, w której dodano funkcje i wprowadzono modyfikacje, aby dana wersja służyła do określonego celu.

 • Numer kompilacji: zmiana odbywa się według określonej przez projektanta sekwencji rosnącej używanej do kojarzenia konkretnej sekwencji kompilacji oprogramowania z aplikacją formularzy i jest najczęściej używana w procesie zarządzania wydaniami kompilacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×