Dodawanie informacji do kontaktu przy użyciu strony Wszystkie pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas dodawania lub aktualizowanie informacji o kontakcie, można wyświetlić wszystkie pola z informacji w tabeli przy użyciu Wszystkich pól   strona. Następnie możesz dodać nowe informacje w tabeli. Jeśli możesz przełączyć się formularz kontaktu, zaktualizowane informacje są dostępne w odpowiednich pól.

W tej sekcji

Więcej informacji na temat strony wszystkie pola

Dodawanie lub aktualizowanie informacji kontaktowych

Dodawanie pola zdefiniowane przez użytkownika

Więcej informacji o stronie Wszystkie pola

Nie wszystkie pola mieszczą się w formularzu kontaktu. Wszystkie informacje wprowadzone dla danego kontaktu, posortowane w tabelach według typu informacji można jednak obejrzeć na stronie formularza Wszystkie pola. Jeśli na przykład wyświetlany lub edytowany ma być tylko adres kontaktu, można wybrać tabelę zawierającą pola z informacjami o adresie. Można też zdefiniować własne pola przeznaczone na informacje kontaktowe.

Uwaga : Zaktualizowane informacje są wyświetlane tylko wtedy, gdy odpowiadające im pole jest wyświetlane w formularzu kontaktu. Jeśli pole nie jest wyświetlane, na przykład z powodu ograniczeń przestrzennych, informacje są dostępne na liście w powiązanej sekcji formularza kontaktu lub w powiązanej tabeli Wszystkie pola.

Początek strony

Dodawanie lub aktualizowanie informacji kontaktowych

  1. W otwartym kontakcie na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Wszystkie pola.

  2. Na liście Wybierz z wybierz typ informacji, które chcesz dodać lub zmienić.

  3. W kolumnie Nazwa odszukaj informacje, które chcesz dodać lub zmienić, a następnie wpisz wartości w znajdującej się obok kolumnie Wartość.

  4. Po zaktualizowaniu informacji na karcie Kontakt w grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga : Aby w dowolnym momencie wyświetlić otwarty kontakt, w widoku Wszystkie pola na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Ogólne. Nowe informacje nie zostaną jednak zapisane, dopóki w jednym z widoków nie klikniesz przycisku Zapisz i zamknij.

Początek strony

Dodawanie pola zdefiniowanego przez użytkownika

  1. W otwartym kontakcie na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Wszystkie pola.

  2. Na liście Wybierz z wybierz opcję Pola zdefiniowane w tym elemencie przez użytkownika.

  3. Kliknij przycisk Nowe.

  4. W oknie dialogowym Nowe pole w polu Nazwa wpisz nazwę pola.

  5. Na listach Typ i Format wybierz odpowiednie właściwości pola.

  6. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Aby zmienić pola zdefiniowane przez użytkownika, kliknij odpowiednie pole, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wprowadź zmiany.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×