Dodawanie informacji do kontaktu przy użyciu strony Wszystkie pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nie wszystkie pola informacji mieści się na formularz kontaktu kontaktów. Aby dodać lub zaktualizować informacje związane z kontaktem, można wyświetlić wszystkie pola z informacji w tabeli przy użyciu Wszystkich pólstrony. Po przełączeniu się do formularza kontaktu, zaktualizowane informacje są dostępne w odpowiednich pól.

Uwaga : Jeżeli zaktualizowane informacje nie są wyświetlane w formularzu kontaktu, prawdopodobnie z powodu ograniczeń miejsca informacje są dostępne na liście w sekcji powiązane formularzu kontaktu lub w tabeli pokrewnej Wszystkie pola.

Dodawanie lub aktualizowanie informacji kontaktowych

 1. W otwartym kontakcie na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Wszystkie pola.

 2. Wybierz z listy wybierz typ danych, który chcesz dodać lub zmienić.
  Wybieranie typu informacji do wprowadzenia na stronie Wszystkie pola

 3. W kolumnie Nazwa odszukaj informacje, które chcesz dodać lub zmienić, a następnie wpisz wartości w znajdującej się obok kolumnie Wartość.

 4. Na karcie Kontakt w grupie Akcje kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Uwaga : Aby w dowolnym momencie wyświetlić otwarty kontakt, w widoku Wszystkie pola na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Ogólne. Nowe informacje nie zostaną jednak zapisane, dopóki w jednym z widoków nie klikniesz przycisku Zapisz i zamknij.

Początek strony

Tworzenie pola niestandardowego

Nie trzeba korzystać wyłącznie z pól dostępnych w formularzu kontaktu. Aby utworzyć zdefiniowane przez użytkownika (niestandardowe) pole kontaktu, wykonaj następujące czynności:

 1. W otwartym kontakcie na karcie Kontakt w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Wszystkie pola.

 2. Na liście Wybierz z wybierz opcję Pola zdefiniowane w tym elemencie przez użytkownika.

 3. Kliknij pozycję Nowe w dolnej części okna kontaktu.

 4. W oknie dialogowym Nowe pole w polu Nazwa wpisz nazwę pola.

 5. Na listach Typ i Format wybierz odpowiednie właściwości pola. Można wybrać typy informacji, takie jak tekst, liczba, data/godzina, tak/nie oraz słowa kluczowe. Właściwy format zależy od wybranego typu.

Uwaga : Aby zmienić pola zdefiniowane przez użytkownika, kliknij odpowiednie pole, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wprowadź zmiany.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×