Dodawanie i usuwanie wypełnienia, konturu lub efektu dla tekstu albo obiektu WordArt

Wygląd tekstu lub obiektu WordArt można zmodyfikować, zmieniając jego wypełnienie lub kontur albo dodając efekty, takie jak cienie, odbicia, poświaty albo trójwymiarowe (3-W) obroty lub skosy. W programie Microsoft Office PowerPoint 2007 można również wprowadzać te zmiany w tekście na slajdzie.

W tym artykule

Omówienie wypełnień, konturów i efektów

Dodawanie i zmienianie wypełnienia tekstu lub obiektu WordArt

Dodawanie i zmienianie konturu tekstu lub obiektu WordArt

Dodawanie i zmienianie efektu tekstu lub obiektu WordArt

Usuwanie wypełnienia z tekstu lub obiektu WordArt

Usuwanie konturu z tekstu lub obiektu WordArt

Usuwanie efektu z tekstu lub obiektu WordArt

Omówienie wypełnień, konturów i efektów

Wypełnienie to wewnętrzny obszar liter w tekście obiektu WordArt lub w tekście na slajdzie programu Office PowerPoint 2007. Zmieniając kolor wypełnienia, można również dodać do niego teksturę, obraz lub gradient. Gradient to stopniowa zmiana kolorów i odcieni (zazwyczaj stopniowe przechodzenie jednego koloru w inny lub jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru).

Kontur to zewnętrzne obramowanie każdego znaku w tekście lub obiekcie WordArt. Zmieniając kontur tekstu, można również dostosować kolor, grubość i styl linii.

Efekty służą do wyróżniania tekstu obiektu WordArt lub tekstu na slajdzie oraz do nadawania im efektu głębi. W programach Excel, Outlook, Word oraz PowerPoint z pakietu Microsoft Office 2007 do tekstu można dodawać kombinacje poszczególnych efektów.

Tekst obiektu WordArt lub tekst na slajdzie można również formatować za pomocą opcji z grupy Czcionka na karcie Narzędzia główne, a w przypadku programu Office Outlook 2007 — za pomocą opcji z grupy Tekst podstawowy na karcie Wiadomość.

Początek strony

Dodawanie i zmienianie wypełnienia tekstu lub obiektu WordArt

W programach Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007

 1. W obiekcie WordArt lub na slajdzie programu PowerPoint zaznacz tekst, do którego chcesz dodać wypełnienie.

  Aby dodać to samo wypełnienie w kilku miejscach, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, zaznaczając pozostałe fragmenty tekstu.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Style tekstu WordArt kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie tekstu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Po kliknięciu polecenia Brak wypełnienia tekst nie będzie widoczny, jeśli wcześniej nie dodano do niego konturu.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Po zaznaczeniu nieciągłych fragmentów tekstu i zastosowaniu wypełnienia obrazem każdy zaznaczony fragment zostanie wypełniony całym obrazem. Obraz nie obejmuje wszystkich zaznaczonych fragmentów tekstu.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

W programach Word i Outlook z pakietu Office 2007

 1. Kliknij obiekt WordArt, do którego chcesz dodać wypełnienie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Po kliknięciu polecenia Brak wypełnienia tekst nie będzie widoczny, jeśli wcześniej nie dodano do niego konturu.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Po zaznaczeniu nieciągłych fragmentów tekstu i zastosowaniu wypełnienia obrazem każdy zaznaczony fragment zostanie wypełniony całym obrazem. Obraz nie obejmuje wszystkich zaznaczonych fragmentów tekstu.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij rodzaj gradientu, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić deseń, kliknij polecenie Deseń, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Dodawanie i zmienianie konturu tekstu lub obiektu WordArt

W programach Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007

 1. W obiekcie WordArt lub na slajdzie programu PowerPoint zaznacz tekst, do którego chcesz dodać kontur.

  Aby dodać ten sam kontur w kilku miejscach, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, zaznaczając pozostałe fragmenty tekstu.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Style tekstu WordArt kliknij strzałkę obok przycisku Kontury tekstu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić kolor konturu, kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij polecenie Brak konturu.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturu, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić grubość konturu, wskaż polecenie Grubość, a następnie kliknij grubość, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować grubość, kliknij polecenie Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać kontur w postaci kropek lub kresek albo zmienić kontur na kropki lub kreski, wskaż polecenie Kreski, a następnie kliknij styl, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować styl, kliknij polecenie Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

W programach Word i Outlook z pakietu Office 2007

 1. Kliknij obiekt WordArt, do którego chcesz dodać kontur.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt

  • Aby dodać lub zmienić kolor konturu, kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij polecenie Brak konturu.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturu, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić grubość konturu, wskaż polecenie Grubość, a następnie kliknij grubość, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować grubość, kliknij polecenie Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać kontur w postaci kropek lub kresek albo zmienić kontur na kropki lub kreski, wskaż polecenie Kreski, a następnie kliknij styl, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować styl, kliknij polecenie Więcej linii, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić deseń, kliknij polecenie Deseń, a następnie kliknij odpowiednie opcje.

Początek strony

Dodawanie i zmienianie efektu tekstu lub obiektu WordArt

W programach Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007

 1. W obiekcie WordArt lub na slajdzie programu PowerPoint zaznacz tekst, do którego chcesz dodać efekt.

  Aby dodać ten sam efekt w kilku miejscach, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, zaznaczając pozostałe fragmenty tekstu.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Efekty tekstowe, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij odbicie, które chcesz zastosować.

  • Aby dodać lub zmienić poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij poświatę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolory poświaty, kliknij polecenie Więcej kolorów z poświatą, a następnie kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby użyć koloru, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby nadać tekstowi efekt głębi przez dodanie lub zmianę krawędzi, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij skos, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować skos, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij obrót 3-W, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować obrót 3-W, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać albo zmienić wyginanie lub ścieżkę tekstu, wskaż polecenie Przekształcenie, a następnie kliknij efekt wyginania lub ścieżki, który chcesz zastosować.

Uwaga : Aby utworzyć efekt niestandardowy przez dodanie wielu efektów, powtórz krok 2.

W programach Word i Outlook z pakietu Office 2007

 1. Kliknij obiekt WordArt, do którego chcesz dodać efekt.

 2. W obszarze Narzędzia tekstu WordArt na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obrazy grupy Efekty cienia i grupy Efekty 3-W

  • Aby dodać lub zmienić cień, w grupie Efekty cienia kliknij przycisk Efekty cienia, a następnie kliknij cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolor cienia, wskaż polecenie Kolor cienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów cienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać efekt 3-W, kliknij przycisk Efekty 3-W, kliknij drugi przycisk Efekty 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Usuwanie wypełnienia z tekstu lub obiektu WordArt

W programach Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007

 1. W obiekcie WordArt lub na slajdzie programu PowerPoint zaznacz tekst, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

  Aby usunąć to samo wypełnienie z kilku fragmentów tekstu, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, zaznaczając pozostałe fragmenty tekstu.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Style tekstu WordArt kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie tekstu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby usunąć kolor wypełnienia, obraz lub teksturę, wybierz inny typ wypełnienia.

   Po kliknięciu polecenia Brak wypełnienia tekst nie będzie widoczny, jeśli wcześniej nie dodano do niego konturu.

  • Aby usunąć gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij polecenie Brak gradientu.

W programach Word i Outlook z pakietu Office 2007

 1. Kliknij obiekt WordArt, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt

Początek strony

Usuwanie konturu z tekstu lub obiektu WordArt

W programach Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007

 1. W obiekcie WordArt lub na slajdzie programu PowerPoint zaznacz tekst, z którego chcesz usunąć kontur.

  Aby usunąć ten sam kontur z kilku fragmentów tekstu, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, zaznaczając pozostałe fragmenty tekstu.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Style tekstu WordArt kliknij strzałkę obok przycisku Kontury tekstu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

W programach Word i Outlook z pakietu Office 2007

 1. Kliknij obiekt WordArt, z którego chcesz usunąć kontur.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Kontury kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak konturu.

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia tekstu WordArt

Początek strony

Usuwanie efektu z tekstu lub obiektu WordArt

W programach Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007

 1. W obiekcie WordArt lub na slajdzie programu PowerPoint zaznacz tekst, z którego chcesz usunąć efekt.

  Aby usunąć ten sam efekt z kilku fragmentów tekstu, zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, zaznaczając pozostałe fragmenty tekstu.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania w grupie Style tekstu WordArt kliknij strzałkę obok przycisku Efekty tekstowe, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

  • Aby usunąć z tekstu cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij polecenie Brak cienia.

  • Aby usunąć z tekstu odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij pozycję Bez odbicia.

  • Aby usunąć z tekstu poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij pozycję Brak poświaty.

  • Aby usunąć z tekstu krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij pozycję Bez skosu.

  • Aby usunąć z tekstu obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij pozycję Bez obrotu.

  • Aby usunąć z tekstu ścieżkę lub wyginanie, wskaż polecenie Przekształcenie, a następnie kliknij pozycję Brak przekształcenia.

Uwaga : Jeśli dodano kilka różnych efektów, aby usunąć je wszystkie, powtórz krok 2.

W programach Word i Outlook z pakietu Office 2007

 1. Kliknij obiekt WordArt, z którego chcesz usunąć efekt.

 2. W obszarze Narzędzia tekstu WordArt na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obrazy grupy Efekty cienia i grupy Efekty 3-W

  • Aby usunąć cień, w grupie Efekty cienia kliknij przycisk Efekty cienia, a następnie kliknij pozycję Brak efektu cienia.

  • Aby usunąć efekt 3-W, kliknij przycisk Efekty 3-W, kliknij drugi przycisk Efekty 3-W, a następnie kliknij pozycję Brak efektu 3-W.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×