Dodawanie i usuwanie stylów z galerii szybkich stylów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office Word style są przeznaczone do wielokrotnego użycia zestawów opcji formatowania, które można stosować do tekstu. Załóżmy, że ma nagłówki w dokumencie są wyświetlane czcionką pogrubioną i w rozmiarze określonym kolory i czcionki. Mimo że można ustawić ręcznie, poszczególnych opcji formatowania dla każdego nagłówka, jest o wiele łatwiejszy w użyciu stylu zastosowanego wszystkie te opcje jednocześnie.

Możesz zastosować o określonym stylu szybko i łatwo z galerii Style na karcie Narzędzia główne. Można również zarządzać zawartości galerii przez dodawanie nowych lub innych popularnych style i usuwanie tych, których nie potrzebujesz.

Tworzenie nowego stylu do galerii stylów

Style, które często używanych może znajdować się w galerii stylów na karcie Narzędzia główne w celu ułatwienia pracy. Można utworzyć nowy styl i dodawanie go do galerii w dowolnym momencie.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako nowy styl.

  Na przykład być może chcesz tekst, który zawiera określone informacje o firmie być zawsze wyświetlany pogrubioną, czerwoną w dokumencie.

 2. Na minipasku narzędzi, który pojawi się powyżej zaznaczonego obszaru określ odpowiednią formatowania. Na przykład kliknięcie, Pogrubienie i czerwony.

 3. Sformatowany tekst jest zaznaczony kliknij strzałkę więcej Przycisk Więcej ze strzałką w dół w prawym dolnym rogu galerii stylów i kliknij przycisk Utwórz styl.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego stylu na podstawie formatowania.

 4. Nadaj nazwę — na przykład Firmy, a następnie kliknij przycisk OK. Utworzony styl pojawi się w galerii stylów o nazwie że można użyć go, do którego można zastosować w dowolnym momencie do tekstu zostaną wyświetlone pogrubionej, czerwonej czcionki.

Przenoszenie stylu do galerii stylów

Możesz przenieść dowolny istniejący styl w galerii stylów w celu ułatwienia dostępu.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style.

  Przycisk otwierający okno dialogowe Style

  Zostanie wyświetlone okienko stylów.

 2. W prawym dolnym rogu okienka stylów kliknij pozycję Opcje.

 3. W obszarze Wybierz style do pokazania kliknij pozycję Wszystkie style.

  Wszystkie style są wyświetlane w okienku stylów.

 4. Zaznacz tekst w dokumencie w stylu, który chcesz przenieść, a następnie kliknij odpowiedni styl w okienku zadań Style.

  Styl pojawi się w galerii stylów.

Okno dialogowe Modyfikowanie stylu w galerii stylów

Możesz zmienić definicji stylów, które są dostępne dla dokumentu. Załóżmy na przykład, że chcesz stylu Nagłówek 1, aby wyróżnić więcej. Można użyć większy rozmiar czcionki lub większe czcionki lub można dodać więcej miejsca powyżej lub poniżej nagłówka.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl w galerii, który chcesz zmienić, a następnie wybierz polecenie Modyfikuj.

 2. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu zmienić styl jakiś sposób, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład w obszarze Formatowanie, użytkownik może kliknij strzałkę obok pola Kolor, a następnie kliknij nowy kolor czcionki. Wszystkie wystąpienia stylu są automatycznie aktualizowane w całym dokumencie.

Usuwanie stylu z galerii stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij prawym przyciskiem myszy styl, który ma zostać usunięty z galerii.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Usuń z galerii stylów.

  Uwaga: Usuwanie stylu z galerii nie powoduje usunięcia stylu z wpisów, które są wyświetlane w okienku zadań Style. Okienko zadań Style zawiera wszystkie style w dokumencie.

Oprócz korzystania galerii szybkich stylów na karcie Narzędzia główne, usługi, aby łatwo zastosować formatowanie do tekstu, możesz również wybrać cały zestaw stylów, które współpracują ze sobą, aby utworzyć dokument przeznaczony do określonego celu. Na przykład można mieć jeden zestaw szybkich stylów, które będą używane w raportach. Może zawierać style tytuł, abstrakcyjne, kilka poziomów nagłówków i tekstu podstawowego. Wszystkie kolory i formaty w zestawie stylów mają być używane razem tworzenie atrakcyjnych i poprawić jego czytelność dokumentu.

Tworzenie nowego stylu do galerii szybkich stylów

Zestaw szybkich stylów zawiera stylów podstawowych, które są potrzebne do utworzenia dokumentu. Można dodać własny styl.

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako nowy styl.

  Na przykład być może chcesz tekst, który zawiera określone informacje o firmie być zawsze wyświetlany pogrubioną, czerwoną w dokumencie.

 2. Na minipasku narzędzi, który pojawi się powyżej zaznaczonego obszaru określ odpowiednią formatowania. Na przykład kliknięcie, Pogrubienie i czerwony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, wskaż polecenie Style, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.

 4. Nadaj nazwę — na przykład Firmy, a następnie kliknij przycisk OK. Utworzony styl pojawi się w galerii szybkich stylów o nazwie że można użyć go, do którego można zastosować w dowolnym momencie tekst ma się pojawić pogrubionej, czerwonej czcionki.

Przenoszenie stylu do galerii szybkich stylów

Możesz przenieść dowolny istniejący styl w galerii szybkich stylów w celu ułatwienia dostępu.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Style, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  Przycisk otwierający okno dialogowe Style

 2. W obszarze Wybierz style do pokazania kliknij pozycję Wszystkie style.

  Wszystkie style są wyświetlane w okienku zadań Style.

 3. Zaznacz tekst w dokumencie, a następnie kliknij styl w okienku zadań Style.

  Styl pojawi się w galerii szybkich stylów.

Okno dialogowe Modyfikowanie stylu w zestawie szybkich stylów

Możesz zmienić definicji style w zestawie szybkich stylów. Załóżmy na przykład, że chcesz stylu Nagłówek 1, aby wyróżnić więcej. Można użyć większy rozmiar czcionki lub większe czcionki lub można dodać więcej miejsca powyżej lub poniżej nagłówka.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl w galerii szybkich stylów, który chcesz zmienić, a następnie wybierz polecenie Modyfikuj.

 2. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu zmienić styl jakiś sposób, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład w obszarze Formatowanie, użytkownik może kliknij strzałkę obok pola Kolor, a następnie kliknij nowy kolor czcionki. Wszystkie wystąpienia stylu są automatycznie aktualizowane w całym dokumencie.

Zapisywanie stylów jako nowy zestaw szybkich stylów

Po zmianie zestawu szybkich stylów, możesz zapisać nowy szybki styl ustawiona na liście zestawów stylów, które można wybrać.

 1. Utwórz nowe style lub Zmień style w zestawie szybkich stylów.

  Uwaga: Możesz również zmienić kolory i czcionki, które są używane w szybki styl, klikając pozycję Zmień style w grupie Style, a następnie kliknij Kolory lub czcionki.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij polecenie Zmień style, a następnie wskaż pozycję Zestaw stylów.

 3. Kliknij przycisk Zapisz jako zestaw szybkich stylów.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie zestawu szybkich stylów wpisz nazwę nowego zestawu szybkich stylów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Aby wyświetlić nowy zestaw szybkich stylów, kliknij polecenie Zmień style w grupie Style, a następnie wskaż pozycję Zestaw stylów. Nowy zestaw szybkich stylów zostanie wyświetlona na liście, aby zastosować do dokumentu w dowolnym momencie.

Usuwanie stylu z galerii szybkich stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij prawym przyciskiem myszy styl, który ma zostać usunięty z galerii.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Usuń z galerii szybkich stylów.

  Uwaga: Usunięcie stylu z galerii szybkich stylów nie powoduje usunięcia stylu z wpisów, które są wyświetlane w okienku zadań Style. Okienko zadań Style zawiera wszystkie style w dokumencie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×