Dodawanie i usuwanie członków grupy w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jak projekty będą rozpoczynać lub kończyć, to zbyt będzie członków grupy. Niewątpliwie konieczne będzie dodawanie i usuwanie członków w całej grupy; nawet może być konieczne dodanie lub usunięcie właścicieli grupy.

Każdy członek grupy można zaprosić inne osoby do grupy, ale można je usunąć właściciela grupy. Właściciela grupy zwykle jest to osoba, która utworzyła grupy, ale inne osoby mogą być przypisane także do tej roli.

Wybierz kartę, która odpowiada zainstalowanej wersji programu outlook, aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania i usuwania członków, w tym gości członków.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

Jako właściciel otrzymujesz żądania dołączenia do grupy z osobami, które nie należą do grupy, ale chcesz zostać członkiem grupy.

 1. Jeden można żądanie dołączenia do grupy na dwa sposoby: Jeśli jest wybierz grupy prywatnej Żądanie dołączenia do, jeśli jest to grupa publiczna Wybierz pozycję Dołącz.

 2. Właściciel i właścicieli grupy otrzymuje wiadomości e-mail z żądaniem sprzężenia. Właściciel może Zatwierdź lub Odrzuć prośbę sprzężenia z poziomu wiadomości e-mail.

Inne właściciele pojawi się także, że zatwierdzono żądania i nie są potrzebne do pracy nad nim. Użytkownik może odnaleźć grupy i może być konieczne dołączenie go. Jeśli grupa jest prywatna, właściciel pobieranie wiadomości e-mail z żądaniem. Właściciel można zatwierdzić lub odrzucić zaproszenie.

Członek grupy można również wysłać żądanie, aby dodać innych użytkowników do grupy

Jako właściciel otrzymasz wiadomość e-mail od członka grupy, którzy chcą dodać innych użytkowników do grupy. Tym samym poczty e-mail zostaną przekierowane do właścicieli innych ewentualne. W zależności od działań podjętych, wiadomości e-mail aktualizacji i pozwala stanu żądania.

Możesz zapraszać osoby, aby dołączyć do grupy. Jeśli jest to grupy prywatnej, właściciela grupy zażąda od osoby zaproszonej dołączyć do grupy. Możesz również zaprosić gości, aby dołączyć do grupy. Będą otrzymywali konwersacje grupowe i zdarzeń kalendarza w swoich skrzynkach odbiorczych. Jednak gości nie mogą być właścicielami grupy, wyświetlanie na globalnej liście adresowej, wyświetlanie informacji o wszystkich na wizytówek członka grupy lub wyświetlanie członkostwo w grupie.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku folderów w obszarze grupy wybierz grupę.

  Zrzut ekranu przedstawiający grupę w okienku nawigacji.

 3. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk członków grupy

 4. Obok zdjęcia grupy wybierz pozycję > Więcej opcji zaprosić inne osoby.

  Zrzut ekranu: okno Zaproś inne osoby opcji na karcie grupy

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Kopiuj do Wklej łącze do wiadomości e-mail, który jest już uruchomiona redagowania dołączyć do grupy.

  • Wybierz wiadomość E-mail do uruchomienia nowej poczty z łączem do dołączenia do grupy w wiadomości. Adresat będzie miał do kliknięcia tego łącza, aby dołączyć do grupy.

   Jeśli grupa jest prywatna, łącza w wiadomości zostaną Prześlij żądanie dołączenia właściciela grupy grupy.

 6. Zakończ pisanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij.

Użytkownik musi być właścicielem grupy, aby usunąć członków. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś właścicielem grupy, zobacz poniższą sekcję "Właścicieli grupy widoku".

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk członków grupy

 2. Obok nazwy członka, którego chcesz usunąć wybierz pozycję Usuń z grupy Usuń z grupy .

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk członków grupy

 2. W kolumnie roli można zobaczyć, czy osoba w grupie jest właściciela lub członek.

Musisz mieć właściciela grupy, aby podwyższyć poziom jednego z członków grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk członków grupy

 2. Znajdź osobę, którą chcesz podwyższyć do właściciela.

 3. W kolumnie roli wybierz członka > Podwyższ poziom do właściciela.

Gdy obniżanie właściciela stan uczestnika, należy pamiętać o tym, że grupa musi mieć co najmniej jednego właściciela. Obniżenie można tylko właścicieli grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz liczbę członków obok Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk członków grupy

 2. Znajdź osobę, którą chcesz obniżyć członka.

 3. W kolumnie roli wybierz > właścicielUsuwanie stanu właściciela.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji aplikacji Outlook w sieci Web

Możesz zapraszać osoby, aby dołączyć do grupy. Jeśli jest to grupy prywatnej, właściciela grupy zażąda od osoby zaproszonej dołączyć do grupy. Możesz również zaprosić gości, aby dołączyć do grupy. Będą otrzymywali konwersacje grupowe i zdarzeń kalendarza w swoich skrzynkach odbiorczych. Jednak gości nie mogą być właścicielami grupy, wyświetlanie na globalnej liście adresowej, wyświetlanie informacji o wszystkich na wizytówek członka grupy lub wyświetlanie członkostwo w grupie.

 1. Otwórz aplikację Outlook w sieci Web.

 2. W okienku nawigacji, w sekcji Grupy wybierz grupę.

 3. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 4. Wybierz polecenie Dodaj członków.

 5. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz dodać.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Użytkownik musi być właścicielem grupy, aby usunąć członków. Jak ustalić, czy jest właściciela grupy?

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz pozycję Wszystkie Aby wyświetlić wszystkich członków grupy.

  Wybierz pozycję wszystkie, aby wyświetlić członków tej grupy
 3. Obok nazwy członka, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z grupy > Ikona Więcej akcji .

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz pozycję Właściciele, aby wyświetlić wszystkie grupy Właściciele.

  Nagłówek grupy z wyróżnionym łączem właściciele

Musisz mieć właściciela grupy, aby podwyższyć poziom jednego z członków grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz pozycję Wszystkie Aby wyświetlić wszystkich członków grupy.

  Wybierz pozycję wszystkie, aby wyświetlić członków tej grupy
 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie wybranego członka, który chcesz podwyższyć, a następnie wybierz pozycjęUstaw właściciela > Ikona Więcej akcji .

Gdy obniżanie właściciela stan uczestnika, należy pamiętać o tym, że grupa musi mieć co najmniej jednego właściciela. Obniżenie można tylko właścicieli grupy.

 1. W nagłówku grupy wybierz pozycję Liczba elementów członkowskich.

  Wybierz pozycję liczność członka, aby przejść do strony członków
 2. Wybierz właścicieli.

  Nagłówek grupy z wyróżnionym łączem właściciele

 3. Umieść wskaźnik myszy na nazwie wybranego członka, który chcesz podwyższyć, a następnie wybierz pozycję Ikona Więcej akcji > Usuwanie stanu właściciela.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz program Outlook 2016.

 2. W obszarze grupy w okienku folderów po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 3. Na Wstążce grupy wybierz pozycję Dodaj członków.

 4. W polu Dodaj członków wyszukiwanie osób w organizacji według ich imię i nazwisko lub adres e-mail, a następnie wybierz imiona i nazwiska, aby dodać.

 5. Kliknij przycisk OK.

Dodaj gości do grupy

Po dodaniu gości, nazywane także zewnętrznych użytkowników do grupy chcesz udzielić im dostęp do wszystkich informacji w grupie. Dotyczy to również wiadomości e-mail, kalendarz, notatki, plików projektów i planami programu project. Goście nie widzisz węzeł grupy w okienku nawigacji, ich w programie Outlook, ale odbierać wiadomości e-mail grupy i łącza do plików za pomocą skrzynki odbiorczej.

Nagłówek grupy wskazuje, kiedy użytkowników gości znajdują się w grupie jak przedstawiono w poniższym przykładzie.

Wskazuje gościa, za pomocą członkostwa w nagłówku grupy

Gdy zapraszasz Gość dołączenia do grupy zostanie powiadomiony za pomocą poczty e-mail że zostali dodani. Ich zacznie otrzymywania konwersacji grupy i zdarzeń kalendarza w swoich skrzynkach odbiorczych. Ale gościa członkowie mają ograniczeń co może wyświetlać i wykonywać w grupie. Na przykład gości nie:

 • Być właścicielami grupy

 • Wyświetlanie listy adresowej.

 • Wyświetlanie informacji o wszystkich na wizytówek członka grupy

 • Widok członkostwo w grupie

Właściciela grupy odebrać dostęp gościa w dowolnym momencie.

Aby dodać gości do grupy

 1. Otwórz program Outlook 2016.

 2. W obszarze grupy w okienku folderów po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 3. Na Wstążce grupy wybierz pozycję Dodaj członków.

 4. W oknie dialogowym Dodawanie członków wprowadź adres e-mail gościa, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Wybierz przycisk OK.

Usuwanie członka z grupy

Tylko właścicieli grupy można usunąć członków.

 1. W obszarze grupy w okienku folderów po lewej stronie wybierz grupę.

  Wybierz grupę na lewym pasku nawigacji.

 2. Na Wstążce wybierz pozycję Edytuj grupę.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grupy wskaż nazwę członka, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk X.

  Remove a member

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna dla uczestników niejawnego programu testów pakietu Office z subskrypcją usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac

 2. Otwórz kartę grupy, do której będziesz dodawać członków grupy.

 3. Wybieranie członków.

  Wyświetlanie, dodawanie członków

 4. Wpisz jedną lub więcej nazw lub adresów e-mail lub wybierz z listy członków. Możesz dodać goście, którzy są osobom spoza swojej szkoły lub organizacji do grupy. Pokazywanie dodawanie członków grupy

 5. Wybierz pozycję Dodaj członków.

Usuwanie członka z grupy

 1. Otwórz program Outlook dla komputerów Mac

 2. Otwórz kartę grupy, z której możesz usunąć członków grupy. Tylko właścicieli grupy można usunąć członków.

 3. Wybieranie członków.

 4. Kliknij znak X obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć z grupy. Wyświetlanie członków grupy Usuń

 5. Wybierz pozycję Usuń.

Dodawanie członków do grupy

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. Wybierz nazwę grupy, do której będziesz dodawać członków.

  Ekran główny aplikacji dla urządzeń przenośnych grup
 4. Wybierz nazwę grupy, aby przejść do strony Szczegóły grupy.

  Naciśnij przycisk członka, aby wyświetlić stronę członków
 5. Poniżej listy członków naciśnij łącze Pokaż wszystko.

  Wybierz widok wszystkich członków łącze, aby wyświetlić członków grupy
 6. Na stronie Członkowie wybierz przycisk Dodaj.

 7. Wpisz jedną lub więcej nazw lub adresów e-mail lub wybierz z listy członków. Członków z spoza swojej szkoły lub organizacji będą mieć "Gość" poniżej ich nazwy.

 8. Naciśnij Symbol znacznika wyboru . Zobaczysz listę uczestników zaktualizowane.

Usuwanie członka z grupy

Tylko właścicieli grupy można usunąć członków.

 1. Otwórz aplikację mobilną Outlook.

 2. Wybierz pozycję Grupy w okienku folderów.

  Folder Grupy w okienku nawigacji

 3. Wybierz nazwę grupy, do której będzie usunąć członków.

  Ekran główny aplikacji dla urządzeń przenośnych grup
 4. Wybierz nazwę grupy, aby przejść do strony Szczegóły grupy.

  Naciśnij przycisk członka, aby wyświetlić stronę członków
 5. Na stronie Szczegóły grupy naciśnij ... obok nazwy osoby, którą chcesz usunąć z grupy.

 6. Naciśnij przycisk Usuń z grupy.

Zobacz też

Dostęp dla gościa w grupach usługi Office 365

Tworzenie grupy

Dołączanie do grupy

Usuwanie grupy

Leave a group

Informacje o grupach usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×