Dodawanie i edytowanie makra formantu w arkuszu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dla formularzy i kontrolek ActiveX możesz wykonać następujące czynności:

 • Wykonywanie akcji lub operacji po kliknięciu formantu formularza przez przypisanie do niego makro

 • Uruchom Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod celu przetworzenia wszelkich zdarzeń występujących w wyniku interakcji użytkownika z kontrolki ActiveX.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie i edytowanie makra formantu w formularzu

Dodawanie i edytowanie makra kontrolki ActiveX

Dodawanie i edytowanie makra formantu w formularzu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przypisywanie makra.

 2. Aby określić lokalizację istniejącego makra, wybierz odpowiednią odpowiednią lokalizację w polu Makra w. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyszukać makro w otwartych skoroszytach, wybierz opcję Wszystkie otwarte skoroszyty.

   Uwaga: Jeśli makro, które ma zostać przypisane do formantu, znajduje się w innym skoroszycie, należy go otworzyć, tak aby był wyświetlany w polu listy Makra w.

  • Aby ograniczyć wyszukiwanie makra do skoroszytu z bieżącym arkuszem, zaznacz pozycję Ten skoroszyt.

  • Aby ograniczyć wyszukiwanie makra do określonego skoroszytu, wybierz ten skoroszyt z listy otwartych skoroszytów.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie makra    Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Rejestrowanie nowego makra    Kliknij przycisk Rejestruj, a po zakończeniu rejestrowania makra na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Koniec rejestracji Obraz przycisku .

  • Przypisywanie istniejącego makra    Kliknij dwukrotnie makro na liście lub wprowadź jego nazwę w polu Nazwa makra.

  • Tworzenie nowego makra    Kliknij przycisk Nowy, a następnie w Edytor Visual Basic napisz nowe makro.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz Pomoc programu Visual Basic.

   Modyfikowanie przypisanego makra    Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Edytowanie przypisanego makra    Kliknij nazwę makra w polu Nazwa makra, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  • Przypisywanie istniejącego makra    Kliknij dwukrotnie makro na liście lub wprowadź jego nazwę w polu Nazwa makra.

Początek strony

Dodawanie i edytowanie makra formantu ActiveX

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

  2. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 3. Zaznacz formant.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 4. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wyświetl kod Obraz przycisku .

  Uwaga: Makra nie można edytować przez kliknięcie formantu prawym przyciskiem myszy i kliknięcie polecenia Wyświetl kod.

 5. W Edytor Visual Basic napisz nowe makro lub zmodyfikuj istniejące.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr, zobacz Pomoc programu Visual Basic.

 6. Po napisaniu makra w menu Plik Edytora Visual Basic kliknij polecenie Zamknij i powróć do programu Microsoft Excel.

 7. Po zakończeniu projektowania formantu na karcie Deweloper w grupie Formanty wyłącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×