Dodawanie i edycja wartości oznakowanych elementu UML

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  1. Kliknij dwukrotnie ikonę w widok drzewa lub kształt na diagramie reprezentujący element, do którego chcesz dodać wartości oznakowane.

  2. W oknie dialogowym Właściwości UML elementu kliknij kategorię Wartości oznakowane.

  3. Wybierz wartość oznakowaną, która ma być edytowana, lub kliknij przycisk Nowa, aby utworzyć nową wartość oznakowaną.

  4. Wpisz wartość domyślną dla edytowanej wartości oznakowanej lub wpisz nazwę i wartość nowej wartości oznakowanej. Kliknij przycisk OK.

  5. Aby wyświetlić wartości oznakowane, kliknij prawym przyciskiem kształt, wybierz polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie w obszarze Opcje ogólne zaznacz pole wyboru Właściwości, aby wyświetlić wartości oznakowane w nawiasach klamrowych pod nazwą elementu.

Porada: Po zaznaczeniu ikony lub kształtu przedstawiających element UML skojarzone z tym elementem oznakowane wartości dokumentacji są wyświetlane w oknie Dokumentacja. Wartość oznakowaną dokumentacji można edytować w oknie Dokumentacja lub w oknie dialogowym Właściwości UML elementu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×