Dodawanie i edycja operacji elementu UML

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  1. Kliknij dwukrotnie ikonę w widok drzewa lub kształt na diagramie, przedstawiający element.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

    • Aby dodać operację, kliknij kategorię Operacje. Wpisz lub wybierz żądane właściwości operacji albo kliknij następny pusty wiersz na liście operacji i wpisz nową nazwę; zostanie dodana nowa operacja.

    • Aby edytować operację, kliknij operacje i wybierz czynności, które chcesz edytować. Wpisz lub wybierz żądane właściwości operacji.

  3. Aby określić dodatkowe właściwości operacji, kliknij przycisk Właściwości. Wpisz lub wybierz żądane właściwości operacja.

  4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Porada: Operacje można także dodawać do elementu UML, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę elementu w widoku drzewa lub jego kształt na diagramie, a następnie wybierając z menu skrótów polecenie Właściwości.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×