Dodawanie i aktualizowanie informacji do zadań w terminarz za pomocą czytnika ekranu

Dodawanie i aktualizowanie informacji do zadań w terminarz za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Microsoft Planner z klawiatury i czytnika ekranu dodawania i aktualizowania szczegóły zadania. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak dodawać komentarze lub listy kontrolnej, Flaga zadania lub aktualizowanie informacji o postępie zadań.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Użycie Planner, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Planner działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe, które działają w przeglądarce będzie również działać w Planner.

W tym temacie

Dodawanie komentarza

Dodawanie komentarza do zadania, aby rozpocząć konwersację z tą osobą pracy nad zadaniem.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, do którego chcesz dodać komentarze.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Nowy komentarz." Fokus znajduje się w polu tekstowym komentarze.

 3. Wpisz swój komentarz.

 4. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wyślij", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Flaga zadania z etykietami

Etykiety umożliwia znakowanie, organizowanie i grupowanie zadań.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, które chcesz oznaczyć flagą z etykietami.

 2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz pierwszą nienazwane etykietę, na przykład "Etykieta dwóch, edycji".

  Porada: Jeśli masz już nazwę etykiety w zadaniu, przejdź do kroku 4.

 3. Wpisz nazwę etykiety.

 4. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Słyszysz "Niezaznaczone", a po nim nazwę etykiety.

 5. Aby wybrać i dodać etykietę, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Checked".

Ustawianie i aktualizowanie postępu zadań

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, którego postęp, który chcesz zaktualizować.

 2. Naciśnij klawisz Tab do momentu słyszysz "Postępu" następuje bieżący stan zadania.

 3. Aby rozwinąć menu statusu, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz stanu, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz nowy stan.

Dodawanie listy kontrolnej do zadania

Aby otrzymywać u góry listy zadań do wykonania, Dodaj listy kontrolnej przeznaczonej do zadania.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, do którego chcesz dodać listy kontrolnej.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Dodaj element listy kontrolnej".

 3. Wpisz tekst pierwszego elementu na Twojej listy kontrolnej, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Jest tworzony nowy wiersz elementu listy kontrolnej puste. Wpisz tekst następujący element, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz ten krok, dopóki zostaną dodane wszystkie elementy do listy kontrolnej.

 5. Aby sprawdzić elementów poza z listy kontrolnej, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone", a po nim elementu, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Dodawanie zadań terminarz do kalendarza za pomocą czytnika ekranu

Sortowanie i kolejności zadań na tablicy terminarza za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Planner

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze Microsoft Planner za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Planner dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, dodawanie i aktualizowanie szczegóły zadania. Dowiesz się, jak dodawać komentarze lub listy kontrolnej, Flaga zadania lub aktualizowanie informacji o postępie zadań.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie komentarza

Dodawanie komentarza do zadania, aby rozpocząć konwersację z tą osobą pracy nad zadaniem.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, do którego chcesz dodać komentarze.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodaj komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz komentarz.

 4. Po zakończeniu przesuwając jednym palcem u dołu ekranu, aż usłyszysz "Wyślij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Flaga zadania z etykietami

Etykiety umożliwia znakowanie, organizowanie i grupowanie zadań.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, które chcesz oznaczyć flagą z etykietami.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "etykiety pola, ustaw etykiet,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Jeśli masz już etykiety dodane do zadania, możesz usłyszeć "Etykiety pola", a następnie nazwy etykiet. Można przejść do kroku 5.

 3. Nadać nazwę etykiety, szybko przesuń w prawo, aż możesz usłyszeć nienazwane etykietę, na przykład "Nazwa etykiety, etykiety trzech", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nazwę etykiety. Po zakończeniu, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu do momentu usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby dodać etykietę do zadań, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "Pole wyboru" następuje nazwa etykiety i "Niezaznaczone." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać i dodać etykietę do zadania.

Ustawianie i aktualizowanie postępu zadań

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, którego postęp, którą chcesz zmodyfikować.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Stan pola", a po nim bieżący stan.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Stan.

 4. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz stanu wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie listy kontrolnej do zadania

Aby otrzymywać u góry listy zadań do wykonania, Dodaj listy kontrolnej przeznaczonej do zadania.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, do którego chcesz dodać listy kontrolnej.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Lista kontrolna pól, Dodaj listy kontrolne,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Nazwa elementu".

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst pierwszego elementu listy kontrolnej. Po zakończeniu, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu do momentu usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Pierwszy element zostanie dodany do listy kontrolnej i fokus jest przenoszony do nowego elementu listy kontrolnej puste. Powtórz ten krok, dopóki zostaną dodane wszystkie elementy listy kontrolnej.

 4. Aby powrócić do zadania, przesuwając jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby sprawdzić złożonym elementu się ze swojej listy kontrolnej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Lista kontrolna pole", wraz z numerem elementów wykonanych. Naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyboru", a po nim element, który chcesz, i "Niezaznaczone." Naciśnij dwukrotnie ekran, aby oznaczyć go jako ukończone.

Zobacz też

Dodawanie zadań terminarz do kalendarza za pomocą czytnika ekranu

Sortowanie i kolejności zadań na tablicy terminarza za pomocą czytnika ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze Microsoft Planner za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Planner dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, dodawanie i aktualizowanie szczegóły zadania. Dowiesz się, jak dodawać komentarze lub listy kontrolnej, Flaga zadania lub aktualizowanie informacji o postępie zadań.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Dodawanie komentarza

Dodawanie komentarza do zadania, aby rozpocząć konwersację z tą osobą pracy nad zadaniem.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, do którego chcesz dodać komentarze.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodaj komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz komentarz.

 4. Po wykonaniu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Wyślij komentarz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Flaga zadania z etykietami

Etykiety umożliwia znakowanie, organizowanie i grupowanie zadań.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, które chcesz oznaczyć flagą z etykietami.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "etykiety pola", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Jeśli masz już etykiety dodane do zadania, możesz usłyszeć: "Etykiety pola", wraz z numerem zestaw etykiet. Można przejść do kroku 5.

 3. Nadać nazwę etykiety, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nazwa etykiety, okno do edycji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Używanie klawiatury ekranowej wpisz nazwę etykiety. Po zakończeniu, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu do momentu usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby dodać etykietę do zadania, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz etykiety mają. Następnie szybko przesuń w lewo raz. Słyszysz: "Nie checked, pole wyboru". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać i dodać etykietę do zadania.

 6. Aby powrócić do widoku zadań, szybko przesuń w dół to left.

Ustawianie i aktualizowanie postępu zadań

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, którego postęp, którą chcesz zmodyfikować.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Stan pola", a po nim bieżący stan.

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Stan.

 4. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz stanu wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie listy kontrolnej do zadania

Aby otrzymywać u góry listy zadań do wykonania, Dodaj listy kontrolnej przeznaczonej do zadania.

 1. Przejdź do, a następnie otwórz zadanie, do którego chcesz dodać listy kontrolnej.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Lista kontrolna pól, Dodaj listy kontrolnej,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Dodawanie elementu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst pierwszego elementu listy kontrolnej. Po zakończeniu, przesuwając jednym palcem u dołu ekranu do momentu usłyszeć "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Pierwszy element zostanie dodany do listy kontrolnej i fokus jest przenoszony do nowego elementu listy kontrolnej puste. Powtórz ten krok, dopóki zostaną dodane wszystkie elementy listy kontrolnej.

 5. Aby powrócić do widoku zadań, szybko przesuń w dół to left.

 6. Aby sprawdzić złożonym elementu się ze swojej listy kontrolnej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Lista kontrolna pole", wraz z numerem elementów wykonanych. Naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz element, który ma być. Następnie szybko przesuń w lewo raz. Słyszysz: "Nie checked, pole wyboru". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby oznaczyć go jako ukończone.

Zobacz też

Dodawanie zadań terminarz do kalendarza za pomocą czytnika ekranu

Sortowanie i kolejności zadań na tablicy terminarza za pomocą czytnika ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze Microsoft Planner za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×