Dodawanie i łączenie kształtów w aplikacji Visio Online

W programie Visio Online dostępnych jest wiele kształtów, uporządkowanych w zestawy kształtów. Przed utworzeniem diagramu możesz dodać wybrane zestawy kształtów do palety Kształty, aby mieć szybki dostęp do odpowiednich kształtów. Jeśli na przykład chcesz utworzyć diagram procesu, możesz najpierw dodać zestawy kształtów Kształty podstawowe oraz Podstawowy schemat blokowy.

Podczas tworzenia diagramu ważna jest możliwość szybkiego i sprawnego dodawania i łączenia kształtów, bez konieczności ciągłego przechodzenia między paletą Kształty a kanwą diagramu. W przypadku przecinania się linii łączników możesz dodać lub usunąć uskoki linii. Poniżej przedstawiono podstawowe sposoby szybkiego tworzenia diagramów odpowiadających Twoim potrzebom.

Zarządzanie kształtami na palecie Kształty

Paleta Kształty umożliwia dodawanie, wyświetlanie i usuwanie zestawów kształtów.

Paleta Kształty

Dodawanie zestawu kształtów

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. W obszarze kart wybierz pozycję Dodaj kształty Ikona Dodaj .

 3. Aby zobaczyć dostępne opcje, przewijaj listę zestawów kształtów.

  Lista zestawów kształtów
 4. Aby wyświetlić podgląd kształtów dostępnych w ramach zestawu, wybierz pozycję Podgląd Ikona Podgląd .

 5. Aby dodać zestaw kształtów, wybierz pozycję Dodaj.

Wyświetlanie dodanego zestawu kształtów

Dodany zestaw kształtów może nie być widoczny w danym momencie.

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. W obszarze kart wybierz ikonę zestawu kształtów. Możesz zatrzymać wskaźnik myszy na ikonie, aby wyświetlić nazwę zestawu kształtów.

  Ikony zestawów kształtów

Usuwanie zestawu kształtów

Możesz usunąć zestaw kształtów, aby zmniejszyć liczbę elementów na palecie Kształty. W dowolnym momencie możesz dodać zestaw kształtów ponownie.

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. W regionie kart kształtów kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zestawu kształtów, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Dodawanie i łączenie kształtów za pomocą funkcji Szybkie kształty

Funkcja Szybkie kształty umożliwia sprawne tworzenie diagramów. Każdy zestaw kształtów zawiera Szybkie kształty zaprojektowane tak, aby przyspieszyć pracę dzięki odpowiednim sugestiom.

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Przeciągnij kształt z okienka Kształty na stronę, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie kształtu z okienka Kształt na stronę
 3. Przytrzymaj wskaźnik myszy na kształcie, aby zostały wyświetlone niebieskie strzałki.

  Kursor umieszczony na kształcie, pojawiające się niebieskie strzałki
 4. Przesuń wskaźnik na niebieską strzałkę skierowaną w stronę miejsca, w którym chcesz umieścić nowy kształt.

  Przenoszenie wskaźnika do odpowiedniej strzałki
 5. Na minipasku narzędzi kliknij jeden z czterech kształtów.

  Umieszczenie wskaźnika myszy na strzałce autołączenia spowoduje wyświetlenie paska narzędzi z kształtami, które można dodać.

  Nowy kształt zostanie dodany do diagramu i automatycznie połączony z pierwszym kształtem.

 6. Możesz dodawać kolejne kształty, umieszczając wskaźnik myszy na nowym kształcie w celu wyświetlenia minipaska narzędzi.

  Umieszczenie wskaźnika myszy na nowo dodanym kształcie spowoduje wyświetlenie strzałek autołączenia służących do dodawania kolejnego kształtu.

Porada    Jeśli kształtu, który chcesz dodać, nie ma na minipasku narzędzi, przeciągnij wybrany kształt z okienka Kształty i upuścić go na niebieską strzałkę. Nowy kształt zostanie połączony z pierwszym tak, jak gdyby został kliknięty kształt na minipasku narzędzi.

Łączenie kształtów znajdujących się już na stronie

Możesz połączyć dwa kształty znajdujące się już na stronie, przeciągając strzałkę od punktu połączenia jednego kształtu do drugiego kształtu.

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Kliknij punkt połączenia na pierwszym kształcie, który chcesz połączyć, a następnie przeciągnij przerywaną linię do drugiego kształtu, który chcesz połączyć.

  Tworzenie łącznika typu punkt-punkt
 3. Umieść wskaźnik myszy na drugim kształcie. Kształt zostanie wyróżniony i zostaną wyświetlone wszystkie punkty połączeń.

  Przyklej łącznik do kształtu, aby umożliwić dynamiczne przenoszenie łącznika do punktów w kształcie.
 4. Upuść łącznik na punkcie połączenia, który chcesz połączyć, i zwolnij przycisk myszy.

Zmienianie typu linii łącznika

Domyślnie linia łącznika jest linią ciągłą ze strzałką wskazującą połączony kształt, choć może być inaczej w przypadku zastosowania motywu. Możesz także zmienić typ linii łącznika.

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Zaznacz linię łącznika.

 3. Na wstążce wybierz kartę Kształt i przycisk Typ łącznika, a następnie wybierz opcję Prosty, Łamany lub Zakrzywiony.

  Typy łączników

Pokazywanie lub usuwanie uskoków linii łączników

W miarę edytowania diagramu i dodawania kolejnych kształtów w usłudze Visio Online może zachodzić konieczność tworzenia uskoków linii w przypadkach przecinania się linii łączników. Te uskoki linii można pokazywać lub usuwać.

 1. Otwórz diagram w edytorze aplikacji Visio Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Kształt, a następnie wybierz pozycję Typ łącznika Ikona Typ łącznika .

 3. Aby pokazywać uskoki nad przecinającymi się liniami, wybierz pozycję Pokaż uskoki linii.

  Pokazywanie uskoków linii
 4. Aby usunąć uskoki nad przecinającymi się liniami, wybierz pozycję Usuń uskoki linii.

  Usuwanie uskoków linii

Zobacz też

Visio Online — pomoc

Zaznaczanie, kopiowanie i przenoszenie kształtów w aplikacji Visio Online

Zmienianie rozmiaru, obrotu i kolejności kształtu w aplikacji Visio Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×